×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet w Częstochowie!

W 1971 roku w Częstochowie powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. Na pierwszy rok studiów przyjęto ponad 200 osób. W 1974 roku nazwę uczelni zmieniono na Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Wprowadzono wtedy czteroletni cykl kształcenia, który wieńczy tytuł zawodowy magistra, a WSP otrzymała insygnia akademickie i sztandar. Przełomowy rok akademicki 1990/1991 WSP rozpoczyna w nowej strukturze, która dotrwała do dziś. Tworzą ją cztery wydziały: Filologiczno-Historyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Pedagogiczny i Wychowania Artystycznego (obecnie: Sztuki). Od 1 października 2004 r. uczelnia nosi nazwę Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Starania o przekształcenie uczelni w uniwersytet mają wieloletnią tradycję. Zanim ustawa PSW z 2005 r. pozwoliła na tworzenie tzw. uniwersytetów przymiotnikowych, w styczniu 1999 r. powstała Fundacja na rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego. W lipcu 2001 r. do Sejmu RP trafił projekt ustawy przekształcającej WSP w Częstochowie w Uniwersytet Częstochowski. Mimo że uczelnia miała wtedy tylko dwa prawa do doktoryzowania, podczas głosowania projektu w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży do jego przyjęcia zabrakło tylko jednego głosu.

Pierwsze w WSP uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora – nauk humanistycznych w zakresie historii – uzyskał w styczniu 2001 r. Wydział Filologiczno-Historyczny. Kolejne uprawnienia – w zakresie fizyki – już w marcu 2001 r. zdobył Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. W kolejnych latach AJD zdobywa uprawnienia: habilitacyjne w dyscyplinie historia (2007) oraz do doktoryzowania w zakresie literaturoznawstwa (2011), chemii (2013) i językoznawstwa (2015). W końcu 29 stycznia 2018 r. Instytut Sztuk Pięknych AJD uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.

Szóste uprawnienie do doktoryzowania otwiera drogę do zmiany nazwy na uniwersytet przymiotnikowy. Uczelnia i jej otoczenie były przygotowane na tę chwilę. Już w grudniu 2015 r. z inicjatywy posła Szymona Giżyńskiego powstał Parlamentarny Zespół ds. utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego. 31 stycznia br. roku Senat AJD podjął uchwałę z propozycją zmiany nazwy uczelni. 16 lutego w MNiSW obyło się spotkanie potwierdzające rozpoczęcie działań na rzecz zmiany nazwy. 16 maja 2018 roku wicepremier Rządu RP, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie o zmianie nazwy uczelni. Od 1 czerwca 2018 r. brzmi ona: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Faktycznie do przekształcenia akademii w uniwersytet doprowadził trwający wiele lat rozwój: stopniowe zdobywanie uprawnień akademickich, rozbudowa infrastruktury, kadry, promocja badań naukowych (intrygujące wyniki uzyskała AJD w rankingu FA i „Polityki” opartym na indeksie Hirscha – FA 5/2013).

Stopniowo uruchamiane były studia doktoranckie: w październiku 2009 r. w zakresie historii; w 2011 r. – z literaturoznawstwa; w 2013 roku – w obszarze nauk ścisłych z fizyki i chemii; w 2015 r. z językoznawstwa.

Podobnie stopniowo powstawała infrastruktura uczelni. Dziś dysponuje ona 8 budynkami dydaktycznymi o powierzchni 52 tys. m2 oraz domem studenckim, w którym oferuje 500 miejsc noclegowych. W obiektach dydaktycznych znajduje się 198 sal wykładowych i pracowni oraz 74 laboratoria dydaktyczne. Biblioteka Główna UHP w Częstochowie zinwentaryzowała w swoich zbiorach ponad 350 tys. jednostek.

Strukturę uczelni tworzą 4 wydziały, a w nich 15 instytutów oraz 64 zakłady i katedry.

Częstochowski UHP zatrudnia prawie 650 osób, z czego 450 to nauczyciele akademiccy. W kadrze naukowo dydaktycznej jest 155 samodzielnych pracowników nauki, w tym 33 profesorów tytularnych. Uczelnia zatrudnia też 133 adiunktów, 31 starszych wykładowców z doktoratami i 39 asystentów z doktoratami. Ponadto 30 wykładowców, 16 starszych wykładowców i 37 magistrów bez doktoratu.

Pracownicy akademiccy uczelni realizują w latach 2014-18 17 grantów Narodowego Centrum Nauki o wartości 4 mln 194 tys. zł oraz grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 3 mln 417 tys. Biorą też udział w realizacji 9 projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym w Zintegrowanym Programie Rozwoju AJD, który został dofinansowany ze środków PO WER kwotą niemal 6,5 mln zł. W 2017 badacze z UHP opublikowali w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej 200 artykułów. Ich prace były w tym roku cytowane 2 tys. razy.

UHP na 40 kierunkach kształci 5 tys. studentów. Jest w tej grupie 200 doktorantów i 100 obcokrajowców. W ciągu 47 lat uczelnia wypromowała ok. 65 tysięcy absolwentów.

(P)