×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Stypendia START

START to najdłużej (od 1993 roku) realizowany program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Po raz 26. stypendia wręczono na Zamku Królewskim w Warszawie 26 maja br.

– Stypendia START kierujemy do osób, które są na kluczowym etapie życia, kiedy podejmują decyzję o kontynuacji bądź porzuceniu pracy badawczej. Dzięki stypendium mogą skoncentrować się na pracy naukowej, a jednocześnie zadbać o „start” życiowy: dom, rodzinę, zdrowie i edukację dzieci. Ale nie chodzi jedynie o godne wynagrodzenie, chodzi także o motywację, danie młodym ludziom szansy i możliwości samorealizacji – mówił prof. Maciej Żylicz, prezes FNP. – Ci młodzi naukowcy podejmują ważne tematy, nie trywialne, a trzeba dobrze znać warsztat, by odróżnić co jest prawdą, a co fałszem. To czasem praca ciężka jak wspinaczka, praca na granicy poznania.

Najlepsi z najlepszych

Podstawowym kryterium przyznawania stypendium jest wysoka jakość dorobku naukowego. Dwóch spośród stu laureatów tegorocznego konkursu otrzymało wyróżnienia z uwagi na to, że ich osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów. Pierwszym z nich jest mgr Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, którego badania przyczyniły się do zrozumienia mechanizmów wybuchów i ewolucji gwiazd nowych, struktury Galaktyki i pochodzenia ciemnej materii. Stworzył on unikalny na skalę światową atlas gwiazd nowych klasycznych. Drugi wyróżniony to dr inż. Michał Winiarski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Jest fizykiem i chemikiem, a jego prace dotyczą syntezy i badania właściwości nowych materiałów. Zajmuje się przede wszystkim związkami międzymetalicznymi. W ostatnim czasie udało mu się odkryć pięć nowych związków, z których dwa wykazują właściwości nadprzewodnikowe.

W ramach konkursu przyznawane jest także stypendium im. Prof. Barbary Skargi dla osoby, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. W tym roku otrzymała je mgr Karolina Finc, absolwentka kognitywistyki z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje ją plastyczność mózgu, szczególnie, w jaki sposób funkcjonuje on w trakcie procesów poznawczych i uczenia się. Laureatka łączy najnowsze osiągnięcia neuronauki poznawczej (cognitive neuroscience ) oraz nauki o sieciach (network science ).

Nowatorskie i przełomowe

Te określenia są najbardziej adekwatne do opisu dokonań stypendystów START. Mgr Ilona Kotlewska-Waś z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN stara się dowiedzieć, w jaki sposób postrzeganie siebie i innych wpływa na zdolności poznawcze, szybkość reakcji i pamięć. Wykazała, że wizerunek własnej twarzy pobudza procesy uwagowe, pamięciowe i emocjonalne w stopniu istotnie większym niż twarz osoby znanej z mediów, a nawet osoby, z którą pozostajemy w bliskiej relacji. Udało jej się też udowodnić, że refleksja nad cechami własnego charakteru powoduje silniejszą aktywność mózgu niż refleksja nad bliskimi osobami oraz że istnieją istotne różnice w procesach oceniania bliskich i obcych nam osób – na korzyść bliskich.

Jednym z kilku reprezentantów biologii medycznej jest dr Łukasz Przybył z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. – Stypendium otrzymałem za badania nad stanem rzucawkowym, czyli patologią ciąży – mówi. – Jestem współautorem 12 prac na ten temat, z czego trzech jako pierwszy autor. Dwa dni temu urodziła mi się druga córka i stypendium przeznaczę na potrzeby rodziny. Zaczynam przewód habilitacyjny. Zajmuję się teraz chorobą Huntingtona i jej kontekstem immunologicznym.

Mgr Krystian Iłkiewicz pracuje w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. – W astronomii ważne są podróże do różnych obserwatoriów na świecie. Stypendium pozwoli mi nadal to robić. Interesują mnie tzw. gwiazdy symbiotyczne, czyli podwójne, składające się z dwu gwiazd. Jedna z nich to biały karzeł, czyli bardzo gorący obiekt, a druga – czerwony olbrzym, zimny obiekt, który jest dawcą masy dla białego karła. Koncentruję się na mechanizmach oddziaływania obu tych obiektów i wpływem tej relacji na ich ewolucję. Wprawdzie te gwiazdy to trzecia populacja, nie są więc tymi, które powstały na początku, ale wiedząc jak ewoluują będziemy mogli cofnąć się w czasie i spróbować odpowiedzieć na pytania dotyczące powstania naszego układu słonecznego.

W wymiarze praktycznym

Badania wielu laureatów mają wymiar praktyczny. Mgr inż. Żaneta Król, technolog żywności z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, jest współautorką opatentowanej metody tworzenia kompozytów na bazie substancji naturalnego pochodzenia. Opracowała sposób na produkcję jadalnych powłok ochronnych, otoczek i osłonek, które można stosować w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Pozwalają one na istotne ograniczenie ilości, a nawet wyeliminowanie konserwantów oraz wydłużenie czasu przechowywania produktów, przyczyniając się do poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności, leków czy kosmetyków.

Dr inż. Barbara Muir mówi, że celem jej pracy jest wdrażanie wyników w przemyśle. – Nie będę uprawiać nauki dla nauki. W pracy doktorskiej zajmowałam się wytworzeniem sorbentów na bazie materiałów odpadowych, jakimi są popioły lotne, a następnie ich wykorzystaniem do sorpcji substancji zanieczyszczających wodę, np. związków organicznych i metali ciężkich. Popiół lotny przerabialiśmy na produkt handlowy. Po obronie doktoratu badaczka zatrudniła się w dziale badawczo-rozwojowym PGE Energia Ciepła S.A. i chce wdrażać w przemyśle energetycznym wyniki pracy doktorskiej i dalej prowadzić badania naukowe.

Joanna Kosmalska