×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Bez niespodzianek

Nie jest niespodzianką, że w dziewiętnastym Rankingu Szkół Wyższych ogłoszonym przez miesięcznik „Perspektywy” pierwsze miejsce zajęły ex aequo Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński (różnica między nimi wyniosła 0,4 punktu). Na trzecim jest Politechnika Warszawska. Akademia Leona Koźmińskiego ponownie znalazła się na czele uczelni niepublicznych.

Ranking Perspektyw jest jednym z najbardziej rozbudowanych tego typu klasyfikacji na świecie. Uwzględnia 29 różnych wskaźników. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera. Silną stroną rankingu jest – mimo zgłaszanych z różnych stron zastrzeżeń – jego przejrzystość. Przy każdym zestawieniu podawana jest metodologia, a kryteria oceny są bardzo rozbudowane. Jak to tylko możliwe odzwierciedlają charakter i misję uczelni, które są oceniane. Ranking spełnia dwie funkcje: podpowiada maturzystom jaką uczelnię wybrać, a szkołom wyższym pokazuje ich mocne i słabe strony.

W rankingu uczelni akademickich, obejmującym wszystkie szkoły wyższe – z wyjątkiem uczelni artystycznych – posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora na pierwszym miejscu są UW i UJ. Trzecią pozycję zajmuje PW. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Wrocławski oraz Politechnika Gdańska i Politechnika Śląska (z taką samą liczba punktów). Jak widać, połowę pierwszej dziesiątki stanowią uczelnie techniczne.

Czołówka rankingu uczelni niepublicznych jest taka sama, jak w ubiegłym roku. Na pierwszym miejscu jest Akademia Leona Koźmińskiego. Kolejne miejsca – z dużą stratą do lidera tego zestawienia – zajmują SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Uczelnia Łazarskiego. Dalej są Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych i Akademia Finansów i Biznesu Vistula, obie z Warszawy. Na szóstym jest Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, za nią znowu stołeczne Collegium Civitas. Ósme miejsce zajęła Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, a dziewiąte ex aequo Społeczna Akademia Nauk z Łodzi i Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach.

Na czele zestawienia państwowych wyższych szkół zawodowych jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, druga Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, a trzecia Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu. Kolejne miejsca zajmują PWSZ w Kaliszu i PMWSZ w Opolu. W rankingu uwzględniono wszystkie 34 uczelnie tego typu, podczas gdy w ubiegłym roku – tylko 20 z nich. O tym zestawieniu pisaliśmy wtedy, krytykując dobór kryteriów, które nie opisywały misji tego rodzaju szkół wyższych – wśród sześciu kryteriów najważniejszym była siła naukowa z wagą 35%. W tym roku kryteria zostały zmienione i rozbudowane – jest ich teraz aż 14 – i, jak się wydaje, znacznie lepiej niż poprzednio opisują uczelnie zawodowe. Za tę zmianę Perspektywom dajemy plusa.

Nagrody specjalne przyznano trzem uczelniom. Politechnika Śląska otrzymała ją za awans wśród uczelni akademickich, a Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu za awans w gronie uczelni niepublicznych. Natomiast Nagrodę Kuźnia Kadr 2018, przyznawaną za osiągnięcia w promocji kadr naukowych, otrzymał Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Liderem umiędzynarodowienia została AFiB Vistula w Warszawie. UJ został uznany za uczelnię o najwyższym potencjale naukowym, a UW wykazał się najwyższą efektywnością naukową. Za najbardziej prestiżową polską uczelnię uznano UJ. Liderem na rynku pracy została PW. Tytułem lidera w dziedzinie publikacji obdarzono Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a liderem innowacyjności jest Politechnika Lubelska.

W grupie uczelni medycznych przodują ex aequo Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Gdański Uniwersytet Medyczny (różnica między nimi wynosi 0,4 punktu). Wśród uczelni ekonomicznych prymat dzierżą wspólnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (różnica 0,3 punktu). Za najlepszą uczelnię rolniczą uznany został Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W kategorii akademii wychowania fizycznego trzy uczelnie uzyskały taką samą liczbę punktów: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Podobna sytuacja zaistniała w gronie uczelni pedagogicznych, gdzie tyle samo punktów mają: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza, czyt. na str. 2-3), Akademia Pomorska w Słupsku oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

JK