×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Studia dualne w Pile

Jedną z uczelni, która rozwija studia dualne, jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. Rozpoczęto je w Instytucie Politechnicznym tej uczelni w 2014 r. Obecnie realizowane są na czterech kierunkach: budownictwie, elektrotechnice, mechanice i budowie maszyn oraz transporcie. Uczelnia podpisała umowy z 37 firmami zainteresowanymi rozwojem tego rodzaju kształcenia.

– Jedną z pierwszych firm, z którą podpisaliśmy umowę, był Philips Lighting Poland. Ok. 60% naszych studentów, którzy kształcą się w systemie dualnym – głównie z kierunków elektrotechnika oraz mechanika i budowa maszyn, które jako pierwsze rozpoczęły kształcenie dualne – wybiera właśnie Philipsa. Inne popularne wśród studentów firmy to: SAPA Aluminium (obecnie HYDRO), Farmutil, Dendro i Unimetal – mówi Aleksandra Fabiszak z Biura Informacji i Promocji pilskiej PWSZ.

W systemie dualnym kształci się obecnie 19 studentów pilskiej PWSZ. Dotychczas uczelnia wykształciła w tym trybie 88 absolwentów. Jednym z nich jest Tomasz Czernik (na fot.), który ukończył kierunek elektrotechnika w specjalności systemy automatyki i elektroniki. – Studia dualne w moim przypadku zaowocowały udaną współpracą z Philips Lighting Electronics Poland, gdzie obecnie jestem pełnoetatowym pracownikiem na stanowisku inżynierskim. Do moich głównych obowiązków należy organizacja i automatyzacja procesów testowania elektroniki. Także zdecydowana większość moich kolegów ze studiów znalazła zatrudnienie w wyuczonym zawodzie – mówi T. Czernik.

– Kształcenie dualne jest najbardziej innowacyjną formą kształcenia praktycznego na poziomie studiów. Studenci zyskują nie tylko wiedzę stricte akademicką, ale łączą ją z umiejętnościami nabytymi podczas praktyk u naszych partnerów. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż większość pracodawców zatrudnia tych studentów na umowę o pracę jeszcze w trakcie trwania studiów, zwykle na ostatnim semestrze – mówi dr hab. Donat Mierzejewski, prof. nadzw., rektor PWSZ im. St. Staszica w Pile.

– Istotną sprawą jest finansowanie tego modelu studiów – kontynuuje D. Mierzejewski. – Ważne, by relacja między uczelnią a przedsiębiorstwem miała charakter partnerski i by obie strony zauważały korzyści płynące z tego modelu kształcenia. Stąd odpowiedzialność zakładu pracy za stworzenie dobrych warunków kształcenia i pracy dla studentów oraz ich finansowanie. Po stronie uczelni zaś jest wsłuchiwanie się w głos przedsiębiorców i elastyczne reagowanie na ich potrzeby w zakresie zmian w programach studiów.

Rektor Mierzejewski odnosi się krytycznie do sposobów finansowania, jakie proponuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: – Wsparcie studiów dualnych w ramach konkursów NCBR jest potrzebne i ważne. Chodzi jednak o to, by wspierać finansowo przedsiębiorstwa i uczelnie, np. w zakresie bazy kształcenia, procedur, wdrażania prac inżynierskich itp., nie zaś bezpośrednio wspierać finansowo studentów, bo to jest zadanie przedsiębiorstwa jako pracodawcy. Uważam, że mechanizmy finansowania powinny być konsultowane z uczelniami, które mają wieloletnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami prowadzącymi wspólnie studia dualne.

(p)

PWSZ w Pile powstała w 2000 roku. Początkowo uczelnia posiadała jeden budynek i prowadziła studia na 5 specjalnościach. W ciągu 19 lat wykształciła ponad 9 tys. absolwentów. Obecnie na 11 kierunkach (ekonomia, filologia, praca socjalna, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, budownictwo, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, transport) w 24 specjalnościach kształci się 1407 studentów, w tym 1196 w trybie stacjonarnym, a 211 – niestacjonarnym. Kadrę dydaktyczną tworzy 84 nauczycieli akademickich, w tym 14 profesorów tytularnych, 16 doktorów habilitowanych i 54 doktorów.

PWSZ w Pile dysponuje 11 obiektami dydaktycznymi, w których znajdują się: 62 sale wykładowe i seminaryjne, 72 pracownie i laboratoria specjalistyczne instytutów: politechnicznego i ochrony zdrowia, Certyfikowana Stacja Kontroli Pojazdów, Centrum Fizjoterapii oraz sala Auditorium Maximum.

Aleksandra Fabiszak