Dobry start, pewna praca

Katarzyna Matusiak

Na studiach pielęgniarskich pierwszego stopnia w PWSZ-etach kształci się ponad 4 tys. studentów, a na studiach drugiego stopnia ok. 2 tys. Pielęgniarstwo jest w Polsce zawodem deficytowym. W ostatnich latach więcej pielęgniarek odeszło z zawodu (emerytura/renta, wyjazd za granicę) niż podjęło w nim pracę. Deficyt personelu pielęgniarskiego próbuje się rekompensować tzw. wieloetatowością. Statystyczna pielęgniarka to kobieta w wieku 48-49 lat, która ukończyła liceum medyczne w ubiegłym wieku oraz pracuje na dwóch etatach, godząc pracę zawodową z życiem rodzinnym. Ten niezbyt optymistyczny opis powoduje, że w Polsce pielęgniarstwo nie jest zawodem prestiżowym. Tymczasem to właśnie z pielęgniarką pacjent ma najczęstszy kontakt podczas hospitalizacji, to jej może najszybciej powiedzieć o swoich dolegliwościach i ułomnościach i ma prawo oczekiwać rzetelnej i fachowej pomocy. Osoby wykonujące zawód pielęgniarki to w znacznej większości kobiety, choć coraz częściej zawód ten wybierają również mężczyźni. W Polsce liczba pielęgniarek ciągle maleje. Na to zjawisko ma wpływ zbyt wiele czynników, m.in. zmiana systemu kształcenia, migracja polskich pielęgniarek do pracy za granicą, zbyt niskie płace, mała obsada personelu pielęgniarskiego na oddziałach szpitalnych.

Więcej w elektronicznym i papierowym wydaniou FA.