×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Patronat FA

19-20 kwietnia 2018. Lublin. Integrating international students: perspectives from cities, civil society and academia 2.0.

Organizator: Urząd Miasta Lublin. Jedyna taka konferencja poświęcona tematowi integracji studentów zagranicznych, nie tylko w środowisku lokalnym Lublina, ale w skali ogólnopolskiej. Zagraniczni goście z Niemiec, USA, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele miast i uczelni z Gdańska, Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy, Krakowa, Warszawy i Białegostoku spotkają się w Lublinie, aby wymienić poglądy w dyskusjach oraz warsztatach, angażując przy tym pozostałych uczestników wydarzenia. Konferencja po raz drugi odbędzie w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Język konferencji: angielski. Więcej informacji: http://iis-conference.lublin.eu.

25 kwietnia 2018. Warszawa. Elektronizacja zamówień publicznych a RODO. Szkolnictwo wyższe & Instytuty badawcze.

Konferencja poświęcona będzie problemom szkolnictwa wyższego oraz instytutów badawczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych w kontekście wejścia w życie przepisów dotyczących elektronizacji zamówień publicznych oraz RODO. Główni prelegenci: dr Justyna Olszewska-Stompel, mec. Dariusz Ćwik, Piotr Skociński. Organizator: Portal PZP. Kontakt: Sylwia Folejewska, InnerLook Public Relations, e-mail: s.folejewska@innerlook.pl, tel.: +48 535 562 945.

23 maja 2018. Warszawa. Szkolnictwo wyższe w okresie przemian 2018.

To największa, cykliczna konferencja naukowa poświęcona tematyce jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania oraz wyzwań i szans stojących przed polską nauką. Wydarzenie odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki. Organizatorami konferencji są Fundacja Rektorów Polskich oraz firma Plagiat.pl. Gospodarzem dyskusji będzie prof. Marek Niezgódka, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Szczegółowe informacje: www.konferencjanaukowa.edu.pl.

Nauki humanistyczne i społeczne

24-25 maja 2018. Warszawa. Godność akademicka. Etyka, prawo, odpowiedzialność.

Organizator: Konwent Rzeczników przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz Komisją Dyscyplinarną Ministra, Komisją Dyscyplinarną przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisją ds. Etyki PAN, Komitetem Etyki w Nauce PAN. Kontakt: konwentrzecznikow@nauka.gov.pl. Konferencja otwarta, skierowana do osób związanych z uczelniami i instytucjami badawczymi, zainteresowanych postępowaniami dyscyplinarnymi i prawem autorskim, rzeczników dyscyplinarnych, komisji dyscyplinarnych, składów orzekających. Konferencja poświęcona zagadnieniom: godność nauczyciela akademickiego, zachowania uwłaczające godności, kwestie dyscyplinarne i etyczne, odpowiedzialność nauczycieli akademickich i studentów oraz prawo autorskie.

cd. na str. 46

Zapowiedzi konferencji naukowych

21-22 września 2018. Kraków. Przestrzenie pedagogiczne środowiska lokalnego. Trójjednia: rodzina – szkoła – instytucje społeczne.

Organizator: Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Kontakt: dr Aneta Kamińska, dr Renata Królikiewicz, e-mail: kpp@ignatianum.edu.pl.

27-28 września 2018. Kraków. V Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce” pt. Transdyscyplinarność profilaktyki społecznej.

Organizator: Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Ignatianum w Krakowie. Kontakt: e-mail: resocjalizacja@ignatianum.edu.pl.

11-12 października 2018. Łódź. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Społeczeństwo a płeć – problemy, wyzwania, perspektywy badawcze .

Przewodnicząca komitetu naukowego: prof. dr hab. Zdzisława Janowska. Organizator: Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych, Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Termin nadsyłania abstraktów do 30 maja 2018 r . Kontakt: e-mail: socgender.uni.lodz.pl. Szczegółowe informacje na: socgender.uni.lodz.pl.

22-23 października 2018. Biała Podlaska. Umiejętność czytania i pisania w środowisku edukacyjnym: teoria i praktyka.

Organizator: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierownik organizacyjny konferencji: dr hab. Halina Chodkiewicz, prof. nadzw. Języki konferencji: angielski (główny), polski, rosyjski. Kalendarz konferencji: do 15 czerwca 2018 – zgłoszenie abstraktów prezentacji, 25 czerwca 2018 – zawiadomienie o przyjęciu prezentacji, do 30 czerwca 2018 – rejestracja uczestników konferencji, do 10 lipca 2018 – wniesienie opłaty konferencyjnej. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.literacyconference.pswbp.pl. Kontakt: tel.: +48 83 344 99 00, wew. 285, e-mail: wnzns.sekretariat@pswbp.pl.  Zamiarem organizatorów jest stworzenie forum dyskusyjnego poświęconego szeroko rozumianej tematyce rozwijania umiejętności czytania i pisania w świetle nowych teorii oraz wyników badań empirycznych. Poruszone zostaną zagadnienia związane z kształceniem tych umiejętności na różnych etapach edukacji, w środowiskach mono- i multilingwalnych, w szczególności w nauczaniu języka drugiego/obcego.

22-23 listopada 2018. Wrocław. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1923.

Organizator: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Propozycje wystąpień (w j. polskim, ukraińskim, rosyjskim lub angielskim) należy dostarczyć do 15 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKutrxYvhBzGXFP9k-GyX3dTGtqCtOUM1DdqRttoCUyI-3QA/viewform?usp=sf_link. Kontakt: rozpad.imperiow1918.1923@gmail.com.

Nauki ścisłe i techniczne

17 maja 2018. Warszawa. Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego.

Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. Marek Wrzosek. Przewodniczący komitetu naukowego: ppłk dr Szymon Markiewicz. Organizatorzy: Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Współorganizator: Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. Kontakt: tel.: 261 814 361, e-mail: konferencja.hybryda@akademia.mil.pl.

29 maja 2018. Wrocław. Konferencja naukowa „Nowoczesne technologie w szkoleniu wojsk” nt. Urządzenia szkolno-treningowe dla wojsk lądowych. Potrzeby – koncepcje – perspektywy.

Przewodniczący komitetu naukowego: gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, prof. AWL, rektor – komendant AWL. Organizator: Instytut Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki. Współorganizator: Wojskowe Centralne Biuro Konstukcyjno-Technologiczne S.A. Kontakt: tel.: 261 658 023, e-mail: dawid.dobies@awl.edu.pl.

6-8 czerwca 2018. Jadwisin gm. Serock. X Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej pt. Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria i praktyka.

Przewodniczący komitetu naukowego: płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT; organizacyjnego: dr n. społ. inż. Dorota Krupnik. Organizator: Instytut Logistyki Wydziału Logistyki WAT. Współorganizator: Instytut Transportu Samochodowego HUSSAR Transport S.A., Centrum Certyfikacji Jakości SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Kontakt: 261 839085, e-mail: ilog@wat.edu.pl, www.knls.wat.edu.pl.

28-29 czerwca 2018. Dęblin. IV Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Logistyka lotnictwa 2018. Teoria i praktyka.

Organizator: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP w Dęblinie. Kontakt: e-mail: logilot@wsosp.pl, tel.: 502 731 423. Więcej informacji na: http://logilot.wsosp.pl/.

28-29 czerwca 2018. Wrocław. Seminarium użytkowników technologii przyrostowych Additive Manufacturing Meeting (AMM 2018).

Organizator: Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji CAMT Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych; Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej. Strategicznymi partnerami tegorocznej edycji będą: Air Liquide, Bibus Menos, SondaSYS i Wadim Plast. Partnerzy AMM 2018: H.C. Starck, Sumaris, Interreg Synergy, Interreg TRANS3Net. Szczegółowe informacje: www.3dmeeting.pl, www.camt.pl. Kontakt: email: camt@3dmeeting.pl, tel.: (71) 320 20 44.

26-27 września 2018. Dęblin. VIII Konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich.

Przewodniczący komitetu naukowego: gen. bryg. pil. dr inż. Piotr Krawczyk, rektor WSOSP. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab. inż. Tadeusz Compa. Organizatorzy: WSOSP w Dęblinie, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Urząd Lotnictwa Cywilnego, 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego, ASW, Instytut Lotnictwa. Kontakt: e-mail: sekretariat_wbnil@wsosp.pl, tel.: 261 518271.

Opracowała Ewa KOSTOWSKA