Nagrody ministra nauki za rok 2017

Za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne minister przyznał dwie nagrody indywidualne i jedną zespołową. Nagrodę za badania na rzecz rozwoju gospodarki otrzymała prof. Ewa Piórkowska-Gałęska z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN za prace nad rozwojem materiałów polimerowych biodegradowalnych i nanokompozytowych. Wyniki uzyskane przez prof. Piórkowską pozwoliły na opracowanie prostej metody otrzymywania silnie wzmocnionych nanokompozytów z różnych polimerów, którymi interesuje się przemysł opakowań i rolnictwo.

Prof. Marek Kwiek (na fot.) z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został nagrodzony w kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeństwa za prace nad szkolnictwem wyższym. Prof. Kwiek tworzy podwaliny pod interdyscyplinarną polską szkołę badań szkolnictwa wyższego w jej wymiarze naukowym, organizacyjnym i wydawniczym.

W kategorii badań podstawowych Jarosław Gowin nagrodził dr. Piotra Wcisło z zespołem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za opracowanie nowej metody poszukiwania ciemnej materii z wykorzystaniem optycznych zegarów atomowych w warunkach laboratoryjnych oraz przeprowadzenie eksperymentu dającego ograniczenie na siłę oddziaływania hipotetycznej ciemnej materii z polami Modelu Standardowego. Naukowcy z UMK opracowali nowatorską metodę badawczą pozwalającą prowadzić poszukiwania defektów topologicznych ciemnej materii przy wykorzystaniu optycznych zegarów atomowych, a w szczególności dwóch wzorców częstotliwości: atomowego i wnęki optycznej, które w odmienny sposób reagują na obecność ciemnej materii. Daje to realną szansę na detekcję defektów topologicznych ciemnej materii, co byłoby przełomem w fizyce i astronomii. Prowadziłoby do rozwiązania fundamentalnych problemów współczesnej nauki.

Laureatami nagród za wybitne osiągnięcia naukowe zostali: prof. Jakub Fichna (UMŁ), prof. Wojciech Macyk (UJ) oraz prof. inż. Konrad Świrski (PW).

Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej otrzymali: prof. inż. Tadeusz Łagoda (PO), prof. Anetta Undas (CM UJ) i prof. inż. Jerzy Zieliński (UŁ).

Nagrody za całokształt dorobku odebrali: prof. inż. Janusz Rosiak (PŁ), prof. Stefan Jurga (UAM), prof. Emil Panek (UEP), prof. Irena Kotowska (SGH), prof. Jan Lichtarski (UEWr), prof. Grzegorz Mlostoń (UŁ), prof. Zdzisław Targoński (UPL), prof. Joachim Zdrenka (UZ), prof. Kazimierz Pająk (PWSZ w Pile) i prof. inż. Jerzy Rutkowski (PŚ).

Nagrody za osiągniecia naukowe I stopnia otrzymało 16 badaczy. Nagrodami II stopnia minister uhonorował 4 naukowców. Za osiągnięcia dydaktyczne minister nagrodził 14 osób, a za organizacyjne – 10.

(mnisw)