×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy, KRASP, Politechnika Śląska w Gliwicach

Umiędzynarodowienie – przyspieszenie

W styczniowym numerze „Forum Akademickiego” prezentowaliśmy raport Studenci zagraniczni w Polsce 2017 , w którym podawano, że w roku akademickim 2016/17 studiowało w Polsce 65 793 obcokrajowców. Podczas konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2018 , która odbyła się w dniach 29-30 stycznia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, podano, że w roku akademickim 2017/18 jest ich już ok. 72 tys., co oznacza wzrost umiędzynarodowienia polskich uczelni z 4,88% do 5,5%. Zdaniem Waldemara Siwińskiego, prezesa FE Perspektywy, jest realne, że w roku 2020 ich liczba wzrośnie do 100 tys. Wymaga to jednak skoordynowanego działania uczelni oraz instytucji wspierających je w tym procesie. Głównym zadaniem jest obecnie zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia kadry i badań naukowych – stwierdzili uczestnicy konferencji.

Wymiana akademicka studentów i pracowników naukowych jest koniecznością, której nikt dziś już nie neguje. Program „Study in Poland”, prowadzony wspólnie przez KRASP i Fundację Edukacyjną Perspektywy, był jednym z pierwszych kroków w kierunku praktycznego umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Dziś wiemy, że przyniósł, przynosi i będzie przynosić w przyszłości wymierne efekty powiedział prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Warszawskiej.

Od 12 lat prowadzony jest program „Study in Poland”, w październiku ubiegłego roku wystartowała NAWA, państwowa agencja działająca na rzecz umiędzynarodowienia. Razem możemy zrobić więcej mówił Waldemar Siwiński. – Nasz kraj jest już znany z doskonałych uczelni medycznych, na których studiuje wielu cudzoziemców. Czas zacząć promować kierunki IT, bo skoro nasi studenci zwyciężają w międzynarodowych zawodach dla programistów, to nie ma powodu, żeby w konkurencji o studentów zagranicznych nie wygrywały polskie uczelnie kształcące tak dobrze w tej dyscyplinie.

– Sto tysięcy studentów zagranicznych w roku 2020/21 to cel całkiem realny, a najwięcej będzie zależało w tej kwestii od samych uczelni powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Będzie je wspierać NAWA, pomoże też zapewne algorytm finansowania uczelni, promujący szkoły wyższe o wysokim stopniu umiędzynarodowienia. Absolwenci studiów w Polsce dobrze oceniają nasz kraj, podkreślają, że jest on atrakcyjny zarówno kulturowo, jak i finansowo.

J. Gowin zwrócił uwagę, że dużym problemem jest niski poziom umiędzynarodowienia kadry dydaktycznej w Polsce, przy czym barierą dla zmiany tego stanu rzeczy bardzo często jest mentalność, a nie problemy finansowe. Kolejny raz minister zaakcentował konieczność podniesienia pozycji polskich uczelni w rankingach międzynarodowych. Jego zdaniem kierunki techniczne i medyczne mają potencjał, aby znaleźć się w tych zestawieniach na wyższych pozycjach, a MNiSW będzie je w tym wspierał.

W czasie konferencji mówiono też o umiędzynarodowieniu badań naukowych, rekrutacji studentów z Kazachstanu i Wietnamu, współpracy nauki, biznesu i samorządu jako szansie na pozyskanie uzdolnionych studentów zagranicznych, uczelnianych strategiach internacjonalizacji, problemach studentów zagranicznych w Polsce.

Uczestnicy angielskojęzycznej sesji British Council Internationalisation in the Higher Education Sector: UK Perspectives , prowadzonej przez dyrektora tej instytucji Simona Gamella, uzyskali wiele cennych informacji na temat brytyjskiego systemu szkolnictwa wyższego, szczycącego się 38-procentowym stopniem umiędzynarodowienia.

Kolejna konferencja z cyklu Studenci zagraniczni w Polsce odbędzie się na początku 2019 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

(AW)