×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Akredytacje zagraniczne

Ministerstwo od 2016 r. realizuje projekt „Akredytacje zagraniczne”. Ma on na celu dofinansowanie starań polskich szkół wyższych, publicznych i niepublicznych, o uzyskanie zagranicznych akredytacji, potwierdzających jakość kształcenia. Wartość projektu, który ma być realizowany do końca 2020 r., wynosi 20 922 529,00 zł, w tym wkład EFS POWER to – 17 633 507,44 zł. W projekcie prowadzony jest ciągły nabór wniosków.

W najświeższym rozdaniu 30 stycznia 2018 r. rekomendowano do finansowania 14 wniosków, w tym aż 10 z Politechniki Łódzkiej, z Politechniki Warszawskiej 2 wnioski, z Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu po jednym.

Jak informuje dr Ewa Chojnacka, rzecznik prasowy PŁ, uczelnia ma obecnie akredytacje PKA i KAUT/ EUR-ACE Label, a Centrum Językowe PŁ może się pochwalić akredytacją stowarzyszenia EAQUALS – Excellence in Language Education. Wnioski złożone przez PŁ opiewają na ponad 1,2 mln zł. – O ile uzyskamy finansowanie w pełnej wysokości, jak zakładamy, to pokryjemy ze środków programu całość wydatków związanych z agencjami akredytacyjnymi, czyli zarówno opłatę, jak i koszty wizyt ekspertów. Politechnika pokryje koszty pracy własnych pracowników i przygotowań do procesu akredytacji – mówi E. Chojnacka.

Dotychczas minister nauki i szkolnictwa wyższego zatwierdził wnioski o dofinansowanie kosztów procedur uzyskiwania 87 akredytacji zagranicznych złożone przez 31 uczelni na łączną kwotę ok. 11 mln zł. Uczelnie publiczne złożyły 69 wniosków zatwierdzonych do finansowania, uczelnie niepubliczne 18 takich wniosków. Największym zainteresowaniem cieszą się akredytacje z obszaru nauk technicznych (43 wnioski) i społecznych (35 wniosków). W obszarze nauk technicznych najwięcej wniosków złożono na akredytacje EUR-ACE Label ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (32 wnioski) i ABET (7 wniosków). W obszarze nauk społecznych najwięcej wniosków złożono na akredytacje CEEMAN (8 wniosków), AACSB (7 wniosków), AMBA (6 wniosków) i EPAS (6 wniosków).

Jak informuje Biuro Prasowe MNiSW, nie wszystkie wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie i zatwierdzone do finansowania, są realizowane. Zdarza się, że w trakcie procedury akredytacyjnej uczelnie podejmują decyzję o zmianie akredytacji na inną (wówczas składają kolejny wniosek) lub rezygnacji z akredytacji. Obecnie realizowane są 83 programy akredytacyjne.

Zawarto już 22 umowy z uczelniami o sumarycznej wartości ok. 4 mln zł. Finansowane jest 100% kwalifikowalnych kosztów związanych bezpośrednio z uzyskiwaniem akredytacji zagranicznych, takich jak: opłaty za dopuszczenie do procedury akredytacyjnej przez instytucję akredytującą, opłaty za złożenie wniosku o akredytację, opłaty członkowskie, jeśli członkostwo w organizacji akredytującej jest warunkiem koniecznym uzyskania akredytacji, a także koszty obligatoryjnych wizyt komisji akredytacyjnej na uczelni.

Na potrzeby programu ustalono listę 54 akredytacji, na które można uzyskać dofinansowanie. Najwięcej, aż 17, jest w grupie nauk społecznych (tutaj mieszczą się akredytacje biznesowe i ekonomiczne). Na drugim miejscu jest 11 akredytacji ogólnych. W grupie nauk ścisłych i technicznych uczelnie mogą wybierać spośród 6 akredytacji, a w grupie nauk przyrodniczych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 4. W obszarze nauk humanistycznych jest 5 akredytacji. W obszarze nauk medycznych, o zdrowiu oraz kulturze fizycznej są 4 akredytacje. W dziedzinie sztuki 4, a nauk ścisłych 3.

(rat)
 
(O akredytacjach międzynarodowych czytaj też w artykule Witolda T. Bieleckiego „Międzynarodowe akredytacje są potrzebne”)