Czytelnia czasopism

Aneta Zawadzka

Na naukę nigdy nie jest za późno 

Planowana reforma szkolnictwa wyższego skłania do refleksji dotyczących przyszłego modelu kształcenia. Wiele przemyśleń dotyczących tej tematyki znalazło się na łamach pisma Politechniki Poznańskiej „Głos Politechniki” (nr 4/2017).

Poruszane wątki obejmują zagadnienia związane z aktualną pozycją szkół wyższych, ich związkiem z obecnym rynkiem pracy, a także z wprowadzaną zmianą paradygmatu kształcenia z ilościowego na jakościowy. Wiele uwagi poświęcone zostało rozpowszechnionemu w tej chwili pojęciu społeczeństwo wiedzy. Jego częsta obecność na różnych płaszczyznach wskazywać ma na współczesne ujmowanie nauki jako zjawiska, które w sposób istotny wpływa na funkcjonowanie ludzkości. Taka optyka zakłada, że cały proces uczenia się zaczyna być postrzegany jako cykl ciągłej aktywności edukacyjnej, niezależnej od wieku czy miejsca zamieszkania osób zainteresowanych zdobywaniem nowej lub pogłębianiem posiadanej już wiedzy. Widoczna ekspansja idei wyrażanej w powiedzeniu, że na naukę nigdy nie jest za późno, wpływa z kolei na sposób funkcjonowania szkół wyższych. Muszą one bowiem w taki sposób zaprojektować swoją ofertę, by mogli z niej skorzystać wszyscy chętni. Propozycje powinny być w związku z tym dopasowane do różnych odbiorców, czy będą to młodzi maturzyści, czy osoby dorosłe zobligowane do łączenia nauki z pracą zawodową i wybierające np. model kształcenia online.

Szeroko pojęta edukacja jest, jak widać, sektorem wymagającym dużej odpowiedzialności i zaangażowania od osób ją kreujących. Skutki podejmowanych działań są bowiem długofalowe, a efekty widoczne m.in. w obszarze gospodarki, która tworzona w oparciu o wiedzę staje się obszarem pełnym innowacyjnych technologii, a dzięki temu konkurencyjnym i atrakcyjnym dla inwestorów.

Udany mariaż nauki i gospodarki

Konsorcjum utworzone przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku znalazło się na liście 20 podmiotów wybranych do programu operacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dzięki tej decyzji dofinansowany został projekt „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Miesięcznik „Medyk Białostocki” (nr 4/2017) przybliża szczegóły wspomnianej inicjatywy funkcjonującej pod nazwą Inkubator Innowacyjności+. Jej celem ma być komercjalizacja prac stworzonych przez naukowców uczelni wchodzących w skład trzypodmiotowej grupy. Każdy z tworzących ją członków zapowiedział podjęcie określonych działań, które finalnie posłużą zintensyfikowaniu współpracy pomiędzy światem nauki i środowiskiem gospodarczym. Uniwersytet Medyczny deklaruje przeszkolenie naukowców i udzielenie im wsparcia finansowego przeznaczonego na te badania, w których uwidoczni się komercyjny potencjał. Instytut Innowacji Politechniki Białostockiej planuje z kolei przekazanie określonych środków pieniężnych pracownikom uczelni zajmującym się prowadzeniem dobrze rokujących prac przedwdrożeniowych. Uniwersytet w Białymstoku zamierza natomiast wykorzystać możliwości tkwiące w obszarze prowadzonej działalności badawczej, które ułatwią transfer wiedzy istotny z punktu widzenia współczesnej gospodarki.

Zakończenie realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ przewidziane jest na styczeń 2019r., a całkowita jego wartość wyniesie 2 791 140 zł.

Aktywność studentów nagrodzona

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach został zwycięzcą rankingu Internetowych Rewolucji. Ranking ten stanowi zestawienie uczelni wspierających rozwój kompetencji cyfrowych studentów. Sam program Internetowe Rewolucje, którego pilotaż odbył się w lipcu 2015 r. w województwie śląskim, ma na celu przeszkolenie wszystkich chętnych z zakresu marketingu internetowego. W czasie całodniowego, bezpłatnego kursu wypełnionego prezentacjami i warsztatami prowadzonymi przez przedstawicieli Google’a, trenerów Internetowych Rewolucji i specjalistów z regionalnych agencji, można nabyć wiedzę dotyczącą e-commerce, reklamy mobilnej czy świata mediów społecznościowych. Szkolenie zakończone składającym się z testu teoretycznego i pytań otwartych egzaminem, uprawnia do uzyskania certyfikatu sygnowanego przez Google oraz IAB Europe.

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uzyskali do tej pory już ponad 200 certyfikatów potwierdzających ich cyfrowe kompetencje, informuje uczelniany biuletyn „Forum” (nr 44/2017). Wygrany dzięki takiemu wyczynowi ranking przyniósł, prócz dumy i satysfakcji, także gratyfikację finansową w wysokości 25 tys. złotych, która skierowana ma być na zagospodarowanie przestrzeni edukacyjnej dla studentów.

Firma Google na bazie wniosków płynących ze śląskiego projektu pilotażowego rozpoczęła w kolejnych miesiącach 2015 r. działalność na skalę ogólnopolską, inicjując trwający cyklicznie program edukacyjny opierający się na platformie online. W jego ramach od kwietnia do grudnia ubiegłego roku eksperci gościli w 47 uczelniach na terenie całej Polski.

Aneta Zawadzka