Trójmiasto i Rzeszów biorą większość

Piotr Kieraciński

Fot. Krzysztof Wojciewski

ELSEVIER Research Impact Leaders Awards są przyznawane od 2016 r. Celem nagrody jest wyróżnienie uczelni, których najnowsze (w roku 2017 z lat 2014-2016) prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność polskiej nauki na świecie. Kapituła Nagrody bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dziedzinie. Nagrody przyznawane są w sześciu dziedzinach: Agricultural Sciences Engineering and Technology Humanities Medical Sciences Natural Sciences Social Sciences. W roku 2017 wręczono je 27 listopada podczas drugiej konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”.

Tegoroczny konkurs obfitował w niespodzianki. Aż dwukrotnie wychodził po nagrodę rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Sylwester Czopek. Jego uczelnia zanotowała najwyższy w Polsce przyrost liczby publikacji w naukach rolniczych, połączony ze wzrostem liczby autorów. Jednocześnie publikacje Uniwersytetu Rzeszowskiego osiągnęły drugą w Polsce cytowalność w tym obszarze. Po raz drugi rektor Czopek pojawił się na scenie, by odebrać statuetkę za publikacje z obszaru nauk humanistycznych. Na sukces zapracowały przede wszystkim publikacje z dziedziny filozofii, etyki i religii, a szczególnie te traktujące o sztukach walki.

Trzykrotnie po statuetki zgłaszali się reprezentanci uczelni Trójmiasta. W kategorii inżynieria i technologie w latach 2014-2016 największy w kraju odsetek publikacji wśród czasopism o najwyższym wpływie – wyniósł on 33%! – uzyskali pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni. Nagrodę odebrał prorektor uczelni, dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. AMG.

W obszarze nauk medycznych triumfował Gdański Uniwersytet Medyczny, którego pracownicy z roku na rok publikują więcej prac, których cytowalność należy do najwyższych w kraju. Chodzi szczególnie o publikacje w czasopismach „Kardiologia Polska”, „New England Journal of Medicine” i „Lancet”. Nagrodę odebrał rektor GUMed, prof. Marcin Gruchała.

Trzecim laureatem z Trójmiasta została Politechnika Gdańska. Prof. inż. Jacek Namieśnik odebrał nagrodę w kategorii… nauk społecznych. Choć nie jest to główny obszar badań uczelni, to jednak właśnie w tej dziedzinie jej pracownicy publikowali więcej i lepiej, co wraz ze wzrostem liczby autorów dało uczelni zwycięstwo.

W kategorii nauk przyrodniczych zwyciężył Uniwersytet Zielonogórski, którego pracownicy uzyskali najwyższe w Polsce cytowania w tym obszarze, poparte wzrostem liczby prac i autorów. Nagrodę odebrał prorektor UZ, prof. Giorgi Melikidze.

Na konferencji dyskutowano m.in. o wdrażaniu „Excellence Initiatives” w innych krajach, kształtowaniu kultury jakości w badaniach naukowych, uniwersytetach badawczych, miejscu polskich uczelni w rankingach międzynarodowych, możliwościach rankingowania uczelni artystycznych. Reprezentanci międzynarodowych zestawień akademickich: Rankingu Szanghajskiego, Rankingu CWTS Leiden i systemu informacyjnego U-Multirank, omawiali wyniki polskich uczelni w tych rankingach, punktując nasze silne i słabe strony. Mówiono też o znaczeniu akredytacji międzynarodowych.

Piotr Kieraciński