Książki nadesłane

Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją. Jak sobie z nimi radzić? Wykłady Profesorów wygłoszone na XXX Letniej Szkole Młodych Pedagogów przy KNP PAN (Wisła 2016) , pod red. Marii DUDZIKOWEJ i Stanisława JUSZCZYKA, Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Mariusz GRABIEC, Stan i współczesne zmiany systemów lodowcowych południowego Spitsbergenu w świetle badań metodami radarowymi , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Renata LIS, Lesbos , Wyd. Sic!, Warszawa 2017.

Katarzyna KUCZYŃSKA-KOSCHANY, Rilke poetów polskich , Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2017, seria: res humanae.

Tomasz SZLENDAK, Krzysztof OLECHNICKI, Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały i subświaty , Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2017.

Maciej BERNASIEWICZ, Family Life and Crime. Contemporary Research and Essays , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Irena CIEŚLIŃSKA, Pani inżynier od życia. Rozmowa z Magdaleną Fikus , Wyd. Czarne, Wołowiec 2017.

Marcin ROTKIEWICZ, W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki , Wyd. Czarne, Wołowiec 2017.

Juliusz DOMAŃSKI, Szkice do portretów humanistów XX wieku , Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2017.

Alicja GŁUTKOWSKA-POLNIAK, Dizajn w kontekście estetyki. Jego początki, przeobrażenia i konotacje , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Aleksandra ZASĘPA, Od surrealizmu do poezji symbolu. Tendencje artystyczne w twórczości poetyckiej Janusza Stycznia , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jerzy Marian BRZEZIŃSKI, O psychologii, nauce i uniwersytecie. Wybór tekstów , pod red. Elżbiety Hornowskiej i Mariusza Urbańskiego, Wyd. Nauk. Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, Poznań 2017.

Jonathan SLACK, Geny , tłum. Joanna Chojak-Koźniewska i Bartłomiej Koźniewski, Wyd. UŁ, Łódź 2017, seria: Krótkie wprowadzenie.

Jonathan SLACK, Komórki macierzyste , tłum. Janusz Błasiak i Paulina Tokarz, Wyd. UŁ, Łódź 2017, seria: Krótkie wprowadzenie.

Martin BUNTON, Konflikt palestyńsko-izraelski , tłum. Paulina Matera, Wyd. UŁ, Łódź 2017, seria: Krótkie wprowadzenie.

Anna LEGEŻYŃSKA, Julia Hartwig. Wdzięczność , Wyd. UŁ, Łódź 2017, seria: Projekt: Egzystencja i Literatura.

Mirosława SOBCZYŃSKA-SZCZEPAŃSKA, Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Michał HELLER, Jak być uczonym , wyb. i oprac. Małgorzata Szczerbińska-Polak, Copernicus Center Press, Kraków 2017.

Michał BARAŃSKI, Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Filmowe pejzaże Europy , pod red. Barbary Kity i Magdaleny KEMPNEJ-PIENIĄŻEK, Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Diana DOMAŃSKA, Krzysztof GDAWIEC, Nauka programowania dla początkujących: podejście graficzne , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Christian JARRETT, Mózg. 41 największych mitów , tłum. Anna i Marek Binderowie, PWN, Warszawa 2017.

Pascale CASANOVA, Światowa republika literatury, tłum. Elżbieta Gałuszka, Anna Turczyn, Wyd. UJ, Kraków 2017, seria: Hermeneia.

Łukasz SUŁKOWSKI, Fuzje uczelni. Czy w szaleństwie jest metoda? , Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2017.

Colin CROUCH, Psucie wiedzy. Ukryte skutki finansowego zawłaszczania życia publicznego , tłum. i oprac. Ewa Bińczyk, Jakub Gużyński i Krzysztof Tarkowski, Wyd. UMK, Toruń 2017, seria: Polityka w kulturze.

Jadwiga RUTKOWSKA, Pamiętnik lwowianki 1914-1919 , wstęp, oprac. i red. nauk. Wojciech Polak i Sylwia Galij-Skarbińska, Wyd. UMK, Toruń 2017, seria: Wojna i pamięć.

Oblicza męskości / Faces of Maculinity , pod red. Ewy BOGDANOWSKIEJ-JAKUBOWSKIEJ, Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Grzegorz DROŻDŻ, The Puzzle of (Un)Countability in English. A Study in Cognitive Grammar , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Magdalena FIZGAŁ, Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Bożena SZAŁASTA-ROGOWSKA, Literatura bliska i daleka. Szkice z zakresu glottodydaktyki , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Karolina JĘDRYCH, Portret dziewczynki, dziewczyny i kobiety w powieściach Marii Krüger , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Małgorzata KALISZEWSKA, Eliza Freinet: promotorka zdrowia , UJK, Kielce 2017.

Wojciech ŚWIĄTKIEWICZ, Andrzej GÓRNY, Katarzyna JUSZCZYK-FRELKIEWICZ, Religiousness and Lifestyles. A Sociological Study od Slovak Families , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Ryszard SOLIK, Szkice o (nie)oryginalności. Konteksty i interpretacje , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Katarzyna WARCABA, Bizantyński epos dla średnio zaawansowanych. „Katomyomachia” Teodora Prodromosa jako tekst trzeciego stopnia , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Artur ZIMNY, Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce , CeDeWu, Warszawa 2017.

Wiedza niezdyscyplinowana. Meandry międzyobszarowości , pod red. Piotra BOGALECKIEGO i Jana ZAJĄCA, Wyd. UŚ, Katowice 2017.

Tadeusz WIDŁA, Świat sygnatur, Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

John R. SCHAFER, Joe NAVARRO, Zaawansowane techniki przesłuchań: sprawdzone strategie dla organów ścigania, wojska i personelu bezpieczeństwa , tłum. i oprac. Agnieszka Szpak, Rafał Kwasiński, Przemysław Jerzy Wrzosek, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2017.

Maciej SZARGOT, Układanie dramatu. Rzecz o „Nie-Boskiej komedii” , Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2017.

Bartosz B. AWIANOWICZ, Gramatyka monet rzymskich okresu Republiki i Cesarstwa. Tom I – Kompendium tytulatur i datowania , Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2017.

Wacław FORAJTER, Pragnąć. Szkice o literaturze nowoczesnej , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Sławomir PYTEL, Migracje emerytów w Polsce – czynniki, kierunki, konsekwencje , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji , red. nauk. Andrzej MURZYN, Urszula SZUŚCIK, Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.