×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Nauki humanistyczne i społeczne

16-17 lutego 2018. Olsztyn. Stulecie resortu spraw wewnętrznych w Polsce 1918-2018.

Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kontakt: prof. dr hab. Piotr Majer, e-mail: majer_p@op.pl; dr Ewelina Zgajewska-Rytelewska, e-mail: e.zgajewska@gmail.com.

22 lutego 2018. Olsztyn. Uniwersalizm kary.

Organizator: Wydział Prawa i Administracji UWM. Kontakt: Dr hab. Krystyna Szczechowicz, e-mail: krystyna.szczechowicz@gmail.com; Milena Powirska, e-mail: m.powirska@gmail.com; Paulina Paleń, e-mail: paulina.palen@o2.pl; Monika Ćwikła, e-mail: monika.cwikla@onet.pl.

26-28 lutego 2018. Katowice. Interdyscyplinarna konferencja internetowa Młodzi naukowcy – badania, zainteresowania, pasje.

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o. Kontakt: kontakt@wiseplace.pl. Więcej informacji: www.wiseplace.pl/konferencja4.html.

15-16 marca 2018. Warszawa. Życie jak z obrazka. Codzienność w mediach społecznościowych.

Komitet naukowo-organizacyjny: dr hab. Agnieszka Kampka, mgr Anna Kiryjow, mgr Katarzyna Sobczak. Organizator: Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Kontakt: e-mail: konferencja@prowadzeni-obrazami.pl.

11-12 kwietnia 2018. Łódź. XV Dni Arabskie Świat arabsko-muzułmański. Między konfliktem a współistnieniem.

Kierownik konferencji: prof. dr hab. Marek Dziekan. Organizator: Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki WSMiP Uniwersytetu Łódzkiego. Kontakt: dorota.woroniecka@uni.lodz.pl.

17-18 kwietnia 2018. Zielona Góra. Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze pięknej.

Organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórkiego. Kontakt: dr ha. Dorota Kulczycka,prof. UZ, e-mail: d.kulczycka@ifp.uz.zgora.pl. Strona informacyjna: www.ifp.uz.zgora.pl.

24-25 maja 2018. Nowy Sącz. XVIII Ogólnopolska konferencja naukowa bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych pt. Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia.

Organizator: Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Kontakt: masid@wsb-nlu.edu.pl, tel. (18) 44 99 171. Więcej informacji: wsb-nlu.edu.pl/Konferencja_naukowa.

25-27 kwietnia 2018. Katowice. Pierwszy Kongres Nauk Społecznych w Internecie.

Organizatorzy: UŚ oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o. Kontakt: kontakt@wiseplace.pl. Więcej informacji: www.wiseplace.pl/konferencja3.html.

26-27 kwietnia 2018. Łódź. Humanistyka – kulturotwórcze perspektywy.

Kierownik konferencji: dr Michał Lachman. Organizator: Dr Michał Lachman (prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego). Kontakt: perspektywyhumanistyki@uni.lodz.pl.

24-25 maja 2018. Toruń. Toruń Workshop on Scottish Philosophy.

Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Kierownicy naukowi: dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, e-mail: kwawrzonkowski@wp.pl; dr Anna Markwart, e-mail: markwart.anna@gmail.com. Sekretarz naukowy: mgr Dominika Koosiewicz-Wawrzonkowska, e-mail: dominiakos@wp.pl, tel.: (56) 611-36-66. Spotkanie jest kontynuacją warsztatów i konferencji od lat organizowanych przez Instytut Filozofii i poświęconych różnym aspektom nowożytnej filozofii brytyjskiej.

cd. na str. 55

Zapowiedzi konferencji naukowych

26 maja 2018. Piaseczno. Sanktuarium w Piasecznie jako serce duchowe Kociewia.

Organizator: Wydział Teologiczny UMK. Współorganizatorzy: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Wojciech Pikor, e-mail: wojciech.pikor@umk.pl. Sekretarz naukowy: dr Tomasz Huzarek, e-mail: tomhuzar@gmail.com, tel.: (58) 536-16-64.

31 maja 2018. Toruń. XIV Międzynarodowa konferencja on-line Wirtualność a edukacja – perspektywy przyszłości.

Organizator: Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji WNP UMK. Współorganizatorzy: Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością WNP UMK. Kierownicy naukowi: dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK, e-mail: dsiemien@umk.pl; prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki, e-mail: siemieni@umk.pl. Sekretarze naukowi: dr Wioletta Kwiatkowska, e-mail: wkwiatka@umk.pl, tel.: (56) 611-31-01; dr Kamila Majewska, e-mail: majewska@umk.pl, tel.: (56) 611-42-67; dr Małgorzata Skibińska, e-mail: gosiek@umk.pl, tel.: (56) 611-31-01.

13-14 czerwca 2018. Słupsk. III Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

Organizatorzy: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, Europejskie Stowarzyszenie dla Bezpieczeństwa. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr Stanisław Zarobny, tel.: 508 651 065. Kontakt: mgr Mateusz Ziętarski, tel.: 533-472-896, e-mail: -flankawschodnia@apsl.edu.p.

25-26 października 2018. Słupsk. W ramach Ogólnopolskich Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości pod auspicjami Prezydenta Rzeczpospolitej odbędzie się Uroczyste Sympozjum Naukowe pt. Bo o twe wody szmaragdowe płynęła krew i nasze łzy…

Organizatorzy: Instytut Polonistyki AP w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku we współpracy z Fundacją PRODIRE. Kontakt: kierownik naukowy projektu, dr Krystyna Krawiec-Złotkowska, e-mail: krystyna.krawiec-zlotkowska@apsl.edu.pl.

Nauki o życiu

26-28 marca 2018. Katowice. Konferencja internetowa pt. Człowiek i jego zdrowie.

Organizatorzy: UŚ oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o. Kontakt: kontakt@wiseplace.pl. Więcej informacji: www.wiseplace.pl/konferencja8.html.

Nauki ścisłe i techniczne

6-9 lutego 2018. Olsztyn. Postęp techniczny w przetwórstwie mleka – TECHMILK 2018.

Organizator: Wydział Nauki o Żywności UWM. Kontakt: dr hab. inż. Jan Limanowski, prof. UWM, tel.: (89) 523-35-78, e-mail: jan.limanowski@uwm.edu.pl.

21-23 marca 2018. Zielona Góra. IX Konferencja naukowo-techniczna pt. Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych.

Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: dr hab. inż. Beata Nowogońska. Organizator: Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ. Kontakt: dr inż. Paweł Błażejewski, e-mail: enowacje@ib.uz.zgora.pl, tel.: (68) 3282290; 068 328 2416; 068 3287 803. Więcej informacji: www.renowacje.uz.zgora.pl/.

23-24 kwietnia 2018. Kórnik pod Poznaniem. XXI Ogólnokrajowa konferencja naukowa pt. Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie.

Organizator: Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we współpracy z Katedrą Podstaw Techniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutem Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych oraz Instytutem Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Współorganizatorzy: POLSITA (Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej), Polskie Towarzystwo Inżynierii Leśnej. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Krzysztof Koszela. Więcej informacji: www.up.poznan.pl/ztiwr.

2-9 czerwca 2018. Jastarnia. 57th International Symposium on Funcional Equations .

Organizator: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ. Kontakt: prof. dr hab. Witold Jarczyk, E-mail: w.jarczyk@wmie.uz.zgora.pl. Strona informacyjna: www.isfe.up.krakow.pl/57.

14-15 czerwca 2018. Łódź. Contributing to Sustainable Development. CSR Trends.

Kierownicy konferencji: dr Agata Rudnicka-Reichel, dr T. Bartosz Kalinowski, dr Janusz Reichel. Organizator: Wydział Zarządzania UŁ. Współorganizatorzy: CSR Impact i Projekt TrainERGY. Kontakt: dr Agata Rudnicka-Reichel (rudnicka@uni.lodz.pl). Strona: www.csrtrends.eu/.

10-13 czerwca 2018. Łagów. Systemy pomiarowe w badanich naukowych i w przemyśle – SP 2018.

Organizator: Instytut Metrologii Elektroniki i Informatyki UZ. Kontakt: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ, eE-mail: r.rybski@imei.uz.zgora.pl. Strona informacyjna: www.sp2018.imei.uz.zgora.pl.

27-29 czerwca 2018. Tarnowo Podgórne k. Poznania. V Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu: „Meat in Techology and Human Nutrition” nt. Meat As a Functional and Pro-Helathy Part af Our Diet.

Organizator: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności we współpracy z Katedrą Technologii Mięsa UP w Poznaniu. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać poprzez stronę internetową www.up.poznan.pl/meat2018. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Hanna M. Baranowska, tel.: 61 8487254 lub e-mail: meat2018@up.poznan.pl.

Opracowała Ewa Kostowska