×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydarzenia

Akademicy wśród nowych ministrów

Źródło: premier.gov.pl

Źródło: premier.gov.pl

Źródło: premier.gov.pl

WARSZAWA Troje nowych ministrów to członkowie wspólnoty akademickiej. Dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW, która do rządu premier Beaty Szydło weszła jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a potem przeszła do Ministerstwa Finansów na analogiczne stanowisko, została w gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego ministrem finansów. Min. Czerwińska jest ekonomistką, profesorem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Łukasz Szumowski, który do rządu premier Szydło wszedł jako podsekretarz stanu w MNiSW, teraz objął tekę ministra zdrowia. Prof. Szumowski jest kardiologiem, kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii im. Kard. S. Wyszyńskiego. Nowym ministrem spraw zagranicznych został także reprezentant środowiska akademickiego, prof. Jacek Czaputowicz, który do rządu premier Szydło wszedł jako podsekretarz stanu w MSZ (w resorcie pracował już wcześniej na różnych stanowiskach). Prof. Czaputowicz, politolog, związany jest z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Piotr Müller wiceministrem

Źródło: premier.gov.pl

Warszawa Piotr Müller (ur. w 1989 r.), dotychczasowy dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został powołany przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na stanowisku zastąpił prof. Łukasza Szumowskiego, który objął tekę ministra zdrowia. P. Müller nie przejął jednak wszystkich obowiązków byłego podsekretarza stanu. Będzie odpowiadał w MNiSW m.in. za legislacyjne prace resortu, sprawy studenckie oraz działalność informacyjno-promocyjną ministerstwa.

Wiceminister Piotr Müller jest prawnikiem, absolwentem Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczny i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był przewodniczącym Zarządu Samorządu Studentów UW, a później kierował pracami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Był ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej i członkiem Prezydium PKA. Był członkiem Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zasiadał m.in. w komisji prawno-statutowej oraz komisji finansów. Od listopada 2015 do kwietnia 2017 był doradcą wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina. Wchodzi w skład zespołu legislacyjnego przygotowującego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (mnisw)

Laser zabezpieczy dokumenty

KIELCE Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk razem z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych chcą wykorzystać nowoczesne technologie laserowe do opracowania nowych zabezpieczeń dokumentów (np. dowodów osobistych). Współpraca pomiędzy obu instytucjami w szczególności dotyczy opracowania i implementacji nowych zabezpieczeń dokumentów poliwęglanowych uzyskiwanych z zastosowaniem technologii laserowej. Osiągnięcie wielu innowacyjnych efektów z wykorzystaniem różnych typów laserów, może stanowić wysokiej klasy zabezpieczenia bardzo trudne do sfałszowania. W tym celu została zawarta umowa o współpracy, która umożliwi wspólne prowadzenie prac rozwojowych, kooperację w zakresie nowych zabezpieczeń z zastosowaniem technologii laserowej i ubieganie się o dofinansowanie projektów. Porozumienie jest także podstawą wspólnego organizowania konferencji eksperckich, seminariów i warsztatów, a także np. staży i praktyk zawodowych. PWPW jest jedynym polskim producentem dokumentów identyfikacyjnych i druków zabezpieczonych zapewniających nowoczesne rozwiązania dla potrzeb kraju.

Miejska energia ekologiczna

Źródło Arch. AGH

KRAKÓW Laboratorium Elewacyjnych Turbin Wiatrowych rozpoczęło działalność w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmujące powierzchnię siódmego i ósmego piętra turbiny o pionowej i poziomej osi obrotu są w stanie wygenerować energię, która może w sytuacji awaryjnej zasilić uczelnianą sieć. Zamontowane maszyny wyposażone zostały w urządzenia pomiarowe, dzięki którym naukowcy mogą zbierać dane opisujące np. właściwości przepływu powietrza w okolicy turbin, natężenie hałasu i drgań generowanych przez urządzenia czy parametry określające zmienne meteorologiczne, takie jak prędkość i kierunek wiatru. Uzyskane w ten sposób wyniki pozwolą skonkretyzować wytyczne dotyczące możliwości wykorzystania optymalnych stref znajdujących się w przestrzeni miejskiej, w których można będzie zainstalować turbiny elewacyjne. W chwili obecnej aglomeracje takie jak Dubaj czy Londyn stawiają na ekspansję miejskich stanowisk wiatrowych, doceniając ich walory nie tylko ekologiczne, ale także wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne budynków. Jak podkreśla prof. inż. Mariusz Filipowicz z Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego AGH, jedno urządzenie, przy założeniu, że wystąpią korzystne warunki wiatrowe, może wygenerować do ok. półtora kilowata mocy, więc w momencie jakiekolwiek awarii zasilania wiatraki mogą realnie stać się alternatywnym źródłem mocy zaopatrującym w energię wybrane systemy budynków.

Ślązacy w Chinach

GLIWICE/SHAANXI Politechnika Śląska rozpoczyna współpracę z chińskim Shaanxi University of Technology. Dwustronne porozumienie podpisane zostało przez prof. dr. hab. inż. Marka Pawełczyka, prorektora ds. nauki i rozwoju PŚ i prof. Liu Bao Mina, prezydenta chińskiej uczelni. Zainteresowane podmioty współdziałać będą w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz dydaktyki, szczególną uwagę przykładając do tworzenia wspólnych programów studiów. W ramach sygnowanej umowy odbywać się będzie zarówno wymiana akademicka pracowników i studentów, jak również zorganizowane zostaną szkoły letnie.

Shaannxi University of Technology istnieje od 1958 roku. Obecnie kształci się na nim ok. 21 tysięcy studentów, a zatrudnionych jest prawie 1600 nauczycieli akademickich. Podstawowymi dziedzinami charakteryzującymi działalność naukową chińskiej uczelni są: mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa oraz elektrotechnika.

Nagroda im. M. Lisa

GDAŃSK/WARSZAWA Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. dr. Macieja Lisa uhonorowany został dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. Politechniki Gdańskiej, dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej. Wyróżnienie, ustanowione w uznaniu pamięci pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, przyznawane jest osobom skutecznie działającym na rzecz obrony praw i interesów osób niepełnosprawnych. Tegoroczny laureat w znaczący sposób przyczynił się do poprawy funkcjonowania osób z różnymi dysfunkcjami, tworząc dla nich przyjazne i ergonomiczne rozwiązania architektoniczne. Prof. Wysocki jest autorem Standardów Dostępności przestrzeni publicznych. Obecny finalista powołany został ponadto przez samorząd Gdyni na pierwsze w Polsce stanowisko access oficera, jest także członkiem Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Rozwoju.

Krakowiacy zaśpiewali

ŁÓDŹ Na XX Łódzki Festiwal Chóralny Cantio Lodziensis zgłosiło się 50 chórów, z których Rada Artystyczna zakwalifikowała do finałowej rywalizacji 24 zespoły. W kategorii Chóry akademickie I miejsce przypadło Akademickiemu Chórowi Politechniki Krakowskiej Cantata pod batutą Marty Stós, na II stopniu podium uplasował się Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dyrygowany przez Joannę Gutowską-Kuźmicz. Odbywający się od 1998 roku festiwal zaliczany jest do prestiżowych, jednych z największych w naszym kraju konkursowych imprez chóralnych. Organizatorami XX Łódzkiego Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis byli: Łódzki Dom Kultury, Polski Związek Chórów i Orkiestr, a także Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W gronie partnerów znalazły się natomiast oprócz lokalnych władz także Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego i Społeczna Akademia Nauk.

Złoty Medal Chemii 2017

WARSZAWA Do VII Konkursu o Złoty Medal Chemii zgłoszono 46 prac z 18 uczelni, a 15 najlepszych zostało zakwalifikowanych do sesji finałowej, podczas której autorzy w formie ustnej prezentacji przedstawili wyniki przeprowadzonych badań przed komisją konkursową.

Źródło: IChF PAN

W tym roku zdobywczynią głównej nagrody została Małgorzata Lewińska. Tym samym została pierwszą kobietą w historii konkursu nagrodzoną Złotym Medalem Chemii. Młoda badaczka jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a zwycięstwo zapewniła jej praca pt. Wykorzystanie funkcjonalnego charakteru histydyny do modyfikacji właściwości peptydowych kapsuł molekularnych . Oprócz samego medalu zwyciężczyni otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych. Srebrny Medal i 5 tys. złotych powędrował do Niny Tarnowicz, absolwentki Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, a na trzecim miejscu znaleźli się ex aequo Paulina Marek i Michał Wrzecionek, otrzymując Brązowe Medale i kwoty 2,5 tys. zł. Oboje laureaci studiowali na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Przyznano również cztery wyróżnienia w wysokości 1 tys. zł. Zdobyli je: Małgorzata Bołt, Martyna Charyton, Monika Topa i Mateusz Witkowski. Podczas sesji finałowej uczestnicy ocenili też siebie nawzajem, w celu przyznania Nagrody Finalistów. Uhonorowana nią została zdobywczyni Srebrnego Medalu Nina Tarnowicz za pracę i prezentację pt. Cząsteczki fotochromowe oddziałujące z nanocząsteczkami w układach ciekłokrystalicznych . Wszyscy finaliści otrzymali także możliwość odbycia stażu naukowego w IChF PAN i zrealizowania projektów badawczych w laboratoriach instytutu.

Powstanie Muzeum Sportu

ŁÓDŹ W Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej utworzone zostanie Muzeum Sportu. List intencyjny w tej sprawie podpisał prof. inż. Sławomir Wiak, rektor PŁ i Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Intencją sygnatariuszy jest stworzenie miejsca otwartego na wszystkich zainteresowanych tematyką sportu, w którym będzie można zapoznać się z dokonaniami wielu sportowych ikon. W muzeum znajdzie się miejsce na pamiątki po mistrzach, którzy zdobywali laury zarówno dla Polski, jak i dla Łodzi. Jednostce przyświecać będzie idea przekazywania dziedzictwa sportowego i tworzenia historycznej tożsamości opierającej się na znajomości minionych czasów. Projektowany obiekt ma być nowoczesny oraz interaktywny, aby przyciągać jak największą liczbę zwiedzających. Jego otwarcie zaplanowano na połowę przyszłego roku. Strony umowy ustaliły ponadto, że czynić będą starania dotyczące organizacji Akademickich Mistrzostw Europy w 2022 roku.

Mistrz Kapituły

GDAŃSK Prof. inż. Edmund Wittbrodt z Politechniki Gdańskiej wybrany został na Mistrza Kapituły Medalu św. Wojciecha i Medalu Księcia Mściwoja II. Odznaczenia te przyznawane są od 1997 roku przez Radę Miasta Gdańska ludziom szczególnie zasłużonym w działalność na rzecz Gdańska właśnie. Medal Księcia Mściwoja II wręczany jest osobom docenianym za zaangażowanie w służące społeczności inicjatywy oraz aktywne starania czynione w obszarach nauki, kultury, oświaty, służby zdrowia i gospodarki, finalnie skutkujące podniesieniem rangi Gdańska na arenie krajowej i zagranicznej. Medal św. Wojciecha natomiast oddawany jest w głównej mierze w ręce osób, które nadzwyczaj przysłużyły się miastu, m.in. prowadząc międzywyznaniowy dialog, którego celem jest osiągnięcie pojednania i współpracy między narodami, niezależnie od praktykowanej na danym terenie religii. Prof. Wittbrodt uhonorowany został Medalem św. Wojciecha w 2013 roku w uznaniu zasług dokonanych na niwie działalności naukowej, pedagogicznej i społecznej prowadzonej w kraju i poza jego granicami. Uczony był rektorem Politechniki Gdańskiej oraz ministrem edukacji narodowej.

Doktorat h.c. – prof. Zirk-Sadowski

Źródło: UŁa

WARSZAWA Podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego nadano tytuł doktora honoris causa prof. Markowi Zirk-Sadowskiemu. Jest on uznanym prawnikiem, sędzią i prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego, kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Był prorektorem Uniwersytetu Łódzkiego i dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Wykładał też w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W latach 2006–2007 był prezydentem Światowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej. Pełni funkcję wiceprezydenta tej organizacji. Jest wybitnym teoretykiem i filozofem prawa. Interesuje się zwłaszcza hermeneutyczną filozofią prawa, filozofią prawa wspólnotowego i teorią integracji. Ogłosił około 175 prac naukowych, w tym 20 monografii jako autor lub współautor. Wypromował 11 doktorów.

Pięć medali

Źródło: PŁ

HONGKONG/ŁÓDŹ Pięć technologii z Politechniki Łódzkiej zostało nagrodzonych medalami na zakończonej 8 grudnia w Hongkongu międzynarodowej wystawie International Invention Design Competition . Cztery rozwiązania otrzymały złote medale, jedno medal srebrny. Złoty medal przyznano za „Biotekstroniczny system do profilaktyki i wspomagania leczenia zapaleń dolnych dróg moczowych”, autorzy: mgr inż. Emilia Frydrysiak, dr hab. Krzysztof Śmigielski, prof. PŁ, dr hab. inż. Michał Frydrysiak. Urządzenie do pomiaru zmiany położenia kości udowej podczas endoprotezoplastyki całkowitej stawu biodrowego nagrodzone złotym medalem to ortopedyczne miniaturowe urządzenie pomiarowe ułatwiające chirurgowi weryfikację poprawności przeprowadzonego zabiegu całkowitej wymiany stawu biodrowego autorstwa prof. Leszka Podsędkowskiego, dr. n.med. Michała Panasiuka, dr inż. Agnieszki Kobierskiej, mgr. inż. Adama Niewoli i inż. Mateusza Szaniewskiego. Złoty medal, specjalną nagrodę organizatorów wystawy oraz nagrodę specjalną Narodowego Uniwersytetu Naukowo-Technologicznego z Rosji otrzymał „Lekki kompozyt konstrukcyjny z wypełnieniem mineralnym” autorstwa dr. hab. inż. Jacka Sawickiegp, prof. PŁ, dr. hab. inż. Konrada Dybowskiego, dr. inż. Mariusza Steglińskiego, mgr inż. Anny Staszczyk i dr. inż. Andrzeja Obraniaka. Złoty medal przyznano też za opracowanie ekologicznej mieszanki celulozowej do produkcji układów wlewowych w odlewnictwie. Autorzy to: dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. PŁ, mgr inż. Zbigniew Zawieja. Srebrny medal otrzymał „Optomechatroniczny sposób bieżącej kontroli jakości obróbki strumieniowo-ściernej”. Autorzy opracowania to: dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. PŁ, dr inż. Robert Olbrycht, mgr inż. Paulina Byczkowska, mgr inż. Antoni Rzepkowski.

Smokiem w smog

GDAŃSK Chatbot o nazwie Smok to program komputerowy informujący o poziomie zanieczyszczenia. Aplikacja stworzona została przez Bartosza Dołęgę, Katarzynę Garbulewską i Macieja Romanowskiego, absolwentów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz Karolinę Lubińską, studentkę Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pomysł narodził się pod koniec 2016 r. po wygranym berlińskim Hackathonie. Smogbot korzysta z danych generowanych co godzinę przez 264 stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W celu weryfikacji jakości powietrza w danej okolicy należy wejść na Facebooka lub Messengera, gdzie po wpisaniu słowa Smok i podaniu interesującej lokalizacji otrzyma się aktualne wyniki. Na początku ze Smoka korzystało ok. 30 osób, na chwilę obecną jest ich już ok. 1000, z czego większość stanowią mieszkańcy Warszawy i Krakowa. Pomysłodawcy planują dalszy rozwój programu. Aktualnie pracują nad algorytmem, który pozwoli uruchomić funkcję alertów informujących o przekroczeniu poziomu szkodliwych substancji znajdujących się w atmosferze, uwzględniając polskie i europejskie normy jakości powietrza.

Nowy partner ATH

BIELSKO-BIAŁA Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej współpracować będzie z BIEL-MED sp. z o.o. Stosowna umowa podpisana została przez prof. Jarosława Janickiego, rektora ATH i Marka Wróbla, prezesa Zarządu spółki BIEL-MED. Oba podmioty zadeklarowały współdziałanie przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych, organizowaniu konferencji, a także użyczaniu swoich obiektów w celu realizowania różnych projektów edukacyjnych. Bielscy studenci otrzymają ponadto możliwość zaliczenia praktyk w siedzibie spółki, wliczając w to możność zrealizowania praktyk z pielęgniarstwa w należącym do BIEL-MED szpitalu.

Kornik drukarz przedyskutowany

WARSZAWA 4 grudnia odbyła się zorganizowana przez PAN międzynarodowa konferencja poświęcona problemowi gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Per Angelstam ze Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego, który mówił o konflikcie interesów związanych z ochroną lasów. Dr Simon Thorn z Julius-Maximilians University w Niemczech przedstawił wyniki badań pokazujące wpływ cięć sanitarnych na bioróżnorodność górskich terenów zadrzewionych. Dwóch kolejnych gości – dr Rastislav Jakuš oraz dr Pavel Mezei ze Słowackiej Akademii Nauk – podzieliło się doświadczeniami w zwalczaniu korników w swoich krajach. Prof. Paweł Koteja z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedyskutował metodologiczne aspekty wnioskowania na temat wyboru najlepszego rozwiązania do walki z gradacjami. Pierwszą część konferencji zamknął prof. Jacek Hilszczański z Instytutu Badawczego Leśnictwa, który argumentował, że gradacje kornika należy traktować jako zaburzenie ekosystemu Puszczy Białowieskiej.

Drugą część spotkania wypełniła debata oksfordzka między zwolennikami i przeciwnikami ochrony czynnej w Puszczy Białowieskiej.

Stypendia Kulczyka

POZNAŃ 5 grudnia w Collegium Minus UAM po raz XIX wręczono stypendia im. dr. Jana Kulczyka. Dofinansowanie otrzymało czworo studentów oraz czworo doktorantów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a także pięćdziesięcioro studentów UAM z Ukrainy. Stypendia przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów. Od 2016 r. wysokość stypendium przyznawanego na 9 miesięcy roku akademickiego wynosi 1200 zł miesięcznie dla studentów oraz 1700 zł miesięcznie dla doktorantów. Studenci z Ukrainy otrzymali jednorazowo wsparcie w wysokości 3 tys. zł.

Fot. P.Stanula

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM, realizowany od 1999 r. Wówczas Fundacja otrzymała pierwszą darowiznę od Jana i Grażyny Kulczyków z przeznaczeniem na utworzenie funduszu stypendialnego. W latach 1999-2016 wypłacono w sumie 156 stypendiów, o łącznej wartości ponad 1,6 mln zł.

W uroczystości wzięli udział także pierwsi laureaci stypendiów: Ireneusz Weymann oraz Michał Zwierzykowski. I. Weymann jest dziś profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Fizyki Mezoskopowej UAM, a M. Zwierzykowski jest profesorem nadzwyczajnym i kieruje Zakładem Historii Nowożytnej do XVIII wieku.

Doktorat h.c. – prof. Sławomir Wiak

Źródło PŁ

NOWOGRÓD/ŁÓDŹ Prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej, otrzymał tytuł doktora honoris causa Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego. Ceremonia była głównym punktem obchodów święta patrona uczelni, Jarosława Mądrego. Wizyta delegacji Politechniki Łódzkiej w rosyjskiej uczelni zapoczątkowała obchody jubileuszu współpracy obu instytucji, którą podjęto 50 lat temu, w 1968 roku. Prezydent Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego prof. Anatoly Gawrikow podkreślił osiągnięcia naukowe rektora Wiaka, m.in. obejmujące ponad 400 publikacji naukowych, w tym 18 monografii, udział w 21 projektach badawczych, członkostwo w pracach 17 komitetów organizacyjnych konferencji międzynarodowych i członkostwo w Komitecie Prognozowania Rozwoju Polski do 2020 roku.

Technologie dla transportu

Fot. Michał Nędzka/AGH

SZCZECIN Przedstawiciele Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie oraz firmy Vitronic Polska podpisali 8 grudnia umowę o współpracy. – Zapraszani przez dziekana WIET odbywaliśmy już spotkania i wykłady ze studentami akademii, mieliśmy okazję pokazywać im, jak w praktyce działają najnowsze technologie wykorzystywane w pomiarach ruchu drogowego – mówi Michał Żuchora, prezes Vitronic Polska. Jednym z nowych sprzętów produkcji Vitronic, który trafił do Akademii Morskiej w Szczecinie, jest laserowy system PoliScan – skaner wielu pasów jezdni, umożliwiający ciągłe monitorowanie drogi oraz przechwytywanie danych dotyczących wszystkich pojazdów widocznych dla urządzenia, co pozwala dokumentować wszystkie wydarzenia na drodze. Obecnie Akademia Morska w Szczecinie jest jedyną uczelnią w Polsce, posiadającą tak nowoczesne urządzenie. Już wkrótce na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu studenci będą mogli wybierać specjalność Inteligentne Systemy Transportowe. Vitronic to międzynarodowy lider w zakresie technologii ruchu drogowego i automatyzacji logistyki, kreujący rozwiązania dla sektora TSL w oparciu o najnowsze technologie i najwyższą jakość.

Niebo gwiaździste nad nami

KRAKÓW Zmodernizowane obserwatorium satelitarne mieszczące się na dachu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej wyznaczać będzie współrzędne geograficzne na podstawie obserwacji gwiazd. Z klasycznego rozwiązania wyznaczającego m.in. kształt Ziemi korzystali przez wiele lat zarówno geografowie, podróżnicy czy odkrywcy. Jak podkreśla dr hab. inż. Jacek Kudrys, opiekun laboratorium, obserwacje astronomiczne do momentu uruchomienia pierwszych systemów nawigacji satelitarnej stanowiły podstawowy sposób precyzyjnego wyznaczania współrzędnych w ziemskim układzie odniesienia. Prowadzona obecnie przez badaczy analiza różnic między współrzędnymi ustalonymi za pomocą metody astronomicznej a ustalonymi za pomocą obserwacji satelitarnych, pozwala ponadto zbadać przebieg geoidy, która stanowi w geodezji poziom odniesienia dla pomiarów wysokości. Kopuła obserwacyjna na AGH waży 400 kg i ma 4 m średnicy. W środku zainstalowany zostanie teleskop zenitalny i specjalistyczna kamera, które wspólnie umożliwią automatyczne wykonywanie zdjęć gwiazd. Cała inwestycja kosztowała ok. 260 tys. zł, a wkład MNiSW wyniósł 200 tys. zł.

Doktorat h.c. – prof. P. Hadegorn

ŁÓDŹ Prof. Peter Hadegorn z Technische Universität Darmstadt otrzymał 12 grudnia tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. Niemiecki uczony został wyróżniony za wybitne osiągnięcia w obszarze dynamiki nieliniowej układów mechanicznych i mechatronicznych. Współpraca z prof. Hagedornem jego została nawiązana przez prof. Jana Awrejcewicza z PŁ podczas pobytu w Niemczech na stypendium Fundacji im. Alexandra von Humboldta.

Fot. Michał Nędzka/AGH

Prof. Peter Hagedorn jest członkiem Komitetu Naukowego organizowanych przez Politechnikę Łódzką międzynarodowych konferencji na temat teorii i zastosowań systemów dynamicznych. Obecnie polsko-niemiecka grupa związana z profesorami Hagedornem i Awrejcewiczem prowadzi badania obejmujące analizę wybranych zagadnień dynamiki nieliniowej układów mechatronicznych ze wzbudzeniem parametrycznym.

Nagrody MSZ

WARSZAWA Laureatem głównej nagrody ministra spraw zagranicznych za najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski został prof. Robert Frost z Uniwersytetu Aberdeen w Wielkiej Brytanii za pracę The Oxford History of Poland-Lithuania. Volume I: The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385-1569 . Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: dr Daniel Brewing z Uniwersytetu Aachen z Republiki Federalnej Niemiec oraz prof. Patryk Babiracki z Uniwersytetu Texas-Arlington w Stanach Zjednoczonych. Nagrodę główną za najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji otrzymał prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Historii PAN za pracę Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement . Wyróżnienia w tej kategorii przyznano prof. Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu oraz Wydawnictwu ARCANA.

Honorowy Profesor – M. Tukiendorf

Źródło: PO

PEKIN/OPOLE Prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, otrzymał tytuł profesora honorowego Politechniki Pekińskiej. Prof. Tang Jun, dziekan Wydziału Humanistyki i Prawa chińskiej uczelni, podkreślił ogromną rolę, jaką odgrywa prof. Tukiendorf w budowaniu relacji pomiędzy obiema uczelniami. Po ceremonii laureat wygłosił wykład The Road to Exellence Cooperation . Politechnika Opolska od wielu lat rozwija współpracę z Chinami, w tym z Politechniką Pekińską. Na opolskiej uczelni działa Instytut Konfucjusza. Prof. Tukiendorf, jako przewodniczący Komisji KRASP ds. Współpracy Międzynarodowej, zabiega szczególnie o rozwój współpracy polskich uczelni ze szkołami wyższymi z Chin. Rektor Politechniki Opolskiej jest dwudziestym trzecim profesorem honorowym Politechniki Pekińskiej.

Polska kardiologa na topie

WARSZAWA Drugi rok z rzędu prof. Piotr Ponikowski, kardiolog z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, znalazł się w gronie najczęściej cytowanych naukowców świata. W prestiżowym rankingu Clarivate Analytics 2017 widnieją nazwiska trzech innych polskich lekarzy kardiologów: prof. Adama Torbickiego z Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku, prof. Andrzeja Budaja ze Szpitala Grochowskiego w Warszawie oraz prof. Michała Tendery ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ranking Clarivate powstaje w wyniku analizy cytowań i wymienia badaczy uznawanych przez innych za najbardziej wpływowych w swoich kręgach. Ponad 3000 naukowców w 21 dziedzinach nauk ścisłych i społecznych zostało wybranych na podstawie liczby artykułów z dużą liczbą cytowań.

Nagroda CEEPUS

BUKARESZT/KIELCE Prof. inż. Stanisław Adamczak z Politechniki Świętokrzyskiej otrzymał Nagrodę Doskonałości Ministrów Szkół Wyższych państw biorących udział w Środkowo-Europejskim Programie Wymiany Studiów Uniwersyteckich (CEEPUS). Program CEEPUS, realizowany od 1994 r., obejmuje państwa: Albanię, Austrię, Bośnię-Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Macedonię, Mołdawię, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowenię, Węgry, w których organizowane są sieci akademickie współpracujących wyższych uczelni. Prof. Adamczak był od 1995 r. aktywnym koordynatorem dwunastu programów, które przyczyniły się do efektywnego rozwoju naukowego młodej kadry akademickiej, a także studentów realizujących semestralne pobyty na współpracujących uczelniach. Ostatni koordynowany w sposób wzorcowy program, pt. „Nowe metody wytwarzania i pomiarów części maszyn”, dotyczy technicznych uniwersytetów w Wiedniu, Koszycach, Bratysławie, Pradze, Ostrawie, Krakowie i Kielcach, a także uniwersytetów w Żilinie, Rijece, Nowym Sadzie, Skopie, Cluj-Napoce, Galati, Mariborze oraz zaproszonych do współpracy ukraińskich technicznych uniwersytetów w Łucku, Równym i Sumach.

Doktorat h.c. – prof. Andrzej Koźmiński

PARYŻ/WARSZAWA Prof. Andrzej K. Koźmiński odebrał w Paryżu tytuł doktora honoris causa ESCP Europe, najstarszej uczelni biznesowej na świecie, założonej w 1819 r. we Francji przez przedsiębiorców i ekonomistów. Prowadzi działalność edukacyjną i badawczą w kampusach zlokalizowanych w Paryżu, Berlinie, Londynie, Turynie, Madrycie i Warszawie. W Polsce jej partnerem strategicznym jest Akademia Leona Koźmińskiego.

Źródło: PO

Andrzej K. Koźmiński uzyskał doktorat z ekonomii w wieku 24 lat, a trzy lata później habilitację. Odbył praktyki we Włoszech i we Francji. Po powrocie do kraju wykładał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, a następnie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W wieku 35 lat został profesorem. W 1993 r. założył dzisiejszą Akademię Leona Koźmińskiego i został jej rektorem, a w 2011 r. – prezydentem. Zasiada w radach nadzorczych kilku dużych firm. Był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Narodowej Radzie Rozwoju, nigdy jednak nie angażował się w politykę i nie należał do żadnej partii. Wykładał też we Francji, na Uniwersytecie w Orleanie i w Sorbonie. W latach 1970. i 1980. był stypendystą Fulbrighta i pracował na amerykańskich uniwersytetach m.in. w UCLA, George Washington University, w Carnegie Mellon, gdzie prowadził badania z późniejszym noblistą Herbertem Simonem. Prowadził badania nad transformacją systemową, teoretyczne studia z obszaru analizy systemowej, badania przywództwa oraz prace nad oryginalnym wskaźnikiem równowagi społeczno-ekonomicznej, obrazującym stan gospodarki i warunki społeczno-polityczne w poszczególnych krajach dokładniej niż powszechnie stosowany wskaźnik GDP. Prof. Koźmiński jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zintegrowane Programy Uczelni

WARSZAWA 357 mln zł dofinansowania otrzyma 10 projektów nagrodzonych ramach III ścieżki w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni. To wynik konkursu dla szkół wyższych organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mającego na celu kształcenie dostosowane do potrzeb społeczno-gospodarczych. Budżet konkursu wynosił początkowo 250 mln zł, ale wysoki poziom wniosków sprawił, że NCBR podjęło decyzję o zwiększeniu środków na ten cel. Beneficjentami programu będzie ponad 37 tys. osób – studentów, pracowników i wykładowców szkół wyższych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Toruniu i Olsztynie. Ścieżka III przeznaczona jest dla największych uczelni, kształcących co najmniej 20 tys. studentów, w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub A+. Czas realizacji dofinansowanych projektów to od 18 do 48 miesięcy. Program Zintegrowane Programy Uczelni finansowany jest w POWER 2014-2020. Wyniki konkursu w ramach I i II ścieżki dla uczelni mniejszych zostaną ogłoszone w lutym 2018 roku.

Alumno Bene Merenti

Fot. P. Stanula

POZNAŃ Medal Alumno Bene Merenti Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przyznawany jest absolwentom, którzy nie będąc pracownikami uniwersytetu rozsławili jego imię swoją działalnością na rzecz społeczeństwa, kultury i nauki. 20 grudnia otrzymała go Renata Borowska-Juszczyńska, dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Renata Borowska-Juszczyńska ukończyła kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Jej ścieżka kariery zawodowej prowadziła m.in. przez Telewizję Polską S.A., Kwartalnik Kulturalny „OPCJE”, Festiwal Dialogu IV Kultur i Festiwal New Classic Form Europe w Łodzi, który współorganizowała. Związana była z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu oraz z Fundacją Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta. Renata Borowska-Juszczyńska jest również współzałożycielem i prezesem zarządu Fundacji Nuova, zajmującej się organizacją takich wydarzeń artystycznych, jak cykl muzyczny Poznań Live czy Festiwal Wiosny.

Fałszywy profesor skazany

POZNAŃ Fałszywy profesor, aresztowany jesienią 2015 za molestowanie studentek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, został skazany na 6,5 roku więzienia. Janusz K. zaskakiwał studentki UAM w pustych pomieszczeniach uniwersyteckich i toaletach i tam, podając się za profesora, molestował je pod pozorem prowadzenia badań antropologicznych. 70-letni obecnie fałszywy profesor prawdopodobnie przez około 40 lat uprawiał swój proceder. Mógł molestować nawet 400 kobiet. Ostatecznie jednak większość zarzucanych mu czynów uległa przedawnieniu. Odpowiedział tylko za 14 z nich. Został oskarżony o doprowadzenie do innej czynności seksualnej, próbę i gwałt. Wyrok nie jest prawomocny.

Skrzydła Dedala dla prof. A. Nowaka

WARSZAWA Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala, przyznawaną przez Bibliotekę Narodową, otrzymał w ubiegłym roku prof. Andrzej Nowak, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Historii PAN, autor wielu wybitnych prac o historii Polski. Jury pod przewodnictwem prof. Włodzimierza Boleckiego nagrodziło go za całokształt dorobku eseistycznego ze szczególnym uwzględnieniem trzech tomów Dziejów Polski . Monumentalną pracę laureata określono jako „imponującą opowieść o działalności pierwszych pokoleń Polaków, dzięki którym kształtowały się fundamenty kultury i państwowości polskiej”. Trzy tomy Dziejów Polski ukazały się nakładem wydawnictwa Biały Kruk w latach 2014, 2015 i 2017. Zaplanowane na 11 tomów dzieło autor adresuje nie tylko do historyków, ale przede wszystkim do czytelników, którzy chcą zrozumieć sens dziejów Polski i Polaków.

Źródło: BN

Nagroda Skrzydła Dedala jest przyznawana corocznie od 2015 r. za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinie literatury pięknej, a szczególnie prozy, krytyki literackiej, artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej. Obok walorów poznawczych twórczości nominowanych autorów jury wysoko ceni także niekonwencjonalność sądów, odwagę i precyzję myśli oraz piękno słowa.

Jury Nagrody tworzą: prof. Włodzimierz Bolecki (przewodniczący, IBL PAN, FNP), dr hab. Tomasz Bocheński, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), dr Antoni Libera (Uniwersytet Warszawski) i o. Janusz Pyda OP (Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów).

Beskidzkie Wzgórze Innowacyjnych Technologii

BIELSKO-BIAŁA Synonimem miejsca kluczowego dla innowacji jest Dolina Krzemowa. Jak pokazuje konferencja „Nauka-Innowacje-Biznes” zorganizowana przez Akademię Techniczno-Humanistyczną – sprzyjają im także wzgórza. Potencjał Bielska-Białej i regionu tworzą przemysł maszynowy, samochodowy, metalurgiczny oraz branża IT. Największe przedsiębiorstwa często inwestują w działy i centra zajmujące się działalnością naukowo-badawczą. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna tworzy korzystne warunki dla rozwoju firm oraz realizuje projekty edukacyjne z lokalnymi partnerami. Niskie, sięgające zaledwie trzech procent bezrobocie kreuje zapotrzebowania na kadrę inżynierską. Kluczową rolę w regionie odgrywa Akademia Techniczno-Humanistyczna, kształcąca wszechstronnych specjalistów. Nie jest ważne gdzie znajduje się ośrodek akademicki, ważne jest to, czy pracują i studiują w nim umysły otwarte na innowacje - tak można sparafrazować słowa wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Piotra Dardzińskiego, które padły podczas grudniowej konferencji.

Region Bielska-Białej i Podbeskidzia, może stanowić napęd dla polskiej gospodarki, wymaga to jednak wsparcia inicjatyw regionalnych, wsparcia dla młodych, innowacyjnych firm - tu rozwiązaniem może być prezentowany podczas konferencji przez Jadwigę Emilewicz, wówczas wiceminister rozwoju - program Start in Poland, który ma wspierać startupy.

Opracował Piotr Kieraciński

Współpraca: Ewa Barlik, Weronika Bulicz, Ewa Chojnacka, Kamil Dziewit, Anna Foltyniak-Pękala, Joanna Kosmalska, Magdalena Maksymiuk, Marta Rogalska, Przemysław Stanula, Lucyna Sterniuk-Gronek, Aneta Zawadzka, Anna Żmuda-Muszyńska

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.