×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uczelnia Łazarskiego

Najstarszy niepubliczny wydział prawa

Źródło: UŁa

Utworzenie w 1997 r. w niepublicznej uczelni wydziału prawa było przedsięwzięciem co najmniej śmiałym. Po dwudziestu latach jego funkcjonowania widać, że zostało ono zrealizowane solidnie. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uzyskał w tym okresie pełne prawa akademickie, tj. uprawnienia do doktoryzowania w 2006 r. jako pierwszy wydział prawa w uczelni niepublicznej oraz do habilitowania w 2016 r. jako drugi w niepublicznej szkole wyższej. Jest też wysoko oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną (8 wyróżnień ) i Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (kat. A). W ciągu 20 lat istnienia WPiA UŁa jego mury opuściło ponad 7 tys. absolwentów, w tym ponad 5,5 tys. absolwentów prawa. Od 2006 r. na wydziale wypromowano 55 doktorów prawa.

Obecnie na WPiA UŁa studiuje 1458 osób, w tym 401 w trybie stacjonarnym, 1046 na studiach niestacjonarnych i 11 doktorantów.

Źródeł sukcesu dziekan wydziału upatruje w innowacyjnych badaniach i kształceniu, dostosowanym do potrzeb pracodawców.

– Przede wszystkim dbamy o jakość kształcenia i elastycznie reagujemy na potrzeby rynku, analizujemy sektor usług prawnych. Rezultatem tych działań jest np. uruchomienie w 2017 r. kierunku prawo w biznesie, który okazał się strzałem w dziesiątkę. To idealne studia dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie prawnicze sprofilowane pod kątem prowadzenia własnej działalności gospodarczej i dostosowane do sektora rynku, w którym pracują. Zastanawiamy się, jakie kompetencje będą potrzebne za trzy, cztery lata, kiedy obecni studenci zakończą naukę. Oferujemy unikalne specjalności, które są dodatkowym atutem absolwentów wkraczających na rynek pracy. Myślę tu chociażby o prawie lotniczym i kosmicznym, prawie nowych technologii czy fuzji i przejęć. Kładziemy duży nacisk na znajomość języków obcych. Nasz student, jeśli chce, może dobrze zapoznać się z anglosaskimi terminami prawniczymi oraz skorzystać z oferty szkół prawa obcego – mówi dr Mieczysław Błoński, dziekan WPiA UŁa.

Strukturę wydziału tworzą instytuty: Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, Badań i Ekspertyz Samorządowych, Prawa Ochrony Zdrowia, Studiów Interdyscyplinarnych, Kryminalistyki i Kryminologii, Prawa Lotniczego i Kosmicznego, Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością.

Kadrę naukowo-dydaktyczną wydziału tworzy 65 pracowników, w tym 7 profesorów prawa, 12 doktorów habilitowanych i 26 doktorów. W latach 2009-2014 zrealizowali oni 1050 tematów badawczych.

W 2006 r. wydział zajął pierwsze miejsce w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych „Dziennika Gazety Prawnej”. W kolejnych latach zajmował najwyższe miejsca w tym konkursie. W roku 2016 został nagrodzony specjalnym dyplomem, obok Uniwersytetu Jagiellońskiego, za osiem lat na pierwszej pozycji w 10-letniej historii rankingu. W podobnym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” WPiA UŁa także stawał na najwyższych miejscach wśród uczelni prywatnych.

W 2017 r. – roku 20-lecia – na WPiA odbyły się konferencje dotyczące m.in. kontroli korespondencji, problemów prawa medycznego, prawnych uregulowań technologii blockchain i kryptowalut, instytucji tajemnicy w systemach prawnych, przeszłości i przyszłości kodeksu postępowania cywilnego, bezpieczeństwa na uczelniach, a także trzydniowa międzynarodowa konferencja na temat prawa lotniczego.

Zwieńczeniem jubileuszu były uroczystości w dniach 7 i 8 grudnia 2017 r. Zaprezentowano wówczas księgę pamiątkową, a podczas uroczystego posiedzenie senatu Uczelni Łazarskiego wręczono pierwszy tytuł doktora honoris causa w historii uczelni. Miała też miejsce jubileuszowa sesja naukowa poświęcona etosowi zawodów prawniczych.

(MR)