×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Politechnika Łódzka

Międzynarodowi inżynierowie

Źródło: IFE/PŁ

W pierwszych latach transformacji ustrojowej, na początku lat 90. ubiegłego wieku, niewiele uczelni myślało o umiędzynarodowieniu kształcenia. Jedną z pierwszych, a może nawet pierwszą uczelnią, która pokusiła się o uruchomienie systematycznych studiów obcojęzycznych i stworzyła w tym celu wyodrębnioną, specjalistyczną jednostkę, była Politechnika Łódzka. Internacjonalizacja stała się jednym z priorytetów programu ekipy rektorskiej PŁ kadencji 1990/93, głównie ówczesnego rektora, prof. Jan Krysińskiego. W lipcu 1992 r. uchwałą Senatu PŁ został powołany Międzynarodowy Wydział Inżynierii – International Faculty of Engineering. Powstał on dzięki współpracy z Uniwersytetem w Sydney oraz przy znacznej pomocy finansowej rządu Australii.

Pierwsi studenci rozpoczęli kształcenie w języku angielskim w roku akademickim 1993/1994 na specjalności Electromechanics. W kolejnych latach sukcesywnie wprowadzano nowe programy studiów. W 1996 r. Międzynarodowy Wydział Inżynierii przekształcił się w Centrum Kształcenia Międzynarodowego – International Faculty of Engineering, a jego dyrektorem został dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski, pełniący tę funkcję do dziś. Jego nowatorskie spojrzenie na kształcenie wyższe i doskonała orientacja w systemie bolońskim wpłynęły na błyskawiczny rozwój Centrum.

W 1997 r. w IFE uruchomiono studia w języku francuskim – Gestion et Technologie, których powstanie okazało się być kluczowe dla rozpoznawalności IFE. Były to prawdopodobnie pierwsze studia francuskojęzyczne w Polsce. Dodatkowo, od początku istnienia, w ramach programu Tempus, IFE prowadził międzynarodową wymianę studentów. Ponieważ z roku na rok przybywało chętnych, gotowych spędzić semestr w uczelni zagranicznej, w 1998 r. dla wszystkich specjalności uruchomiono tzw. mobility semester. Wymiana semestralna przekonała zagranicznych partnerów o wysokim poziomie studentów Politechniki Łódzkiej i przerodziła się w trwałą kooperację, która do dnia dzisiejszego zwieńczona została 162 umowami o współpracy z uczelniami europejskimi, w tym również 5 umowami o podwójnym dyplomie ze szkołami wyższymi we Francji i z uczelnią niemiecką: École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers ParisTech, École Catholique d’Arts et Métiers (ECAM), INSEEC Business School, Grande École de Commerce du Groupe INSEEC, Groupe Sup de Co La Rochelle oraz HTW Saar.

Od lipca 2017 r. IFE wchodzi w skład większej jednostki organizacyjnej – Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ. Każdego roku IFE rekrutuje na różne programy studiów ok. 350 osób. Kształci prawie 1500 studentów, spośród których aż 20% stanowią przyjezdni z 26 krajów. W semestrze zimowym 2017/18 do IFE przyjechało ponad 250 studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Głównym celem Centrum niezmiennie pozostaje kształcenie przyszłych inżynierów, którzy oprócz fachowej wiedzy i umiejętności, biegle władają językami obcymi. Aby osiągnąć ten cel, do realizacji poszczególnych programów studiów zaproszono najbardziej kompetentną kadrę akademicką. Centrum Kształcenia Międzynarodowego zatrudnia wysoko wykwalifikowanych wykładowców nie tylko z Politechniki Łódzkiej, ale również z innych ośrodków akademickich w Polsce. Znaczną, kilkunastoosobową grupę profesorów stanowią wykładowcy z zagranicznych uczelni europejskich i światowych. IFE oferuje 10 programów studiów I stopnia w języku angielskim, 1 program studiów I stopnia w języku francuskim i 7 anglojęzycznych programów studiów II stopnia. Pozwala studentom wykształcić kompetencje niezbędne do zapewnienia absolwentowi zatrudnialności przez całe życie. Realizowane w bliskiej współpracy z biznesem innowacyjne metody kształcenia, takie jak Problem Based Learning czy Design Thinking, uczą studentów myślenia projektowego i samodzielnego rozwiązywania złożonych zadań.

W ciągu 25 lat istnienia IFE opuściło niemal 3000 absolwentów, spośród których znakomita większość osiągnęła sukces zawodowy, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wychowankowie IFE bez trudu znajdują zatrudnienie w rozpoznawalnych przedsiębiorstwach, takich jak Toyota, Accenture, Amcor Polska, BSH, Fujitsu czy Veolia.

Małgorzata Spodenkiewicz Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ