×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Interdyscyplinarni doktoranci

W ramach programu Interdyscyplinarne studia doktoranckie NCBR dofinansował 47 projektów o łącznej wartości 115 mln zł. Największe projekty opiewają na kwoty: 9,82 mln zł (AGH, najwyżej oceniony projekt), 9,68 mln zł (PG) i 6,54 mln zł (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie). Najwięcej zwycięskich projektów złożyły uniwersytety – 18 i uczelnie techniczne (w tym jedna niepubliczna) – 14. Warto zwrócić uwagę na 4 projekty złożone przez niepubliczne szkoły wyższe: Akademię im. Leona Koźmińskiego, Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. Publiczne uczelnie medyczne zgłosiły 7 finansowanych projektów. Najwięcej grantów uzyskały: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (po 4) oraz Politechnika Łódzka (3). Tylko 2 granty zdobyły jednostki PAN. (p)

Stopniowo zostają uruchamiane interdyscyplinarne studia doktoranckie, finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z funduszy europejskiego Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” (POWER). W lipcu uczelnie i instytuty otrzymały na ten cel ponad 115 mln zł. Celem programu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Pierwsze kierunki uruchomiono już w październiku br. Ich absolwenci zdobędą wiedzę nie tylko z kilku dyscyplin naukowych, ale też z zakresu komercjalizacji badań.

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej i Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN uruchamiają interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM, czyli „Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”, które łączą innowacyjne badania w dziedzinie biologii, chemii i nauk technicznych. Jest to jeden z projektów, które zostały najwyżej ocenione przez NCBR. Rekrutacja nas studia trwa do 21 stycznia 2018 r. Na chętnych czeka 31 miejsc. Najlepsi kandydaci otrzymają indywidualną opiekę mentorską i stypendium w wysokości kilku tysięcy złotych miesięcznie. Doktoranci otrzymają dostęp do nowoczesnych laboratoriów w instytucjach, które organizują studia.

– Przez cztery lata będziemy przygotowywać studentów do tego, aby poprzez pracę zawodową przyczyniali się do poprawy ludzkiego życia. Wyniki prac badawczych, które będą realizować doktoranci, pozwolą m.in. lepiej zrozumieć przyczyny niektórych chorób cywilizacyjnych – wyjaśnia prof. Michał Cyrański z Wydziału Chemii UW, kierownik studiów doktoranckich realizowanych w ramach projektu.

Rekrutacja na wszystkie dofinansowane przez NCBR kierunki studiów III stopnia odbywa się w kilku turach. Pierwsze programy rozpoczęły się w październiku 2017 r., kolejne zostaną otwarte w semestrze letnim, a pozostałe – jesienią 2018 roku. Na tych, którzy chcą zacząć studia w marcu 2018 r., także czeka kilka propozycji. Wśród nich, oprócz wyżej wspomnianych studiów TRI-BIO-CHEM, są np. studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Inna propozycja pochodzi z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ¦ już w lutym ogłosi on nabór na interdyscyplinarny program studiów III stopnia, których celem jest kształcenie kadr dla nauki i gospodarki w obszarze profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych.

Najwyższe kwoty na utworzenie interdyscyplinarnych programów studiów III stopnia uzyskały Uniwersytet Warszawski (niemal 13 mln zł), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (ponad 11 mln zł), Politechnika Łódzka (ponad 9,7 mln zł), Politechnika Gdańska (ponad 9,5 mln zł), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (niemal 9 mln zł) oraz Politechnika Wrocławska (ponad 7 mln zł). Programy studiów, które otrzymały dotacje, zostały opracowane zarówno przez uniwersytety, politechniki, jak i instytuty naukowe oraz uczelnie niepubliczne.

Największe dofinansowanie otrzymały Kraków (niemal 23 mln zł) i Warszawa (ponad 21 mln zł). W tych miastach NCBR wsparł łącznie 14 projektów dotyczących utworzenia interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich w 8 jednostkach naukowych. Wysokie kwoty zasiliły również Łódź, Gdańsk i Poznań. W tych ośrodkach na 15 projektów przeznaczono ponad 41 mln zł.

Interdyscyplinarne studia doktoranckie mają gwarantować młodym badaczom kompleksową edukację w ramach programów łączących kilka dziedzin. Studenci dowiedzą się także, jak komercjalizować badania.

(no)