Czytelnia czasopism

Aneta Zawadzka

Przede wszystkim nauka

O misji uniwersytetu, roli prowadzonych w nim badań naukowych, a także o kształcie szkół wyższych w przyszłości, opowiada na łamach miesięcznika Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Gazeta Uniwersytecka UŚ” (październik 2017), prorektor ds. badań naukowych UŚ, prof. dr hab. Andrzej Noras

Z przeprowadzonej rozmowy wyłania się obraz uniwersytetu jako miejsca, w którym prowadzona jest działalność na dwóch współistniejących obszarach, dydaktycznym i badawczym. Nie można, zdaniem interlokutora, percypować uniwersytetu wyłącznie w kategoriach pierwszego z nich, jak chcieliby niektórzy, albowiem „czasy się jednak zmieniły, współczesność
stawia przed kształcącymi nowe zadania i akcent należy położyć przede wszystkim na naukę”.

Prof. Noras porusza w rozmowie wiele wątków odnoszących się do niedawno wprowadzanych w obszarze szkolnictwa wyższego rozwiązań. Czytelnicy poznają więc jego stanowisko dotyczące m.in. parametryzacji, doktoratów wdrożeniowych czy systemu grantowego. Wytyczany obecnie przez władze ministerialne kierunek reformy szkolnictwa wyższego, zakładają-
cy rezygnację z egalitaryzmu na rzecz elitaryzmu, sprawi – wg prof. Norasa – że podniesie się jakość kształcenia na poziomie akademickim. Takie działanie pozwoli zbudować wysoką pozycję polskiej nauki, a najlepszym uczelniom zapewni stabilne fnansowanie. Nowy algorytm naliczania dotacji wiąże bowiem wysokość przyznawanych środków fnansowych z kategorią naukową wydziału, a nie liczbą studentów. Stawiając na jakość edukacji nie można jednocześnie zapominać, co podkreśla  rozmówca, o poprawieniu poziomu nauczania na etapie szkół średnich. Wyraźnie słabsze z roku na rok wyniki matur powinny stanowić dla osób zainteresowanych sygnał alarmowy. Bez dobrze przygotowanych kandydatów na studia, trudno będzie
stworzyć jednolity program edukacyjny gwarantujący uzyskanie należytego efektu kształcenia.


Praktyczne studiowanie

Gdański Uniwersytet Medyczny wzbogacił swoją ofertę edukacyjną o nowy kierunek studiów, informuje uczelniany  miesięcznik „Gazeta AMG” (nr 8-9/2017). Powstały we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA Przemysł  farmaceutyczny i kosmetyczny to unikatowy w skali kraju kierunek, którego specyfka polega na połączeniu teorii z praktyką przemysłową.

Opierające się na dwóch flarach, czyli proflu praktycznym i dualnym kształceniu, studia mają na celu optymalne przygotowanie absolwentów do podjęcia przyszłej pracy w przedsiębiorstwach produkujących produkty lecznicze, wyroby medyczne, a także kosmetyki czy suplementy diety. Dzięki wiedzy uzyskanej na zajęciach m.in. z technologii formulacji, analizy leków i kosmetyków, biotechnologii, farmakologii i toksykologii oraz prawodawstwa, badań przedrejestracyjnych, transferu technologii czy dobrej praktyki wytwarzania i dystrybucji, osoby kończące studia mają się stać fachowcami w swojej dziedzinie. 

Zajęcia na tych dwuletnich studiach II stopnia prowadzone będą na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed, a przedmioty praktyczne wykładać będą specjaliści pracujący w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Studenci otrzymają ponadto możliwość odbycia 9-tygodniowego stażu w zakładach produkcyjnych i laboratoriach Polpharmy, w czasie których poznają najnowszej generacji technologie oraz przetestują potencjał specjalistycznego sprzętu.

Nowopowstały kierunek dostępny będzie dla absolwentów studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, których edukacyjna droga związana była z biologią, chemią, fzyką lub medycyną. 

Stawiają na nowoczesne rozwiązania.

Wojskowa Akademia Techniczna buduje pozycję uczelni, w której powstaje wiele wynalazków. Trzy z nich wyróżnione zostały na XI Międzynarodowej Wystawie Wynalazków International Warsaw Invention Show, o czym donosi „Głos Akademicki Pismo Pracowników i Studentów” (nr 10/2017).

Nagrody przyznano za projekt Elephant, czyli biomedyczny system i ubranie textroniczne dla dzieci i niemowląt umożliwiające monitorowanie funkcji życiowych, diagnostykę, fzjoterapię oraz wsparcie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Kolejny  złoty medal trafł do rąk twórców Wirtualnego Systemu Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy Państwowej oraz Kontroli Ruchu Granicznego SymSG, który wykorzystując techniki wirtualnej rzeczywistości pozwala w symulacyjnych warunkach szkolić się służbom Straży Granicznej. Komisja konkursowa doceniła ponadto projektantów aplikacji mobilnej wspomagającej planowanie i realizację operacji ochrony granicy państwowej z wykorzystaniem narzędzi GIS i mechanizmów  rozszerzonej rzeczywistości.

W numerze przeczytać można ponadto o wdrożeniu do seryjnej produkcji opracowanego w Instytucie Optoelektroniki WAT  systemu przeciwpożarowego i tłumienia wybuchu STOPFIRE. Prezentowana kreatywność naukowców WAT, których działalność widoczna jest nie tylko na krajowym obszarze, pozwala zapoznać się ze specyfką funkcjonowania i skalą  sukcesów odnoszonych przez nich na niwie aktywności dydaktycznej, badawczej, a także rozwojowej.