×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

W Kazimierzu Dolnym…

…spotkali się rektorzy publicznych uczelni technicznych. Gospodarzem konferencji była Politechnika Lubelska. Prof. Piotr Kacejko, rektor PL, swoim zwyczajem bardzo bezpośrednio przedstawił uczelnię. Powiedział, że obecnie w jego uczelni aż 1/3 godzin realizowana jest w postaci nadliczbówek, co wskazuje na możliwość zatrudnienia dodatkowych nauczycieli akademickich. Jest to istotne wobec faktu, że uczelnia ma niekorzystny z punktu widzenia naliczania dotacji podstawowej wskaźnik SSR. Mówił o braku młodej kadry – w ciągu pięciu lat do pracy przyjęto tylko 50 asystentów. W tym roku nie było chętnych. Trudno się dziwić, skoro płaca podstawowa asystenta na PL wynosi 2850 zł, a zatem dużo poniżej średniej krajowej. Dopiero adiunkt z doktoratem dostaje podstawowe wynagrodzenie na poziomie 4250 zł, czyli zbliżonym do średniej krajowej. Nb. to w lubelskim dobra płaca. Warto też zauważyć, że w krajach Europy Zachodniej adiunkci zarabiają znacznie poniżej średniej krajowej i nie chodzi o podstawę wynagrodzenia, ale całą płacę.

Rektorzy uczelni technicznych postanowili rozszerzyć formułę KRPUT i umożliwić dołączenie do tego grona niektórym uczelniom posiadającym prawo do doktoryzowania w co najmniej 5 dyscyplinach technicznych i ścisłych. Inspiracją tej zmiany w statucie Konferencji był wniosek Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o przyjęcie do KRPUT.

Sporo czasu zajęła dyskusja o nowym programie MON i MNiSW pod nazwą Legia Akademicka. Większość dużych uczelni – np. AGH, politechniki Warszawska i Poznańska – wyraziły zgodę na funkcjonowanie programu na uczelniach. Gen. Dariusz Skorupka, rektor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, akcentował, że bezpieczeństwo jest sprawą podstawową dla kraju, a Legia, która ma je poprawić przez zapoznanie sporej grupy młodych ludzi z bronią i zagadnieniami wojskowymi, to nie powrót okrytego złą sławą studium wojskowego. Prof. Jan Szmidt, rektor PW i szef KARSP, wspomniał, że ideę organizacji Legii Akademickiej poprał Samorząd Studencki PW. Mówił o potrzebie młodych kadr dla wojska, a któż miałby to być w nowoczesnej armii, jak nie inżynierowie. Także na Politechnice Śląskiej samorząd studencki był za utworzeniem LA, zatem senat uczelni poparł udział w programie. W ciągu tygodnia do Ligi zgłosiło się 300 studentek i studentów. Na AGH na pierwsze spotkanie w sprawie LA przyszło ponad 400 osób.

Niektórzy rektorzy, np. Politechniki Koszalińskiej, wyrażali obawy o koszty szkoleń. Na Politechnice Gdańskiej senat wydał negatywną opinię w sprawie przystąpienia uczelni do programu, choć sam rektor Jacek Namieśnik głosował „za”. Także Politechnika Częstochowska nie zgodziła się na działalność LA. Program Legii Akademickiej będzie finansowany ze środków MNiSW (część teoretyczna) i MON (szkolenia praktyczne na poligonie).

Prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH i szef KRPUT, przedstawił w skrócie uwagi rektorów do reformy szkolnictwa wyższego. Rektorzy proponują, aby to statut uczelni określał, kto może zasiadać w radzie uczelni; jej uprawnienia miałby określać senat, on też miałby zatwierdzać plan rzeczowy i finansowy uczelni. Rektorzy chcą, aby było możliwe pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów do spółek celowych zakładanych przez uczelnie w celu komercjalizacji wyników badań naukowych. Stanowczo postulują zachowanie wymogu wysokiego statusu akademickiego – profesora – dla kandydatów na rektora, przypominając negatywne zmiany jakie sprawiło obniżenie do poziomu doktora wymogów dla kandydatów na stanowisko dyrektora instytutu. Zauważono, że powszechność stypendium doktoranckiego na dość wysokim poziomie, sugerowanym w projekcie nowej ustawy sprawi, że uczelniane asystentury staną się zupełnie nieatrakcyjne dla młodych, a problemy, z jakimi w tym względzie boryka się np. Politechnika Lubelska, staną się powszechne.

(pk)