×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Nauki humanistyczne i społeczne

15 listopada 2017. Kraków. Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki.

Organizator: Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kontakt: e-mail: ekslibris.konferencja@gmail.com. Informacje: exlibris.up.krakow.pl.

9-10 listopada 2017. Toruń. Międzynarodowa konferencja online nt. Języki słowiańskie w badaniach frazeologicznych.

Organizator: Instytut Języka Polskiego UMK. Kierownicy naukowi: dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, e-mail: mge@umk.pl; dr hab. Andrzej Moroz, e-mail: amoroz@umk.pl. Kontakt: dr Krystyna Bojałkowsa,e-mail: krystyna.bojalkowska@umk.pl, tel.: (56) 611-35-44.

15 listopada 2017. Toruń. XVIII Kujawsko-Pomorski Dzień GIS.

Organizator: Wydział Nauk o Ziemi UMK. Kierownik naukowy: dr hab. Mieczysław Kunz, e-mail: met@umk.pl. Kontakt: dr hab. Mieczysław Kunz, e-mail: met@umk.pl, tel.: (56) 611-25-66.

16 listopada 2017.Toruń. Nadzieja – postęp – zbawienie. Dziedzictwo papieskich encyklik społecznych.

Organizator: Wydział Teologiczny UMK. Kierownik naukowy: ks. dr hab. Wiesław Łużyński, e-mail: wieslaw.luzynski@umk.pl. Kontakt: dr Krzysztof Pilarz, e-mail: pilarz@umk.pl, tel.: 503-900-238; mgr Katarzyna Pętlicka, e-mail: kasia20p@interia.pl, tel.: 668-379-242.

16-17 listopada 2017. Toruń. Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły.

Organizator: Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Nauk o Ziemi UMK. Kierownik naukowy: dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK, e-mail: marszel@umk.pl. Kontakt: dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka, e-mail: kubiak@umk.pl, tel.: (56) 611-26-13.

17-18 listopada 2017. Toruń. Rosja w dialogu kultur II. Literatura, język, kultura.

Organizator: Katedra Filologii Słowiańskiej UMK. Kierownik naukowy: dr hab. Jolanta Brzykcy, e-mail: tomine@umk.pl. Kontakt: dr Bożena Żejmo, e-mail: bo.zena@umk.pl, tel.: (56) 611-36-02; dr Piotr Zemszał, e-mail: pietruszka@wp.pl, tel.: (56) 611-35-93.

22-24 listopada 2017. Toruń. Hrabia Zygmunt i okolice.

Organizator: Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK. Współorganizator: Wydawnictwo Naukowe UMK. Kierownicy naukowi: dr Agnieszka Markuszewska, e-mail: amarkusz@umk.pl; prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski, e-mail: mistrzy@umk.pl.

23 listopada 2017. Toruń. Teologiczno-etnologiczna konferencja akademicka Człowiek-mężczyzna i kobieta.

Organizator: Wydział Teologiczny UMK. Współorganizator: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK. Kierownicy naukowi: ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof UMK, e-mail: Krzysztof.Krzeminski@umk.pl; dr Rafał Beszterda, e-mail: rbeszterda@gmail.com. Kontakt: mgr lic. Karolina Olszewska, e-mail: karols@doktorant.umk.pl, tel.: 883-322-413; mgr Anna Natalia Kmieć, e-mail: aniamail87@o2.pl, tel.: 507-624-263.

23-24 listopada 2017. Toruń. Współczesne przedsiębiorstwo – wyzwania i zagrożenia skutecznego zarządzania.

Organizator: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ UMK. Współorganizator: PTE o Toruń. Kierownik naukowy: dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK, e-mail: mz@umk.pl. Kontakt: dr Dorota Grego-Planer, e-mail: dgp@econ.umk.pl, tel.: 509-448-687.

24-25 listopada 2017. Toruń. Nowe horyzonty – I Kongres Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej.

Organizator: Wydział Humanistyczny, Katedra Psychologii UMK. Współorganizator: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie. Kierownik naukowy: dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK, e-mail: maciej.trojan@umk.pl. Kontakt: mgr Julia Sikorska, e-mail: julia.sikorska@umk.pl, tel.: (56) 611-35-55; mgr Ewelina Włodarczyk, e-mail: ewelina.wlodarczyk@umk.pl, tel.: (56) 611-35-55.

24-25 listopada 2017. Bydgoszcz. II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Opieka wspierająca w medycynie.

Organizator: Katedra i Zakład Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum UMK. Współorganizatorzy: Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum UMK. Kierownicy naukowi: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska, e-mail: kizneuropsych@cm.umk.pl; dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK, e-mail: kizoppal@cm.umk.pl. Kontakt: dr. n. zdr. Szymon Gołota, e-mail: szymon.golota@wp.pl, tel.: 695-866-701.

24-25 listopada 2017. Toruń. Beyond the horizon: cross-cultural experience today.

Organizator: Katedra Filologii Angielskiej UMK. Współorganizator: Doktoranckie Koło Naukowe. Kierownik naukowy: dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, e-mail: lorek@umk.pl. Kontakt: mgr Natalia Pałka, e-mail: nataliapalka6@gmail.com, tel.: 535-166-369; mgr Marlena Hetman, e-mail: marlena.hetman@gmail.com, tel.: 530-683-990; mgr Emilia Leszczyńska, e-mail: emilia.e.leszczynska@gmail.com, tel.: 726-045-390.

cd. na str. 55 Zapowiedzi konferencji naukowych 28-29 listopada 2017. Toruń. Oświecenie „nieoświecone”. Człowiek, natura i magia.

Organizator: Zakład Literatury Oświecenia UMK. Współorganizatorzy: Pracownia Literatury Oświecenia Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Kierownicy naukowi: dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK, e-mail: jurans@umk.pl; dr hab. Agata Roćko, e-mail: agata.rocko@ibl.waw.pl; dr hab. Filip Wolański, e-mail: filip.wolanski@uwr.edu.pl. Kontakt: mgr Dominika Dźwinel, e-mail: dominika_88@op.pl, tel.: 605-741-191; mgr Alicja Żuchowska, e-mail: 229149@doktorant.umk.pl, tel.: 784-252-328.

7-8 grudnia 2017. Toruń. VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne.

Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Kierownicy naukowi: dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK, e-mail: tkarchiwalne@gmail.com; dr Agnieszka Rosa, e-mail: tkarchiwalne@gmail.com. Sekretarze naukowi: mgr Monika Cołbecka, e-mail: tkarchiwlane@gmail.com, tel.: (56) 611-37-35; mgr Kamila Siuda, e-mail: tkarchiwalne@gmail.com, tel.: (056) 611-37-35.

8 grudnia 2017. Kraków. Granice rzeczywiste i wyobrażone.

Organizator: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kontakt: Adres: granice2017@uj.edu.pl. Szczegóły: www.facebook.com/WydzialStudiowMiedzynarodowychIPolitycznychU.

Nauki o życiu

4 listopada 2017. Białystok. Medycyna i dietetyka spersonalizowana w profilaktyce i diagnostyce chorób dietozależnych.

Organizator: Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kontakt: e-mail: zdiet@umb.edu.pl, tel.: (85) 732-82-44.

23-24 listopada 2017. Poznań. XVIII Ogólnopolska konferencja pt. Tytoń a zdrowie. Współczesne oblicza alkoholu, narkotyków i tytoniu.

Organizator: Laboratorium Badań Środowiskowych, Katedra i Zakład Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przewodnicząca komitetu naukowego: prof. dr hab. Ewa Florek. Kontakt: dr n. farm. Marta Napierała, tel.: (61) 847-20-81 w. 138, e-mail: martan@ump.edu.pl.

17 listopada 2017. Poznań. V Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Organizator: Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UMed w Poznaniu. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska. Kontakt: tel.: (61) 854-69-20, e-mail: farmakoekonomika@ump.edu.pl. Informacje: www.ump.edu.pl/nauka/konferencje-i-szkolenia.

7-8 grudnia 2017. Szczecin. XXII Konferencja naukowa pt. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku.

Organizator: Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Kontakt: dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US, tel.: 91 444-27-49, e-mail: danuta.umiastowska@usz.edu.pl.

1-2 grudnia 2017. Bydgoszcz. Diagnostyka obrazowa w chorobach reumatycznych.

Organizator: Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Współorganizator: Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, O/Kujawsko-Pomorski. Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof UMK, e-mail: s.jeka@wp.pl. Kontakt: lek. Rafał Wojciechowski, dr n.med. Iwona Dankiewicz-Fares, e-mail: r.wojciechowski@wp.eu, tel.: (52) 365-58-38.

Nauki techniczne i ścisłe

17 listopada 2017. Częstochowa. II Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Badania jakości wód i ścieków w praktyce.

Organizator: LABORATORIUM Przegląd Ogólnopolski. Współorganizator: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza. Kontakt: Aleksandra Garniewska, tel.: (32) 788 51 33, a.garniewska@elamed.pl.

22-23 marca 2018. Poznań/Opalenica. Konferencja międzynarodowa pt. Automation, Robotics and Information Technologies for 2020 and Beyond.

Organizator: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr inż. Mirosław Skibniewski, Uniwersytet Maryland, USA. Współprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam Borkowski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa. Patronat medialny: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Szczegółowe informacje: http://arit.wskiz.edu/pl.

Opracowała Ewa Kostowska