×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Patronat

24 listopada 2017. Katowice. 3rd International Scientific Conference Dilemmas of scientific research in various fields of science: natural sciences, science and technology, economic and social sciences, humanistic sciences.

Organizatorzy: Higher Mazowiecka School in Warsaw, International journal „World Scientific News”, Faculty of Applied Sciences in Krakow, Social Academy of Sciences; Scientific Publishing SOPHIA, Training and Scientific Center SOPHIA, Institute of Finance and Management of Innovations. Patronage: Creative Business Cluster, Association of Doctoral POLDOC, Silesian Marketing Association, Kraków Association of Speakers. Conference venue: Scientific Publishing SOPHIA in Katowice, 29 Mickiewicza Street, 40-085 Katowice, Poland; e-mail: sekretariat@sophiabauty.pl, http://www.sophiabauty.pl/konferencje-miedzynarodowe.html.

Nauki humanistyczne i społeczne

19-20 października 2017. Oświęcim. Międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska.

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, Goethe-Institut w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Kontakt: e-mail: przestrzenieliteratury@gmail.com.

23 października 2017. Kraków. III Międzynarodowa konferencja naukowa Poznanie i działanie w edukacji dziecka.

Przewodniczący komitetu naukowego: dr hab. Krzysztof Kraszewski, prof. UP. Organizator: Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kontakt: joannazadlo@poczta.onet.pl lub bnawol@up.krakow.pl.

27-28 października 2017. Kraków. II Międzynarodowa konferencja naukowa Food and Drink as Symbols: historical perspectives.

Organizator: Zakład Historii i Kultury Materialnej Krajów Angielskiego Obszaru Językowego w Instytucie Neofilologii UP w Krakowie. Szczegółowe informacje: foodassymbol.weebly.com.

15 listopada 2017. Kraków. Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki.

Organizator: Instytut Nauk o Informacji UP w Krakowie. Kontakt: e-mail: ekslibris.konferencja@gmail.com. Szczegółowe informacje: http://exlibris.up.krakow.pl/.

9-10 listopada 2017. Toruń. Międzynarodowa Konferencja Online Języki słowiańskie w badaniach frazeologicznych.

Kierownicy naukowi: dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, e-mail: mge@umk.pl; dr hab. Andrzej Moroz, e-mail: amoroz@umk.pl. Organizator: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kontakt: dr Krystyna Bojałkowsa, e-mail: krystyna.bojalkowska@umk.pl, tel.: (56) 611-35-44.

15 listopada 2017. Toruń. XVIII Kujawsko-Pomorski Dzień GIS.

Organizator: Wydział Nauk o Ziemi UMK. Kierownik naukowy: dr hab. Mieczysław Kunz. Kontakt: dr hab. Mieczysław Kunz, e-mail: met@umk.pl, tel.: (56) 611-25-66.

16 listopada 2017. Toruń. Nadzieja – postęp – zbawienie. Dziedzictwo papieskich encyklik społecznych.

Organizator: Wydział Teologiczny UMK. Kierownik naukowy: ks. dr hab. Wiesław Łużyński, e-mail: wieslaw.luzynski@umk.pl. Kontakt: dr Krzysztof Pilarz, e-mail: pilarz@umk.pl, tel.: 503-900-238; mgr Katarzyna Pętlicka, e-mail: kasia20p@interia.pl, tel.: 668-379-242.

16-17 listopada 2017. Toruń. Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły.

Organizator: Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Nauk o Ziemi UMK. Kierownik naukowy: dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK, e-mail: marszel@umk.pl. Kontakt: dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka, e-mail: kubiak@umk.pl, tel.: (56) 611-26-13.

17-18 listopada 2017. Toruń. Rosja w dialogu kultur II. Literatura, język, kultura.

Organizator: Katedra Filologii Słowiańskiej UMK. Kierownik naukowy: dr hab. Jolanta Brzykcy, e-mail: tomine@umk.pl. Kontakt: dr Bożena Żejmo, e-mail: bo.zena@umk.pl, tel.: (56) 611-36-02; dr Piotr Zemszał, e-mail: pietruszka@wp.pl, tel.: (56) 611-35-93.

22-24 listopada 2017. Toruń. Hrabia Zygmunt i okolice.

Organizator: Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK. Współorganizatorzy: Wydawnictwo Naukowe UMK. Kierownicy naukowi: dr Agnieszka Markuszewska, e-mail: amarkusz@umk.pl; prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski, e-mail: mistrzy@umk.pl.

23 listopada 2017. Toruń. Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka Człowiek-mężczyzna i kobieta.

Organizator: Wydział Teologiczny UMK. Współorganizator: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK. Kierownicy naukowi: ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof UMK, e-mail: Krzysztof.Krzeminski@umk.pl; dr Rafał Beszterda, e-mail: rbeszterda@gmail.com. Kontakt: mgr lic. Karolina Olszewska, e-mail: karols@doktorant.umk.pl, tel.: 883-322-413; mgr Anna Natalia Kmieć, e-mail: aniamail87@o2.pl, tel.: 507-624-263.

23-24 listopada 2017. Toruń. Współczesne Przedsiębiorstwo – wyzwania i zagrożenia skutecznego zarządzania.

Organizator: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, WNEiZ UMK. Współorganizator: PTE O/Toruń. Kierownik naukowy: dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK, e-mail: mz@umk.pl. Kontakt: dr Dorota Grego-Planer, e-mail: dgp@econ.umk.pl, tel.: 509-448-687.

24-25 listopada 2017. Toruń. Nowe horyzonty – I Kongres Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej.

Organizator: Wydział Humanistyczny, Katedra Psychologii UMK. Współorganizator: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie. Kierownik naukowy: dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK, e-mail: maciej.trojan@umk.pl. Kontakt: mgr Julia Sikorska, e-mail: julia.sikorska@umk.pl, tel.: (56) 611-35-55; mgr Ewelina Włodarczyk, e-mail: ewelina.wlodarczyk@umk.pl, tel.: (56) 611-35-55.

24-25 listopada 2017. Bydgoszcz. II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Opieka wspierająca w medycynie.

Organizator: Katedra i Zakład Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Współorganizatorzy: Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Kierownicy naukowi: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska, e-mail: kizneuropsych@cm.umk.pl; dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK, e-mail: kizoppal@cm.umk.pl. Kontakt: dr. n. zdr. Szymon Gołota, e-mail: szymon.golota@wp.pl, tel.: 695-866-701.

24-25 listopada 2017. Toruń. Beyond the horizon: cross-cultural experience today.

Organizator: Katedra Filologii Angielskiej UMK. Współorganizator: Doktoranckie Koło Naukowe. Kierownik naukowy: dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, e-mail: lorek@umk.pl. Kontakt: mgr Natalia Pałka, e-mail: nataliapalka6@gmail.com, tel.: 535-166-369; mgr Marlena Hetman, e-mail: marlena.hetman@gmail.com, tel.: 530-683-990; mgr Emilia Leszczyńska, e-mail: emilia.e.leszczynska@gmail.com, tel.: 726-045-390.

28-29 listopada 2017. Toruń. Oświecenie „nieoświecone”. Człowiek, natura i magia.

Organizator: Zakład Literatury Oświecenia UMK. Współorganizatorzy: Pracownia Literatury Oświecenia Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat: Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Kierownicy naukowi: dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK, e-mail: jurans@umk.pl; dr hab. Agata Roćko, e-mail: agata.rocko@ibl.waw.pl; dr hab. Filip Wolański, e-mail: filip.wolanski@uwr.edu.pl. Kontakt: mgr Dominika Dźwinel, e-mail: dominika_88@op.pl, tel.: 605-741-191; mgr Alicja Żuchowska, e-mail: 229149@doktorant.umk.pl, tel.: 784-252-328.

Nauki o życiu

6-7 października 2017. Ustroń. Rehabilitacja w XXI wieku – starzenie się i życie.

Przewodniczący komitetu naukowego: dr hab. n. med. Jacek Durmała. Organizator: Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Szczegółowe informacje: http://ibrc2017.pl/pl/o-konferencji/. Kontakt: info@ibrc2017.pl.

6-7 października 2017. Białowieża. IX Konferencja Aktualności w kardiologii interwencyjnej.

Kierownik komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki. Organizator: Klinika Kardiologii Inwazyjnej OIOK i Pracownia Hemodynamiki Uniwersytecki Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kontakt: tel.: (85) 746-84-96, e-mail: kki@umb.edu.pl.

4 listopada 2017. Białystok. Medycyna i dietetyka spersonalizowana w profilaktyce i diagnostyce chorób dietozależnych.

Organizator: Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku. Kontakt: e-mail: zdiet@umb.edu.pl, tel.: (85) 732-82-44.

23-24 listopada 2017. Poznań. XVIII Ogólnopolska konferencja Tytoń a zdrowie. Współczesne oblicza alkoholu, narkotyków i tytoniu.

Przewodnicząca komitetu naukowego: prof. dr hab. Ewa Florek. Organizator: Laboratorium Badań Środowiskowych, Katedra i Zakład Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kontakt: dr n. farm. Marta Napierała, tel.: (61) 847-20-81 w. 138, e-mail: martan@ump.edu.pl.

17 listopada 2017. Poznań. V Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska. Organizator: Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UM w Poznaniu. Kontakt: tel.: (61) 854-69-20, e-mail: farmakoekonomika@ump.edu.pl. Informacje na: http://www.ump.edu.pl/nauka/konferencje-i-szkolenia.

7-8 grudnia 2017. Szczecin. XXII Konferencja naukowa Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku.

Organizator: Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Kontakt: dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US, tel.: 91 444-27-49, e-mail: danuta.umiastowska@usz.edu.pl.

 Nauki ścisłe i techniczne

4-8 października 2017. Dubrownik. The 12th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems-SDEWES.

Kierownik konferencji: prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec, tel.: (24) 367-22-80, e-mail: gstku@mbox.pw.edu.pl. Organizatorzy: University of Zagreb, Croatia oraz Instituto Supenor Tecnico, Lisbon, Portugal. Szczegółowe informacje: http://www.dubrovnik2017.sdewes.org/. Kontakt: Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.

5-7 października 2017. Warszawa. Modern Electrified Transport MET 2017.

Organizatorzy: Komitet Elektrotechniki PAN, Instytut Kolejnictwa, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Faculty of Traffic and Transport Sciences University of Zagreb, Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS. Kontakt: dr hab. inż. Mirosław Lewandowski, tel.: (22) 234-73-44, Instytut Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego PW.

9-11 października 2017. Lublin – Urszulin – Dębowa Kłoda. III Konferencja naukowo-techniczna Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej.

Honorowy patronat: rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk oraz rektor UR w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie, Poleski Park Narodowy, Gmina Dębowa Kłoda. Kontakt: mgr inż. Patrycja Pochwatka, tel.: 667-407-800, e-mail: patrycja.pochwatka@up.lublin.pl. Strona konferencji: http://www.up.lublin.pl/wydarzenia/?form=default&rid=10657.

11-13 października 2017. Belgrad, Serbia. Międzynarodowa konferencja Workshop on Agent System and Applications (WASA).

Organizator: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. Kontakt: dr hab. Maria Ganzha, prof. PW, tel.: (22) 234-79-88, e-mail: maria.ganzha@mini.pw.edu.pl.

11-14 października 2017. Łódź. 12th Joint International Conference on innovative materials & technologies in made-up textile articles, protective clothing and footwear clotech 2017.

Organizatorzy: Zespół Odzieżownictwa i Tekstroniki Instytutu Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. Szczegóły na: http://tekstronika.synology.me/clotech2017.html. Kontakt: dr hab. inż. Małgorzata Matusiak, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, tel.: (42) 631 33 12, e-mail: malgorzata.matusiak@p.lodz.pl.

12-14 października 2017. Rzeszów. II Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców.

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: mgr inż. Maria Tychanicz. Organizatorzy: Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski. Kontakt: e-mail: pkmn@stud.prz.edu.pl. Więcej informacji: http://doktoranci.prz.edu.pl/.

17-20 października 2017. Bielsko-Biała. Konferencja międzynarodowa Methods & Tools for CAE – concepts and applications-2017.

Kierownik konferencji: prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski, tel.: (22) 234-82-48, e-mail: jerzy.pokojski@wp.pl. Organizator: Instytut Podstaw Budowy Maszyn Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW.

20-21 października 2017. Bielsko – Biała. XXV Polish-Ukrainian Conference on CAD in Machinery Design – Implementation and Educational Problems – CADMD 2017.

Organizator: Instytut Podstaw Budowy Maszyn Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Kontakt: dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. PW, tel.: (22) 234-86-79, e-mail: robertzalewski@wp.pl.

20-21 października 2017. Warszawa. Experiments in Fluid Mechanics 2017.

Organizator: Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW. Kontakt: prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki, tel.: (22) 234-74-44, e-mail: jack@meil.pw.edu.pl zaero@meil.pw.edu.pl.

27-28 października 2017. Lublin. II Ogólnopolska Konferencja Architektoniczna Synergia w architekturze. Miejsca węzłowe w mieście.

Przewodniczący konferencji: prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell. Organizator: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Szczegółowe informacje: http://wbia.pollub.pl/pl/o-wydziale/konferencje/synergia-w-architekturze. Kontakt: tel.: (81) 538 44 54, (81) 5384397, e-mail: synergia@pollub.pl.

11-14 grudnia 2017. Łódź. 14th International Conference Dynamical Systems Theory and Applications.

Organizator: Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki PŁ. Szczegóły na: https://dys-ta.com/. Kontakt: Magdalena Jastrzębska, tel.: (42) 631 22 25.

Opracowała Ewa Kostowska