×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Szczeciński

„Szkoła posłów”

Wydział Humanistyczny US uzyskał uprawnienia do habilitowania w zakresie nauk o polityce, które uzupełniły dotychczasowe prawa do habilitowania w zakresie historii i pedagogiki. Ma on też cztery uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora – we wspomnianych dyscyplinach oraz w zakresie filozofii. Ogółem 11 jednostek uniwersyteckich posiada teraz 19 praw do doktoryzowania i 14 do habilitowania.

Wydział Humanistyczny jest największą jednostką Uniwersytetu Szczecińskiego. Kształci prawie 3,4 tys. studentów, w tym 600 na studiach niestacjonarnych. Na studiach doktoranckich jest 149 osób. Wydział zatrudnia 205 pracowników naukowo-dydaktycznych, z których 20 posiada tytuł naukowy profesora, 68 stopień doktora habilitowanego, a 78 doktora. W roku 2016 byli oni autorami 67 monografii naukowych, 221 artykułów oraz 343 rozdziały w monografiach. Realizowali w tym czasie 9 grantów badawczych, w ramach m.in. programów FUGA, OPUS, PRELUDIUM, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także Diamentowego Grantu.

Instytut Politologii i Europeistyki powstał 1 września 1985 r. w chwili powołania Uniwersytetu Szczecińskiego i jest niezmiennie usytuowany w strukturach Wydziału Humanistycznego. Początkowo działał pod nazwą Instytut Filozofii i Politologii, potem jako Instytut Politologii, a od roku 2004 r. jako Instytut Politologii i Europeistyki. Obecnie w IPiE pracuje 46 nauczycieli akademickich, w tym: 3 profesorów zwyczajnych, 15 profesorów nadzwyczajnych (dr hab.), 2 adiunktów z habilitacją, 19 adiunktów z doktoratem, 4 asystentów, w tym 3 ze stopniem dr., 2 starszych wykładowców ze stopniem dr. i wykładowca.

W roku akademickim 2016/2017 na kierunkach politologia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz management instytucji publicznych i public relations studiowało w Instytucie ponad 1,2 tys. studentów I, II i III stopnia. We współpracy z otoczeniem, a także realizowaniu celów dydaktycznych i naukowych pomaga Interaktywne Centrum Badań i Komunikacji Społecznej uruchomione na Wydziale Humanistycznym. Instytut bywa nazywany „szkołą posłów”, bowiem jego absolwenci pełnią często ważne funkcje w państwie (marszałkowie Sejmu, ministrowie, posłowie do Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego, wojewodowie, ambasadorzy, radni miasta i województwa), tak jak np. Joachim Brudziński, Grzegorz Napieralski czy Sławomir Nitras. W 2002 r. Komisja Europejska przyznała Instytutowi Politologii i Europeistyki prawo do uruchomienia na bazie istniejącej Katedry Europejskiej struktury pod nazwą Centrum Doskonałości Jeana Monnet, która stanowi najwyższą jednostkę w unijnej sieci Jean Monnet ukierunkowaną na działania doskonalące w zakresie integracji europejskiej.

(JP)