×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Premier nagrodziła

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło przyznała Nagrody za działalność naukową w roku 2016. Na podstawie rozporządzenia w tej sprawie premier przyznaje co roku: 6 nagród po 125 tys. zł każda za osiągnięcie naukowe lub artystyczne, w tym wybitny dorobek naukowy lub artystyczny; 3 nagrody za osiągnięcie naukowo-techniczne, pierwsza w wysokości – 125 tys. zł, druga – 100 tys. zł, a trzecia – 75 tys. zł.; 10 nagród po 50 tys. zł za wybitny dorobek będący podstawą habilitacji oraz 25 nagród po 25 tys. zł za doktoraty. Zgłoszenia oceniał zespół, któremu przewodniczy prof. Stanisław Mikołajczak, filolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Za osiągnięcie naukowe lub artystyczne, w tym wybitny dorobek premier w 2017 r. nagrodziła profesorów: Krzysztofa Globisza z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie za doskonałą rolę nauczyciela i przewodnika adeptów sztuki aktorskiej i reżyserii przez 35 lat pracy pedagogicznej oraz za pomoc młodym ludziom w odszukiwaniu własnej drogi twórczej i pokazanie jak osobiste ograniczenia mogą stać się wzmocnieniem przekazu artystycznego; Piotra Paschalisa-Jakubowicza ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za wybitny dorobek z zakresu użytkowania zasobów leśnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej, warunkowanych zmianami środowiskowymi i oczekiwaniami społecznymi; Jerzego Klamkę z Politechniki Śląskiej w Gliwicach za osiągnięcia w zakresie: sterowalności, obserwowalności oraz stabilności układów dynamicznych, teorii nieskończenie-wymiarowych układów dynamicznych; teorii sterowania optymalnego oraz układów dyskretnych o wielu zmiennych niezależnych oraz istotny wkład w wykorzystanie metod mechaniki kwantowej w informatyce; Stanisława Kwapienia z Uniwersytetu Warszawskiego za wybitny dorobek naukowy z zakresu matematyki, za nowatorskie łączenie metod analizy funkcjonalnej i metod rachunku prawdopodobieństwa; Janusza Limona z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za wybitny dorobek w zakresie genetyki nowotworów: odkrycie podłoża molekularnego wybranych mięsaków oraz określenie znaczenia mutacji genowych w diagnostyce różnicowej, monitorowaniu leczenia i rokowaniu u chorych z nowotworami o podłożu genetycznym oraz Jacka Namieśnika z Politechniki Gdańskiej za opracowanie szeregu nowych technik i procedur analitycznych, schematów postępowania, opracowanie kilku rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz stosowanie ich w ważnych dziedzinach, takich jak medycyna czy środowisko.

Za osiągnięcie naukowo-techniczne nagrody w 2017 otrzymali: I nagroda – dr hab. inż. Mariusz Malinowski z Politechniki Warszawskiej z zespołem za nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne dedykowane dla odnawialnych źródeł energii i przemysłu wydobywczego; II nagroda – zespół z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr. n. med. Tomasza Darochy i dr. n. med. Sylweriusza Kosińskiego za system wczesnej detekcji, koordynacji działań i leczenia pozaustrojowego ofiar głębokiej hipotermii, obejmujący opracowanie wytycznych dla rozpoznania i leczenia głębokiej hipotermii, projekt i konstrukcję innowacyjnych urządzeń oraz szeroki program szkoleń i organizacji systemu; III nagroda – zespół z Uniwersytetu nim. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Tomasza Kaczmarka i dr. Łukasza Mikuły za Koncepcję kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, pionierskiego opracowania, które może być potraktowane jako wzorzec dla innych metropolii w Polsce. W analizie nakreślono i uzasadniono też kierunki naprawcze rozwoju Metropolii Poznań.

Za habilitacje premier nagrodziła: Krzysztofa Ginalskiego z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Magdalenę B. Jabłońską z Politechniki Śląskiej, Radosława Karasiewicza-Szczypiorskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, Michała Krawczyka z UW, Małgorzatę Krzystek-Korpacką z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Piotra Nowaka z Instytutu Matematycznego PAN, Pawła Pietrukowicza z Obserwatorium Astronomicznego UW, Macieja Raka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Magdalenę Szumerę z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Mariusza Turowskiego z UW.

Nagrody za rozprawy doktorskie otrzymali: Justyna Anna Bobrowska z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Paweł Borowiecki z Politechniki Warszawskiej, Piotr Brzeski z Politechniki Łódzkiej, Michał Burzyński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Jakub Dolata z UAM, ks. Marcin Ferdynus z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Róża Goścień z Politechniki Wrocławskiej, Włodzimierz W. Juśkiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Marzena Kordaczuk-Wąs z Uniwersytetu Wrocławskiego, Ilona Kowalczyk-Zięba z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Agnieszka Kozieł z UAM, Bartosz Langowski z PWr, Dominik Lewandowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Damian Włodzimierz Makuch z UW, Maciej Miecznik z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Marta M. Moskot z Uniwersytetu Gdańskiego, Michał Ostrycharczyk z PWr; Łukasz Pijanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Marek Polański z Akademii Muzycznej w Krakowie, Agnieszka Radziwinowicz z UW, Arkadiusz Sieroń z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Bartosz Sikorski z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Andrzej Skalimowski z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Agata Sowińska z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Maciej Wielgus z PW.

(r)