Zapowiedzi konferencji naukowych

Patronat

20 października 2017. Warszawa. IV Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2017. Organizator: Europejskie Forum Prawa i Edukacji w Warszawie. Kierownik projektu: Magdalena Rzodkiewicz. To już czwarta edycja największej w Polsce konferencji poświęconej polityce antyplagiatowej, którą otworzy Dominik Bralczyk, prezes Zarządu Europejskiego Prawa i Edukacji, a tematami wiodącymi tegorocznej edycji EFA będą: zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym – projekt Ustawy 2.0 i znajdujące się w nim zapisy dotyczące jakości kształcenia na uczelniach; aktualny stan prac nad budową Jednolitego Systemu Antyplagiatowego zgodnie z art. 167c ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w ramach konkursu na opracowanie metod detekcji plagiaryzmu; postulowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nałożenie odpowiedzialności promotora za plagiat wykryty w studenckiej pracy dyplomowej; zalecenia MNiSW oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące kontroli oryginalności studenckich prac dyplomowych w roku akademickim 2017/2018; możliwości dotyczące wyboru i korzystania z komercyjnych systemów antyplagiatowych na poszczególnych uczelniach. Kontakt: tel.: 507 081 478, e-mail: efa@efpe.org.pl, www.efpe.org.pl.

Nauki humanistyczne i społeczne

6-8 października 2017. Łódź. Women Against Domination and Oppression. Feminist Perspective / Kobiety wobec dominacji i opresji. Perspektywa feministyczna. Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownicy konferencji: dr hab. Inga B. Kuźma, dr hab. Edyta Pietrzak. Kontakt: dr Dagmara Rode. Szczegółowe informacje: http://feministperspective.pl/.

10-12 października 2017. Kraków. Wspieranie w rozwoju osób z niepełnosprawnością. Wobec pytań i odpowiedzi o dobrostan człowieka. Organizatorzy: Katedra Integracji Społecznej oraz Katedra Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kontakt: tel.: (12) 662-66-36, e-mail: wspieranie@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje: www.wspieranie.up.krakow.pl.

11-14 października 2017. Łódź. Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI wieku. Ochrona – Konserwacja – Rewitalizacja. Organizator: Katedra Historii Sztuki UŁ. Kierownik konferencji: prof. dr hab. Krzysztof Stefański. Kontakt: tel.: (42) 66-55-978, www.historiasztuki.uni.lodz.pl.

19-20 października 2017. Toruń. <konf_tytul> <b_italic>Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta...Organizator: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kierownik naukowy: dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK, e-mail: ryszard.maczynski@gmail.com. Kontakt: dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak, e-mail: ewokado@poczta.onet.pl, tel.: 506-177-494.

19-20 października 2017. Toruń. „Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!”. Legiony i ich wpływ na sprawę polską w latach 1914-1918. Organizator: Zakład Historii XX wieku, Instytut Historii i Archiwistyki UMK. Kierownicy naukowi: prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, e-mail: jak@umk.pl; dr hab. Krzysztof Kania, e-mail: frantic@umk.pl; dr Zbigniew Girzyński, e-mail: zg@umk.pl. Kontakt: mgr Kinga Czechowska, e-mail: kinga.czechowska@yahoo.com, tel.: 603-535-537; lic. Mateusz Hübner, e-mail: mateuszhubner@wp.pl, tel.: 503-043-374. Tytuł konferencji został zaczerpnięty z pieśniMy, Pierwsza Brygada . Organizatorom konferencji przyświeca cel upamiętnienia tej pierwszej polskiej formacji wojskowej XX w. W toku obrad organizatorzy chcieliby przybliżyć postaci tworzące Legiony Polskie oraz zagadnienia związane z organizacją i działaniami zbrojnymi Legionów.

20-22 października 2017. Toruń. Społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe skutki reformacji w państwie polsko-litewskim w XVI-XVIII wieku. Organizator: Wydział Nauk Historycznych UMK. Współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Jacek Wijaczka, e-mail: jawi@umk.pl. Kontakt: mgr Mikołaj Tomaszewski, e-mail: mtom@doktorant.umk.pl, tel.: 669-021-211.

23-26 października 2017. Toruń. Berkeley’s philosophy after the Principles and the Three Dialogues. Organizator: Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny UMK. Współorganizatorzy: International Berkeley Society. Kierownicy naukowi: prof. dr hab. Adam Grzeliński, e-mail: adamgrz@umk.pl; prof. Bertil Belfrage, e-mail: belfrage.research@telia.com. Kontakt: dr Marta Szymańska-Lewoszewska, e-mail: martaewa.szymanska@gmail.com, tel.: (56) 611-36-66.

27-28 października 2017. Łódź. Experiment in Drama, Theatre, Film and Media. Organizator: Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej UŁ. Kierownik konferencji: prof. dr hab. Jadwiga Uchman, prof. dr hab. Andrzej Wicher. Kontakt: dr Joanna Kruczkowska, joanna.kruczkowska@uni.lodz.pl.

Nauki o życiu

9-10 października 2017. Toruń. X International Conference „Man-City-Nature”. Organizator: WNoZi Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego UMK, tel.: (56) 611-26-06. Kierownicy naukowi: prof. dr hab. Daniela Szymańska, e-mail: dani@umk.pl; dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, e-mail: grzelak@umk.pl. Kontakt: dr Jadwiga Biegańska, e-mail: jadwigab@umk.pl, tel.: (56) 611-26-02; dr Justyna Chodkowska-Miszczuk, e-mail: jchodkow@umk.pl, tel.: (56) 611-25-61. Konferencja organizowana w Toruniu od ponad dwudziestu lat ma długoletnią tradycję i stałe grono wiernych uczestników. Przyciąga wielu specjalistów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

10-11 października 2017. Łódź. Przyszłość finansów 2017. Wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki – państwo a przedsiębiorczość. Organizator: Instytut Finansów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Kierownik konferencji: dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ. Kontakt: mgr Anna Pluskota, mgr Bartłomiej Krzeczewski, mgr Małgorzata Senderska-Kuźma, tel.: (42) 635-51-89. Szczegółowe informacje: http://przyszloscfinansow.pl/strona-glowna/.

13 października 2017. Toruń. <konf_tytul>IV Konferencja z cyklu <b_italic> Miasto w badaniach i praktyce. WNoZ, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego UMK. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Daniela Szymańska, e-mail: dani@umk.pl. Kontakt: dr inż. Krzysztof Rogatka, e-mail: krogatka@umk.pl, tel.: (56) 611-25-60.cd. na str. 47Zapowiedzi konferencji naukowych

26-27 października 2017. Łódź. Małe miasta. Przestrzeń – społeczeństwo – gospodarka. Organizator: Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ. Kierownik konferencji: prof. dr hab. Tadeusz Marszał. Kontakt: dr Bartosz Bartosiewicz, e-mail: malemiasta@geo.uni.lodz.pl, tel.: (42) 6354574.

Nauki ścisłe i techniczne

11-14 września 2017. Warszawa. The 19th Conference on Power Electronics and Applications (and Exhibition), EPE’17 ECCE (Energy Conversion Congress and Expo) Europe. Organizator: Instytut Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Kontakt: dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski, tel.: (22) 234-56-12, e-mail: info@epe2017.com. Szczegółowe informacje na: http://epe2017.com/.

11-13 września 2017. Kutna Hora, Czechy. CPEE 2017, Computational Problems of Electrical Engineering. Organizator: Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych Wydziału Elektrycznego PW. Kontakt: dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW, tel.: (22) 628-45-68, e-mail: sekretariat@iem.pw.edu.pl. Szczegółowe informacje na: http://cpee.iem.pw.edu.pl.

12-14 września 2017. Dębe k. Warszawy. Signal Processing Symposium SPSympo-2017. Organizator: Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Kontakt: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, tel.: (22) 234-78-31, e-mail: k.kulpa@ise.pw.edu.pl. Więcej informacji na: http://spsympo.ise.pw.edu.pl/.

14-17 września 2017. Zakopane. 11. Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pt. Nauka i technologia materiałów ceramicznych połączona  z  Workshop Chiny - Słowacja - Polska nt. ceramiki zaawansowanej.  Organizator: Katedra Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego PW oraz Polskie Towarzystwo Ceramiczne. Kontakt: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, tel.: (22) 234 55 86, e-mail: szafran@ch.pw.edu.pl. Więcej na: www.ptcepl.

18-20 września 2017. Łódź. The Fourth International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition (AIPR2017). Organizator: Politechnika Łódzka. Kontakt: Konrad Szumigaj, p.o. dyrektora Biura Rektora, tel.: (42) 631 21 29, e-mail: konrad.szumigaj@p.lodz.pl; Jacek Stańdo, Centrum Matematyki i Fizyki, e-mail: jacek.stando@p.lodz.pl.

18-20 września 2017. Łódź. The Sixth International Conference on E-learning and E-Technologies in Education (ICEEE2017). Organizator: PŁ. Łódź, 18-20 września 2017 r. Kontakt: Konrad Szumigaj, p.o. dyrektora Biura Rektora, tel.: 42 631 21-29, e-mail: konrad.szumigaj@p.lodz.pl; Jacek Stańdo, Centrum Matematyki i Fizyki, e-mail: jacek.stando@p.lodz.pl. Szczegóły na: http://sdiwc.net/conferences/6th-international-conference-on-e-learning-and-e-technologies-in-education/.

18-20 września 2017. Warszawa. XII Międzynarodowa konferencja  pt. Young Scientists Towards Challenges of Modern Technology. Organizator: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Rada Doktorantów PW oraz Fundacja na rzecz Młodych Naukowców, Young Scientists Council of Lviv Polytechnic National University Kontakt: dr hab. inż. Artur Badyda, tel.: (22) 234-59-50, e-mail: artubadyda@is.pw.edu.pl. Szczegółowe informacje na: http://conference.young-scientists.eu/.cd. na str. 84Zapowiedzi konferencji naukowych

19-22 września 2017. Beskid Żywiecki. XVII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór pod hasłem  Budowle piętrzące - eksploatacja i monitoring. Organizatorzy: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW oraz Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Badań Stosowanych PW wraz z Polskim Komitetem Wielkich Zapór oraz Sekcją Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Kontakt: prof. dr hab. inż. Jan Winter, tel.: (22) 234-09-36, e-mail: jan.winter@is.pw.edu.pl.

20-21 września 2017. Sarbinowo. X Konferencja naukowa pt. Inżynieria procesowa w ochronie środowiska oraz mikrosympozjum Bioinżynieria 2017.Organizator: Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Kontakt: prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, tel.: (22) 234-62-78, e-mail: t.sosnowski@ichip.pw.edu.pl.

21-22 września 2017. Kraków. Dezynfekcja wody – zagrożenia, wyzwania, nowe technologie. Organizator: Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydziału Geodezji i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Współorganizatorzy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. Kontakt: e-mail: dezwod@agh.edu.pl, tel.: (12) 617 47 57. Więcej na: http://home.agh.edu.pl/~dezwod/.

21-23 września 2017. Kraków. XX Forum Architektury Krajobrazu. Praktyka zawodowa – badania naukowe – dydaktyka. Organizator: Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Kontakt: tel.:  606 11 55 57, info@20forumak.pl. Więcej na:  20forumak.pl.

25-27 września 2017. Warszawa. 7th IWA Odour and Air Emissions Conference.Organizator: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. Kontakt: dr inż. Radosław Barczak, tel.: (22) 234-54-07. Więcej na: www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017.

26-29 września 2017. Warszawa. Aerospace Europe: EASN-CEAS. Organizator: Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW. Kontakt: prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj, tel.: (22) 234-54-28, (22) 622-43-74, e-mail: goraj@meil.pw.edu.pl bprus@meil.pw.edu.pl. Więcej na: https://easnconference.eu/.

26-29 września 2017. Krynica Górska. Techniki urabiania (TUR 2017). Organizator: Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Kontakt: e-mail: tur@agh.edu.pl. Więcej na: http://www.tur.agh.edu.pl/pl.

26-30 września 2017. Zakopane.<b_italic> International Conference on Decision Making ?in ?Manufacturing and Services (DDMS 2017). Konferencja poświęcona problematyce podejmowania decyzji w produkcji i usługach. Organizator: Katedra Badań Operacyjnych Wydziału Zarządzania AGH. Kontakt: prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik, e-mail: e-mail: ghsawik@cyf-kr.edu.pl. Więcej na: www.dmms.zarz.agh.edu.pl.

 26-30 września 2017. Zakopane. Jubileuszowe XX Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów. Organizator: Katedra Badań Operacyjnych Wydziału Zarządzania AGH. Kontakt: prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik, e-mail: e-mail: ghsawik@cyf-kr.edu.pl. Więcej na: www.dmms.zarz.agh.edu.pl.

27-29 września 2017. Ustroń Jaszowiec. Termografia i termometria w podczerwieni. Organizator: Instytut Elektroniki PŁ. Kontakt: Bogusław Więcek, wiecek@p.lodz.pl, tel.: (42) 631 26 37. Szczegółowe informacje: http://thermo.p.lodz.pl/ttp/.

3-6 października 2017. Kraków. ICMMI 2017 - International Conference on Man-Machine Interactions. Organizator: Instytut Informatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Kierownik konferencji: dr inż. Aleksandra Gruca, aleksandra.gruca@polsl.pl, tel.: (32)237-21-71.

17-18 października 2017. Toruń. Spin the Science by ICNT. Organizator: Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Kierownik naukowy: dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz, prof. UMK, e-mail: icnt@umk.pl. Sekretarz naukowy: dr Ewelina Wilska, e-mail: ewilska@umk.pl, tel.: 603-690-109.

16-18 października 2017. Kraków. The 4th International Conference on Behavioral, Economic and Socio-Cultural Computing (BESC 2017). Konferencja na temat zastosowań metod informatycznych. Organizatorzy: Katedra Informatyki Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Humanistyczny AGH oraz Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej. Kontakt: dr hab. inż. Jarosław Koźlak (e-mail: kozlak@agh.edu.pl). Więcej na: http://besc-conf.org/2017/.

11-14 października 2017. Łódź. <konf_tytul>12th Joint International Conference on <b_italic>Innovative Materials & Technologies in Made-Up Textile Articles, Protective Clothing and Footwear Clotech 2017. Organizatorzy: Zespół Odzieżownictwa i Tekstroniki Instytutu Architektury Tekstyliów PŁ, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Kontakt: dr hab. inż. Małgorzata Matusiak, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, tel.: 426313312, e-mail: malgorzata.matusiak@p.lodz.pl. Szczegółowe informacje na: http://tekstronika.synology.me/clotech2017.html.

23-25 października 2017. Kraków. Cracow Grid Workshop ’17 (CGW). Organizatorzy: AGH, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Katedra Informatyki AGH w Krakowie. Kontakt: e-mail: cgw@cyfronet.krakow.pl. Więcej na: http://www.cyfronet.krakow.pl/cgw17/ .

Opracowała Ewa Kostowska