Książki nadesłane

Sławomir SITEK, Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych , Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Dyskurs w aspekcie porównawczym , pod red. Andrzeja CHARCIARKA i Anny ZYCH, Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Średniowiecze Polskie i Powszechne. Tom 8 (12) , pod red. Jerzego SPERKI i Bożeny CZWOJDAK, Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Dariusz ROLNIK, Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721-1793), ostatniego wojewody podolskiego, życie codzienne i publiczne oraz jego myśli o Rzeczypospolitej , Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja , pod red. Agaty RZYMEŁKI-FRĄCKIEWICZ, Teresy WILK, Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Urszula SWADŹBA, Monika ŻAK, Od żony górnika do naukowca. Zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska , Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Małgorzata KITA, Coming out w polskiej przestrzeni dyskursywnej , Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Ewa SŁAWKOWA, Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. Tom II , Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Przestrzenie przekładu , pod red. Jolanty LUBOCHY-KRUGLIK i Oksany MAŁYSY, Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Rytuał a korespondencja sztuk , „Zeszyty Artystyczne”, nr 2 (29) 2016 , Wydział Edukacji Artystycznej UAP, Fundacja UAP, Poznań 2016.

Michał HELLER, Przestrzenie Wszechświata. Od geometrii do kosmologii , Copernicus Center Press, Kraków 2017.

Ludwik KOMOROWSKI, Co dalej? Akademicka dysputa , Wyd. UW, Warszawa 2017, seria: UW 200. Dwa stulecia. Dobry początek.

Teresa WILKOŃ, Katastrofizm w poezji polskiej w latach 1930-1939. Szkice literackie , Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Krystyna KOZIOŁEK, Czas lektury , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Magdalena BARTŁOMIEJCZYK, Face threats in interpreting. A pragmatic study of plenary debates in the European Parliament , Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Na boku T. 4. Pisarze teoretykami literatury?... , red. nauk. Józef OLEJNICZAK i Anna SZAWERNA-DYRSZKA, Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

New Challenges for International Organizations , edited by Joanna NOWAKOWSKA-MAŁUSECKA, UŚ, Katowice 2016.

Aleksandra KALAGA, Nomina Agentis in the language of Shakespearean drama , Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Władza a społeczeństwo , pod red. Agaty BRYŁKI, Tomasza KAŁUSKIEGO i Małgorzaty KORBAŚ, Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Ocenianie i pomiar biegłości językowej. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne , pod red. Danuty GABRYŚ-BARKER i Ryszarda KALAMARZA, Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Piotr GORLIŃSKI-KUCIK, TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka Dukaja , Wyd. UŚ, Katowice 2017, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wyjść poza tekst. Literatura wobec tradycji i rzeczywistości , pod red. Szymona Piotra KUKULAKA i Józefa OLEJNICZAKA, Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Teresa MICHAŁOWSKA, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans , Wyd. UŚ, Katowice 2016, seria: res humanae.

Lubelski bursztyn. Znaleziska, geologia, złoża, perspektywy , red. Lucjan GAZDA, PWSZ w Chełmie, Wyd. m, Chełm 2016.