×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Zarządzanie z habilitacją

Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. WSB jest trzecią uczelnią niepubliczną posiadającą takie prawa.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej powstała w 1995 r. Początkowo prowadziła studia licencjackie na kierunku zarządzanie i marketing. Obecnie kształci na 15 kierunkach studiów I i II stopnia. Ofertę edukacyjną WSB uzupełnia seminarium doktorskie oraz ponad 100 studiów podyplomowych, w tym program Executive MBA. W ciągu 22 lat istnienia uczelnia wypromowała ponad 28 tys. absolwentów. Aktualnie w WSB kształci się ok. 8,7 tys. studentów, w tym 2994 studentów studiów stacjonarnych, 2880 studentów studiów niestacjonarnych, 2611 studentów studiów podyplomowych i ponad 150 słuchaczy studiów doktoranckich. W WSB studiuje 136 osób z niepełnosprawnościami. Uczelnia stworzyła zintegrowany system pomocy w studiowaniu osobom niepełnosprawnym.

W 2015 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, jako pierwszej uczelni niepublicznej w Polsce, wyróżniającą ocenę instytucjonalną.

W działalność naukowo-dydaktyczną uczelni zaangażowanych jest ponad 1100 nauczycieli akademickich, natomiast na podstawie umowy o pracę WSB zatrudnia 127 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 25 osób z tytułem profesora, 35 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 50 ze stopniem naukowym doktora oraz 17 asystentów.

Wydział Nauk Stosowanych posiada kategorię A. Jego siedziba ma powierzchnię ok. 14 tys. m2. Znajdują się tam 34 specjalistyczne laboratoria informatyczne, logistyczne, fizjoterapeutyczne, językowe (m.in. laboratorium kinezyterapii, fizykoterapii, laboratorium architektury komputerów, informatyki kwantowej, komputerowych systemów przemysłowych, programowania komputerów, bezpieczeństwa systemów komputerowych, analizy danych, translatoryczne i in.). Strukturę uczelni tworzą też 4 wydziały zamiejscowe w Cieszynie, Krakowie, Olkuszu oraz w Żywcu.

Efektem aktywności naukowej pracowników WSB w Dąbrowie Górniczej jest kilkaset prac opublikowanych w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym, w tym w  czasopismach z Journal Citation Reports oraz indeksowanych w bazach Web of Science i Scopus. Dąbrowska uczelnia w 2014 r. dołączyła do grona piętnastu uniwersytetów z Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej współpracujących w ramach konsorcjum PROGRES3. WSB współpracuje na podstawie podpisanych umów bilateralnych z blisko 280 uczelniami zagranicznymi i organizacjami międzynarodowymi. Pracownicy uczelni uczestniczą w projektach finansowanych ze środków Interreg Central Europe, Horyzont 2020, Erasmus+, Norway Grants, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS).

Przez trzy ostatnie lata Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zorganizowała 40 konferencji międzynarodowych oraz 46 konferencji krajowych, w których uczestniczyło ponad 10 tys. uczestników.

Dotychczas Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej pozyskała ponad 120 mln złotych z funduszy europejskich na realizację 60 projektów. Aktualnie uczelnia realizuje kilkanaście projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, o wartości ponad 9,4 mln zł, w tym projekty umożliwiające bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na kierunkach informatyka, zarządzanie, stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Uczelnia uzyskała dofinansowanie na pełnienie funkcji Operatora Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pozyskując tym samym ponad 14 mln zł na szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla pracowników mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego.

Magdalena Bracio