×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rzecznik Praw Absolwenta

Spotkania ze studentami

Podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Absolwenta jest ograniczanie barier w dostępie do wykonywania zawodu zgodnego z kierunkiem studiów. Moja działalność jako Rzecznika zbiega się z dwoma wielkimi reformami: Ustawą 2.0, tworzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Strategii Gowina, oraz Planem Morawieckiego. Te komplementarne pomysły mają na celu podniesienie konkurencyjności Polski w obszarze nauki i biznesu.

W ramach swoich obowiązków kontynuuję rozpoczętą przez mojego poprzednika współpracę z Akademickimi Biurami Karier z całej Polski, organizując V Kongres ABK, który odbył się 5 kwietnia 2017 roku, oraz uczestnicząc w Ogólnopolskich Konferencjach Akademickich Biur Karier w Łodzi. Wspólnie zaplanowaliśmy również VI Kongres ABK, który odbędzie się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na przełomie listopada i grudnia 2017 roku.

Podczas V Kongresu rozważaliśmy szczegółowo kwestie związane z przemianami na rynku pracy do roku 2025, perspektywą przyspieszonej mechanizacji i robotyzacji, koniecznością nowego podejścia zarówno studentów, jak i uczelni, do wyzwań związanych z globalizacją i modernizacją rynku pracy. Podczas kongresu sekretarz stanu w MNiSW, prof. Aleksander Bobko, ogłosił również otwarcie nowego konkursu dla Akademickich Biur Karier – NCBR przeznaczy na podniesienie jakości działań ABK 43 mln zł.

Rozpocząłem też cykl spotkań ze studentami, które mają na celu przedstawienie założeń Ustawy 2.0 oraz zachęcenie do aktywnego podejścia do czasu spędzonego na studiach, aby te kilka lat stało się trampoliną do sukcesu naukowego lub biznesowego. Cykl rozpoczął się 12 maja w Toruniu spotkaniem ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

16 maja uczestniczyłem w spotkaniu z uczestnikami konferencji The Youth Voice Praca a studia – zjawisko dyskryminacji studentów na rynku pracy , organizowanej przez NZS Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Objąłem również patronatem i uczestniczyłem w konferencji Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki , organizowanej przez Sekcję Myśli Politycznej im. Ronalda Reagana Uniwersytetu w Białymstoku, która odbyła się 19 maja 2017 roku.

22 maja spotkałem się ze studentami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Bardzo istotnym elementem wszystkich powyższych spotkań jest dyskusja ze studentami. Podobnie jak proces tworzenia Ustawy 2.0 bazuje na bardzo szerokich konsultacjach ze środowiskiem akademickim, tak i ja w swojej działalności staram się przede wszystkim koncentrować na dobrym kontakcie ze studentami.

Kolejnym elementem mojej działalności jest inicjatywa zdynamizowania polskiego ruchu absolwenckiego. Pozytywnym wzorcem służy tu przykład krajów anglosaskich, gdzie zarówno kwestie współfinansowania uczelni, jak i głębokiej współpracy patronackiej, są od dziesięcioleci mocno zakorzenione. Polskie tradycje sięgają przede wszystkim 20-lecia międzywojennego, jednak okres po 1945 nie sprzyjał tworzeniu środowiska alumnów. Składam tu podziękowania koordynatorce Programu „Absolwent UMK”, Kindze Nemere-Czachowskiej, która wskazała ciekawe praktyczne możliwości rozwoju ruchu absolwenckiego. Pierwszym krokiem ku aktywizacji ruchu absolwenckiego było spotkanie z przedstawicielami uczelnianych programów, które odbyło się 13 czerwca 2017 roku w MNiSW.

W ramach swojej działalności poprosiłem również wszystkich zainteresowanych o przysyłanie pomysłów, rozwiązań i przemyśleń dotyczących polskiego rynku pracy i działań, które mogę podjąć, aby polepszyć sytuację absolwentów i zlikwidować możliwie dużo barier wejścia na rynek pracy. Proszę również czytelników FA o takie opinie, które można nadsyłać na email: rzecznik.absolwentow@nauka.gov.pl.

Grzegorz Piątkowski