Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie

Andrzej Malinowski

Obecny etap rozwoju kulturowego cechuje globalizacja nauki, ale, co pozytywne, także „schodzenie nauki pod strzechy”. Oprócz bowiem wąsko wyspecjalizowanych, walczących o punkty twórców nauki, są i tacy, którzy chcą się wiedzą dzielić i ją popularyzować. W społecznościach lokalnych organizują się też miłośnicy wiedzy, zapraszając naukowców na odczyty, konferencje, a nawet badania. Taką społeczność tworzy grupa działaczy w położonym na Pojezierzu Drawskim Czaplinku i w Siemczynie, gdzie tworzy się prężny ośrodek popularyzatorski, którego właścicielem jest tamtejszy przedsiębiorca Bogdan Andziak. Położenie geograficzne tych nasyconych jeziorami ziem, bogata przeszłość na styku polsko-niemieckim stanowią o walorach turystycznych. Jest to obszar atrakcyjny również dla Niemców. Poszukują oni swych korzeni, interesują się przeszłością swych rodów i rodzin.

W 2012 r. w Siemczynie zorganizowano konferencję naukowo-medyczną poświęconą Europejskim Dniom Dziedzictwa i wówczas powołano do życia popularno-naukowy periodyk „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie”. Dotychczas ukazało się 11 zeszytów tego czasopisma. Jego łamy otwarte są dla opracowań regionalnych z zakresu historii, archeologii, etnografii, geografii, kultury i sztuki, ale także z zakresu nauk biomedycznych i społecznych. Redaktorem naczelnym jest Bogdan Andziak, a jego zastępca Wiesław Krzywicki, znawca historii, również tej dotyczącej Kresów II Rzeczpospolitej. W „Zeszytach” gościły dotąd ważne osobistości ze świata nauki, kultury, religii czy polityki. Periodyk wszedł do Zachodniopomorskiego Porozumienia Pism Historycznych, które zrzesza również inne regionalne czasopisma: „Przegląd Zachodniopomorski”, „Roczniki Chojeńskie”, „Stargardię” oraz „Nową Marchię”.

W Czaplinku podjęto też badania rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dziatwy szkolnej, w której od kilku lat biorą udział specjaliści z uniwersytetów w Kielcach i Radomiu. Badania postawy ciała, wychwytujące odchylenie posturalne, kończą się propozycją ćwiczeń wyrównawczych. Popularyzuje się wśród społeczności lokalnej różne problemy rozwoju człowieka, w tym problemy otyłości i starzenia się organizmu. Coroczne wyniki badań są prezentowane na konferencjach i częściowo ogłaszane w „Zeszytach”. Duże jest zainteresowanie badaniami auksologicznymi, bowiem pojawiają się dość alarmistyczne głosy o zachodzących współcześnie niekorzystnych zmianach w tym zakresie. Niepokojące doniesienia na temat regresu siły, wytrzymałości, wydolności fizycznej oraz w sumie coraz gorszej ostatnio budowie i sprawności młodych generacji, a także źle prowadzonych zajęć z WF-u w szkołach, budzą w lokalnych społecznościach „reakcje obronne”, czego przykładem jest Czaplinek. Właśnie zły stan biologiczny młodych generacji winien inspirować tych, którzy nieco wcześniej się urodzili do popularyzacji wiedzy z zakresu ontogenezy.

em. prof. dr hab. Andrzej Malinowski senior Instytutu Antropologii UAM w Poznaniu Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie