×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Medycyna w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny dołącza do grupy uczelni nie medycznych, które prowadzą studia lekarskie. 9 stycznia Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podpisał zgodę na uruchomienie kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH w Radomiu. Wniosek w tej sprawie uczelnia złożyła w 2014 roku. Uzyskał on pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, potem Ministerstwa Zdrowia, a w końcu – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia zamierza uruchomić studia od października 2017 roku. Początkowo chciałaby przyjąć 70 studentów (faktycznie limity przyjęć określi, zapewne późną wiosną, tuż przed rekrutacją, Ministerstwo Zdrowia).

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, rektor UTH, zapewnił, że uczelnia ma już laboratoria, które są konieczne na pierwszym i drugim roku studiów lekarskich. Aby zapewnić prawidłową bazę dla kolejnych lat studiów, niezbędne są jednak nowe inwestycje, np. powinno powstać laboratorium diagnostyki obrazowej. Rektor Łukasik stwierdził, że uczelnia posiada już kadrę, która poprowadzi zajęcia na dwóch pierwszych latach studiów. Kompletuje też zespół wykładowców do prowadzenia zajęć na kolejnych latach – będą to samodzielni pracownicy naukowi z Warszawy i Lublina.

Z myślą o nowym kierunku studiów Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu utworzył jeden oddział kliniczny – oddział neurochirurgii. Kolejny, hematologii, ma już odpowiednią kadrę, aby uzyskać status kliniki. Uniwersytet ma też podpisaną umowę z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny ma 65-letnią tradycjkształcenia studentów. Strukturę uczelni tworzy 8 wydziałów, 4 techniczne (Informatyki i Matematyki, Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Mechaniczny oraz Transportu i Elektrotechniki) i 4 nietechniczne (Filologiczno-Pedagogiczny, Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej oraz Sztuki). Jednostki UTH posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora: Ekonomiczny – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i w dyscyplinie towaroznawstwo; Mechaniczny – doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i w dyscyplinie mechanika; Sztuki – doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne oraz Transportu i Elektrotechniki – doktor nauk technicznych w dyscyplinie transport i w dyscyplinie elektrotechnika.

Wydział Mechaniczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, a Wydział Transportu i Elektrotechniki – doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport.

Według POLON-u, UTH zatrudnia 373 nauczycieli akademickich. 112 z nich to samodzielni pracownicy naukowi, w tym 39 profesorów tytularnych. 207 wykładowców to doktorzy. Aktualnie UTH na 40 kierunkach kształci ponad 5,5 tys. studentów.

(am, p)