Czytelnia czasopism

Aneta Zawadzka

Białko nie tylko na talerzu

Choroby nowotworowe dotykają obecnie coraz więcej osób i jak wynika z prognoz Ministerstwa Zdrowia, tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać, prowadząc do zwiększenia zachorowalności o 18% do roku 2029. Dzięki odkryciu naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego pojawiła się szansa na stworzenie szczepionek przeciwnowotworowych skutecznie zapobiegających powstaniu tego wyniszczającego schorzenia.

Stołeczni badacze, nie ingerując w cały kod genetyczny, zmodyfikowali jego fragment, czyli cząsteczkę mRNA, wymieniając jeden z atomów tlenu na atom siarki, co trzykrotnie wydłużyło długość jej życia, powodując uzyskanie z tej samej ilości mRNA ponad 5 razy więcej białka, które odpowiedzialne jest za większość funkcji w ludzkim organizmie. Wynalazek warszawskich naukowców może przydać się także w procesie suplementacji białek oraz przy przeprogramowywaniu komórek macierzystych na potrzeby medycyny regeneracyjnej, o czym przeczytamy w uczelnianym piśmie „Uniwersytet Warszawski” (nr 1/2017).

Na jego łamach znajdziemy również informacje o wygranej międzynarodowego konsorcjum FoodConnects, w składzie którego znajduje się stołeczna szkoła wyższa, w zorganizowanym przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) konkursie na utworzenie wspólnoty w obszarze żywności. Celem EIT, realizowanym za pośrednictwem różnych programów, jest wprowadzenie wielu inicjatyw rozwijających wiedzę i innowacyjność w sektorze żywności, kształtowanie świadomości konsumentów oraz implementacja rozwiązań cyfrowych do branży spożywczej. Dzięki zwycięstwu stolica stanie się miejscem ulokowania jednego z centrów dowodzenia obejmującego Europę Środkowo- -Wschodnią i kraje nordyckie.

Projekty warte miliony

„e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym, Strategia zarządzania wiedzą i ich determinanty w firmach z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych, Nowe urządzenia fotoniczne i kwantowe wykorzystujące nieliniowe i koherencyjne zjawiska w centrach barwnych w diamencie, Role of quantum coherence in quantum technology”, to przedsięwzięcia, na których realizację Politechnika Gdańska pozyskała wielomilionowe dofinansowania, o czym donosi jej periodyk „Pismo PG” (nr 9/2016).

Zainicjowane koncepcje sprzyjać mają między innymi rozwojowi cyfryzacji poprzez umożliwienie jednostkom administracji publicznej wdrożenia innowacyjnych rozwiązań przystosowanych do jej specyficznych potrzeb w modelu zbliżonym do zamówień przedkomercyjnych, stosowanym w wysokorozwiniętych gospodarkach w ramach otwartej innowacji. Dodatkowym źródłem subsydiowania gdańskiej uczelni jest także Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, dzięki któremu możliwa stanie się rozbudowa i przebudowa budynku Chemia C, co w konsekwencji pozwoli wykształcić kadry niezbędne dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji oraz zużyciu energii i paliw.

Wartość ostatniego projektu wynosi niemalże 10 milionów złotych, z czego urząd marszałkowski zadekretował przyznanie 3 milionów.

Pecuniae imperare oportet, non servire

Optymistyczny wariant zakłada, że dorosła osoba powinna mieć wiedzę na temat zarządzania osobistym budżetem w określonej perspektywie czasowej, raz po to, by utrzymać równowagę życiową, dwa – by uchronić się przed finansowymi tarapatami. W realistycznym ujęciu widać słabo wyedukowanych w sferze ekonomii rodaków, podejmujących często katastrofalne dla swojego portfela decyzje, których zachowaniem rządzą nie przesłanki obiektywne, ale obiecywana wizja szybkiego wzbogacenia się. Pomocną dłoń w opanowaniu trudnej sztuki administrowania funduszem domowym wyciągnąć może niezależny doradca finansowy mający do dyspozycji specjalistyczną wiedzę zapewniającą właściwe zdiagnozowanie bieżącej sytuacji finansowej klienta, rozpoznanie jego potrzeb i możliwości oraz krytyczne spojrzenie na szansę realizacji postawionych przez zainteresowanego celów.

Kwartalnik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Portal” (nr 2-3/2016) w rozmowie z wyróżnionymi Nagrodą beta za książkę Integrated Risk Model in Household Life Cycle Krzysztofem Jajugą, Radosławem Pietrzykiem i Pawłem Rokitą, jej współautorami wespół z Łukaszem Feldmanem, przybliża problematykę zarządzania finansami osobistymi, uwzględniając w sposób szczególny aspekt długoterminowego inwestowania interpretowanego jako „proces planowania wydatków konsumpcyjnych, planowania inwestycji i określający założenia finansowania gospodarstw domowych – do realizacji różnych życiowych celów rodziny, domowników”. Rozmówcy zwracają uwagę na potrzebę wprowadzania kształcenia ekonomicznego nie tylko na poziomie uniwersyteckim, ale na dużo wcześniejszym etapie, powołując się na przykład Wielkiej Brytanii, gdzie edukacja w sferze gospodarowania pieniędzmi rozpoczyna się już w przedszkolu. Nieoświecone społeczeństwo narażone jest bowiem na wiele pułapek finansowych, o czym boleśnie przekonują się poszkodowani przez różne instytucje konsumenci.

Aneta Zawadzka