Nagrody za promocję własności intelektualnej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

erem, p

Mariusz Karwowski (na fot. odbiera nagrodę), który na łamach FA od lat popularyzuje polskie badania naukowe, został laureatem IV edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym przemysłowej, organizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. „Forum Akademickie” otrzymało dyplom Światowej Organizacji Własności Intelektualnej „WIPO Certificate of Merit” w dowód uznania za szczególne zaangażowanie w promowanie ochrony własności intelektualnej oraz wykorzystania jej jako narzędzia rozwoju gospodarczego.

Konkurs dla mediów towarzyszył głównym konkursom UPRP: na prace naukowe z tego zakresu oraz na plakat na temat własności intelektualnej i przemysłowe.

Dr hab. Michał Zaremba (Uniwersytet Warszawski) został wyróżniony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego za pracę habilitacyjną Prawna regulacja krajowego rynku zbiorowego zarządzania prawami do muzyki. Za doktoraty zostali nagrodzeni: dr Marcin Balicki (Uniwersytet Jagielloński) – Prawo ochronne na wzór użytkowy w systemie patentowym drugiego rzędu, dr Natalia Daśko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – Prawnokarna ochrona znaków towarowych i dr Edyta Figura-Góralczyk (UJ) – Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym. Za prace magisterskie minister nauki nagrodził Paulinę Piekut (UW) i wyróżnił: Martę Chmielewską (UKSW), Annę Felchner (UJ), Piotra Kaniewskiego (UW), Martę Kaźmierczak (UWr), Filipa Krzyżankiewicza (UJ), Żanetę Lerche (UŚ), Joannę Z. Michalską (UW), Dawida Nowaka (UJ), Sebastiana Rafalskiego (KUL), Olgę Stadnicką (UJ), Magdalenę Strobę (UJ) i Kamila Wójcika (UMCS).

Za magisterki nagrodzono i wyróżniono tak- że: Kacpra K. Krawczyka (UW, nagroda MRiRW), Annę N. Łapińską (UW, nagroda MR), Aleksandrę Drożdż (UW, nagroda Konfederacji Lewiatan), Wojciecha Rzepińskiego (UW, nagroda NASK), Edytę Adamus (UJ, nagroda Kancelarii Patentowej PATPOL), Klaudię Bejtkę (UW, nagroda Kancelarii Rzeczników Patentowych POLSERVICE), Katarzynę Ślęzak (UŚ, nagroda Polskiej Izby Rzeczników Patentowych), Macieja Majewskiego (UJ, nagroda Związku Banków Polskich).

Nagrodę specjalną ministra rozwoju otrzymała dr hab. Anna Tischner (UJ) za pracę habilitacyjną Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej.

W kategorii studenckiej za plakat wyróżnienia ministra kultury i dziedzictwa narodowego otrzymali: Anna Drej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Sztuki), Agnieszka Hoffmann (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury), Anna Jarosz (Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz) oraz Izabela Oleksak (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki).