×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Narodowe Centrum Nauki

Prof. Janeczek na czele Rady NCN

W grudniu 2016 nastąpiła zmiana połowy składu Rady NCN. Zakończyła się też kadencja prof. Michała Karońskiego z UAM na stanowisku jej przewodniczącego. 15 grudnia 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki w kadencji 2016–2018, podczas którego wybrano nowego przewodniczącego. Został nim prof. Janusz Janeczek, geolog, specjalista w dziedzinie geologicznych aspektów składowania odpadów promieniotwórczych, mineralogii pyłów atmosferycznych i pegmatytów, kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląskiego. Prof. Janeczek był rektorem UŚ w latach 2002-2008, a w kadencji 2005–2008 wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, przewodniczył też Radzie ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. W Radzie NCN zasiada od początku jej istnienia, przewodniczył też Komisji Odwoławczej. Prof. Janeczek będzie pełnił funkcję przewodniczącego do 2018 r., bowiem wtedy upływa okres jego pracy w Radzie NCN.

Rada NCN sformułowała trzy komisje główne, obejmujące poszczególne obszary nauki, oraz 6 innych komisji, w tym odwoławczą i ds. etycznych. Nowy przewodniczący powołał komisje główne Rady (skład wszystkich komisji na stronie internetowej NCN). Pracami Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1) kieruje prof. Małgorzata Kossowska, Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych – prof. Ewa Łokas, zaś Komisji Nauk o Życiu (K-3) – prof. Krzysztof Nowak.

Rada NCN ma znacznie większe uprawnienia niż Rada NCBR. Do jej zadań należy bowiem wyłanianie w konkursie dyrektora Centrum, określanie grup dyscyplin, w ramach których odbywają się konkursy grantowe, wskazywanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych ze strategią rozwoju kraju, ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin oraz określanie tematyki projektów badawczych i warunków przeprowadzania konkursów. Rada powołuje także ekspertów oceniających wnioski konkursowe.

(p)
 

Rada NCN w kadencji 2016-2018

Prof. Janusz Janeczek (powołanie do 2018 r.) – przewodniczący Rady NCN, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii; prof. Krystyna Bartol – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej; prof. Mikołaj Bojańczyk – Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki; prof. Jerzy Chudek  (powołanie do: 2018 r.) – Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Katedra Patofizjologii; prof. Artur Jarmołowski (powołanie do 2018 r.) – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii; prof. Krzysztof Jóźwiak – przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej; prof. Grzegorz Karch – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyczny; prof. Małgorzata Kossowska – przewodnicząca Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny; prof. Jan Kotwica  (powołanie do 2018 r.) – przewodniczący Komisji ds. efektów działalności NCN, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu; prof. inż. Wojciech Kucewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji; prof. Stanisław Lasocki – Instytut Geofizyki PAN; prof. Ewa Łokas  (powołanie do 2018 r.) – przewodnicząca Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2), Centrum Astronomiczne PAN im. Mikołaja Kopernika; prof. Ewa Majchrzak – Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny; prof. Teresa Malecka  (powołanie do 2018 r.) – przewodnicząca Komisji Odwoławczej Rady NCN, Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej; prof. Marta Miączyńska – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej; prof. Ewa Mijowska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; dr hab. Oktawian Nawrot – Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji; prof. Krzysztof Nowak  (powołanie do 2018 r.) – przewodniczący Komisji Nauk o Życiu (K-3), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt; prof. Andrzej Sobolewski  (powołanie do 2018 r.) – Instytut Fizyki PAN, Oddział Fizyki Promieniowania i Spektroskopii; ks. prof. Andrzej Szostek  (powołanie do 2018 r.) – przewodniczący Komisji ds. Etycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii, Katedra Etyki; prof. Jan Jacek Sztaudynger  (powołanie do 2018 r.) – Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii; prof. Wojciech Tygielski  (powołanie do 2018 r.) – Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki; prof. n. med. Anetta Undas – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Instytut Kardiologii; prof. Marek Żukowski  (powołanie do 2018 r.) – przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki.