×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

15 nowych członków

Co 2 lata następuje wymiana części Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał w skład Rady 15 członków na okres od dnia 30 listopada 2016 r. do 29 listopada 2020 r. Pozostali członkowie pozostaną w Radzie do 29 listopada 2018 r.

Po zmianach środowiska naukowe reprezentują w Radzie: dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. inż. Andrzej Karbownik (do 2020 r.), dr hab. Leszek Kwieciński (do 2020 r.), dr hab. Dominika Latusek–Jurczak), prof. inż. Joanicjusz Nazarko (do 2020 r.), prof. Piotr Perlin (do 2020 r.), dr hab. inż. Grażyna Ewa Ptak (do 2020 r.), dr hab. Piotr Sankowski (do 2020 r.), prof. inż. Krzysztof Stańczyk. Środowiska społeczno–gospodarcze i finansowe reprezentują: dr Zbigniew Dokurno, prof. inż. Jan Tadeusz Duda (do 2020 r.), Włodzimierz Fisiak (do 2020 r.), Krzysztof Gulda (do 2020 r.), Włodzimierz Hrymniak (do 2020 r.), dr inż. Dariusz Janusek, dr Krzysztof Mazur (do 2020 r.), prof. inż. Piotr Niedzielski, dr hab. Anna Rogut (powołana na drugą kadencję do 2020 r., 21 grudnia 2016 r. wybrana na drugą kadencję na przewodniczącą Rady NCBR), prof. inż. Artur Świergiel (do 2020 r.). Ministrów reprezentują w Radzie: Marcin Cichy – przedstawiciel ministra właściwego ds. informatyzacji, dr Piotr Dardziński – przedstawiciel ministra właściwego ds. nauki, Jadwiga Emilewicz – przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki, prof. Wojciech Fałkowski – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej, Andrzej P. Jarema – przedstawiciel ministra właściwego ds. wewnętrznych, dr Krzysztof Łanda – wiceminister zdrowia (do 2020 r.), Marcin Łata – przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Jerzy Szmit – wiceminister infrastruktury i budownictwa, przedstawiciel ministra właściwego ds. transportu (do 2020 r.), dr Ryszard Zarudzki – przedstawiciel ministra właściwego ds. rolnictwa, prof. Tadeusz P. Żarski – przedstawiciel ministra właściwego ds. środowiska.

Rada NCBR wyłoniła cztery komisje i wskazała ich przewodniczących. Komisji ds. finansów, która przygotowuje projekty opinii Rady dotyczące gospodarki finansowej Centrum, lub wyrażenia zgody przez Radę na rozporządzenie majątkiem Centrum o wartości powyżej 250 tys. euro, przewodniczy dr Zbigniew Dokurno. Komisja ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych przygotowuje projekty strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, a także projekty opinii Rady w sprawach związanych z realizacją programów strategicznych. Przewodniczącym jest prof. Piotr Perlin. Komisja ds. realizacji innych zadań Centrum przygotowuje projekty opinii Rady w sprawach realizacji innych zadań NCBR spoza obszaru strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz badań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Przewodniczy jej Włodzimierz Fisiak. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołania od decyzji dyrektora NCBR w sprawie przyznania środków finansowych na wykonanie projektu lub promesy finansowania projektu, w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych. Przewodniczącym jest prof. inż. Artur H. Świergiel.