Książki nadesłane

Słowo, doświadczenie, tajemnica, pod red. Jacka KEMPY, Marty GIGLOK, Wyd. UŚ, Katowice 2015, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Józef MACIUSZEK, Obraz człowieka w dziele Kępińskiego, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2015, seria: Res Humanae.

Kabaret – poważna sprawa?, pod red. Doroty FOX i Jacka MIKOŁAJCZYKA, Wyd. UŚ, Katowice 2015, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego, pod red. Katarzyny ŁUCZAK, Wyd. UŚ, Katowice 2015, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

(Przed)szkolne spotkania z lekturą, red. nauk. Bernadetta NIESPOREK-SZAMBURSKA, Małgorzata WÓJCIK-DUDEK, przy współpracy Aleksandry ZOK-SMOŁY, Wyd. UŚ, Katowice 2015, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Maciej Władysław GRABSKI, O nauce w Polsce – zamyślenie, PAU, Kraków 2015.

Ewa WYSOCKA, Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny, Wyd. UŚ, Katowice 2015, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Paweł MAJEWSKI, Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim, FNP, Warszawa – Toruń 2015, seria: Monografie FNP.

Krzysztof RZEPKOWSKI, Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze zachodu, FNP, Warszawa – Toruń 2015, seria: Monografie FNP.

O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości, pod red. Agnieszki BIELSKIEJ-BRODZIAK, Wyd. UŚ, Katowice 2015, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jadwiga MIZIŃSKA, Unde bonum? Unde malum? Eseje o metafi zyce duchowości, Wyd. UMCS, Lublin 2015.

Tatiana KWIATKOWSKA, Obcy w systemie. Studium konfrontatywne wyrazów obcego pochodzenia w języku polskim i rosyjskim, Wyd. UŚ, Katowice 2015, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Poor Europe. The Problem of Poverty in Chosen European Countries, edited by Grzegorz LIBOR, Dorota NOWALSKA-KAPUŚCIK, Wyd. UŚ, Katowice 2015, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Eric WEINER, Genialni. W pogoni za tajemnicą geniuszu, tłum. Ewa Kleszcz, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2016, seria: Bieguny.

Ludwik MALINOWSKI, Polskie symbole narodowe. Godło – barwy – hymn, Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA”, Warszawa – Łomża 2016.

Beta BIELSKA, „Magisterkę kupię”. Sprzedawanie i kupowanie prac dyplomowych jako element studenckiej kultury nieuczciwości, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2015.

Andrzej POLAK, Grając przeszłością i przyszłością. Rosyjska fantastyka alternatywna i socjologiczna, Wyd. UŚ, Katowice 2015, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Katarzyna MAJDZIK, Przekład czyli na styku dwóch podmiotowości, Wyd. UŚ, Katowice 2015, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Brian COX, Andrew COHEN, Człowiek i Wszechświat, tłum. Łukasz Lamża, Copernicus Center Press, Kraków 2016.

Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(45)/2015, red. Marek KWIEK, Krystian SZADKOWSKI, Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM w Poznaniu, Poznań 2015.

Maciej POTZ, Granice wolności religijnej. Problemy polityczno-wyznaniowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2015, seria: Res Humanae.

Henryk GRABOWSKI, Minieseje o życiu, nauce i edukacji, OW „Impuls”, Kraków 2016.

Dominik SPINCZYK, Mariusz DZIECIĄTKO, Text mining. Metody, narzędzia, zastosowania. Wykorzystanie SAS Text Analytics, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2016.

Dominik ANTONOWICZ, Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2015.

Agnieszka CZYŻAK, Świadectwo rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2015, seria: Filologia Polska.