×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Opolski

Kierunek lekarski

Uniwersytet opolski jest kolejnym – po UWM, URz, UJK i UZ – ogólnym uniwersytetem, który przymierza się do otwarcia kierunku lekarskiego. Motywuje to m.in. bardzo słabym nasyceniem województwa opolskiego kadrą lekarską (drugie miejsce od końca w Polsce; najsłabiej wypada woj. lubuskie) oraz tym, że większość absolwentów studiów medycznych nie wraca do rodzinnego miasta po studiach w dużym ośrodku.

Wewnętrzne procedury na uniwersytecie dobiegły końca w 2015 r. W marcu wniosek UO o powołanie kierunku lekarskiego trafił do MNiSW. 28 kwietnia Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Uniwersytetu Opolskiego o nadanie Wydziałowi Przyrodniczo-Technicznemu UO uprawnień do prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim. Obecnie wniosek oczekuje na opinię ministra zdrowia. Gdyby wszystko poszło po myśli uczelni, kształcenie lekarzy w Opolu rozpoczęłoby się na wspomnianym wydziale w roku akademickim 2017/18. Przewiduje się, że kształcenie na pierwszym roku rozpocznie 60 studentów. W kolejnym roku akademickim, gdy rozpoczną się zajęcia kliniczne, na UO zostałby utworzony Wydział Medycyny i Nauk i Zdrowiu, gdzie przeniósłby się kierunek lekarski.

Zaplecze kliniczne studiów lekarskich w Opolu ma stanowić Wojewódzkie Centrum Medyczne, które w roku akademickim 2022/23 zostanie przemianowane na Kliniczne Centrum Medyczne. Ponadto kształcenie kliniczne będą wspomagać inne szpitale Opola i regionu: Szpital Wojewódzki w Opolu, Opolskie Centrum Onkologii, Opolskie Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu oraz ośrodki regionalne w Nysie, Strzelcach Opolskich, Korfantowie, Krapkowicach, Kluczborku i Kędzierzynie-Koźlu.

Kadrę kierunku lekarskiego w Opolu stanowić ma 6 profesorów nauk medycznych, 7 doktorów habilitowany6ch i 31 doktorów. O ile samodzielni pracownicy medycyny pochodzą z różnych ośrodków akademickich, to 28 doktorów reprezentuje opolskie środowisko medyczne. Ogólnie w kształceniu lekarzy w Opolu uczestniczyć będzie 320 nauczycieli akademickich, wielu z nich to pracownicy szpitali klinicznych.

Program studiów liczy 5712 godzin, zorganizowanych w 106 modułów, w tym 47 przedmiotów fakultatywnych, a 24 z nich to zajęcia zgłoszone przez konsultantów wojewódzkich różnych dziedzin medycyny.

Zaplecze materialne dla zakładów medycznych UO ma stanowić rozbudowane skrzydło obecnej siedziby fizyki. Inwestycja – Collegium Medicum – ma kosztować ponad 41,5 mln zł, z czego 20% ma stanowić wkład własny uczelni, a resztę uniwersytet spodziewa się uzyskać z MNiSW.

Zajęcia dla studentów medycyny będą prowadzić pracownicy wyodrębnionych w tym celu z Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej WPT zakładów: Biofizyki, Biochemii, Farmakologii, Biologii i Genetyki oraz Mikrobiologii i Immunologii. Collegium Medicum będą tworzyły nowe zakłady, typowo medyczne: Anatomii, Histologii i Cytofizjologii, Patomorfologii, Fizjologii oraz Centrum Symulacji Medycznej.

Obecnie w Opolu funkcjonuje Państwowa Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, utworzona na bazie studium pielęgniarskiego. Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podczas wizyty w Opolu sugerował połączenie tej uczelni z uniwersytetem. Podobne sugestie można usłyszeć z ust włodarzy miasta i regionu. Jednak władze UO nie kwapią się z wystąpieniem z tego typu inicjatywą. Władze PWZSM też nie widzą na razie takiej potrzeby.

(pik, mm)