×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Rzeszowski

15 lat

Uniwersytet Rzeszowski ma 15 lat. Powstał w 2001 r. z połączenia rzeszowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, rzeszowskiej Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego krakowskiej Akademii Rolniczej. Uczelnię utworzono, mimo iż nie spełniała wymaganych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego standardów uniwersyteckości: jednostki URz miały tylko 5 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 1 do habilitowania. W chwili utworzenia URz miał 6 wydziałów: Matematyczno-Przyrodniczy, Socjologiczno-Historyczny, Filologiczny, Pedagogiczny (utworzone na bazie WSP) oraz Prawny (na bazie kadry UMCS) i Ekonomiczny (kadra z AR i UMCS). Kadrę tworzyło: 69 profesorów tytularnych, 100 doktorów habilitowanych, 287 doktorów oraz 492 magistrów. Na 21 kierunkach kształciło się 22 tys. studentów, w tym 11,5 tys. na studiach dziennych. W artykule z 2001 r. pisałem, że uczelnia dysponuje 40 obiektami, w tym 7 akademikami. Pisałem też, że utworzenie uniwersytetu z połączenia kilku placówek umożliwia wystąpienie o prawo do doktoryzowania w zakresie prawa i ekonomii oraz uprawnienia do habilitowania w zakresie literaturoznawstwa i fizyki. Prof. Tadeusz Lulek, pierwszy rektor URz, jako jeden z najważniejszych celów inwestycyjnych wskazywał wówczas wybudowanie nowego budynku dla biblioteki – od wielu lat działa ona w nowym obiekcie.

Obecnie strukturę URz tworzy 11 wydziałów i zamiejscowy instytut na prawach wydziału (w Weryni k/Kolbuszowej). Jednostki URz mają 12 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 4 do habilitowania. Uczelnia zatrudnia dziś 115 profesorów tytularnych (wzrost liczby o 67%), 240 doktorów habilitowanych (wzrost o 140%), 671 doktorów i 283 magistrów. Jak widać, kadra akademicka nie tylko się powiększyła, ale także zmieniła strukturę. Znacząco wzrosła liczba samodzielnych pracowników nauki, a zmniejszyła się liczba magistrów. Pracownicy URz otrzymali 29 grantów Narodowego Centrum Nauki o łącznej wartości 8,9 mln zł.

Dziś w URz studiuje 17 tys. osób, w tym 14 tys. na studiach stacjonarnych. Do tego należy dodać ponad 1,3 tys. słuchaczy studiów podyplomowych i 392 doktorantów. Wobec ogólnego spadku liczby studentów udział słuchaczy studiów stacjonarnych wzrósł w liczbach bezwzględnych, ale także korzystnie zmieniła się proporcja liczby słuchaczy studiów stacjonarnych do niestacjonarnych. W ciągu 15 lat dyplomy Uniwersytetu Rzeszowskiego uzyskało ponad 84,5 tys. absolwentów.

W ostatnich latach uczelnia intensywnie realizowała projekty rozwojowe, zarówno inwestycyjne – o wartości ponad 500 mln zł, jak i dydaktyczne – o wartości ponad 300 mln zł. Zbudowano obiekty o powierzchni 70 tys. m2. Dziś uniwersytet użytkuje obiekty o powierzchni ponad 161 tym m2.

Księgozbiór Biblioteki URz liczy ponad 790 tys. woluminów druków zwartych oraz ponad 109 tys. woluminów czasopism. Biblioteka prenumeruje ok. 50 tytułów zagranicznych czasopism naukowych. Zbiory specjalne liczą 24 tys. jednostek inwentarzowych.

Od ubiegłego roku na uniwersytecie otwarto studia lekarskie. Wymagało to podjęcia współpracy ze szpitalami, które uzyskały status klinik oraz budowy odpowiedniego zaplecza badawczego: Zakładu Nauk o Człowieku (na fot.) oraz Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych (obie inwestycje były opisane na łamach FA).

(mit)

Jednostki podstawowe URz

Wydziały: Biologiczno-Rolniczy, Ekonomii, Filologiczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Medyczny, Muzyki, Pedagogiczny, Prawa i Administracji, Socjologiczno-Historyczny, Sztuki, Wychowania Fizycznego oraz Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych w Weryni.