×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydarzenia

Doktorat h.c. – prof. B. Fiedor

Fot. Aleksander Kaczmarek

KATOWICE 7 października Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nadał tytuł doktora honoris causa prof. Bogusławowi Fiedorowi – ekonomiście, specjalizującemu się w ekonomii środowiska, historii myśli ekonomicznej oraz mikroekonomii. Uhonorowano go „za szczególne zasługi dla myśli ekonomicznej, w tym za stworzenie fundamentów współczesnej polskiej szkoły ekonomii środowiska i zasobów naturalnych oraz za aktywną działalność organizacyjną na rzecz szkolnictwa wyższego i polskiej nauki”. Prof. Fiedor jest twórcą wrocławskiej szkoły ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Od ponad 20 lat kieruje Instytutem Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, był współtwórcą Katedry Ekonomii Ekologicznej. W latach 2005-2012 pełnił funkcję rektora UEWr, a obecnie sprawuje urząd prorektora ds. współpracy międzynarodowej. Wypromował 16 doktorów. Jest autorem ponad 400 prac naukowych i 150 nieopublikowanych referatów konferencyjnych. Jest honorowym członkiem Business Center Club, a także wiceprezesem ds. zagranicznych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, działał w Radzie Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Rządzie RP, w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, w Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry (jako przewodniczący), w KRASP (aktualnie członek Prezydium, przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych KRASP). Był konsultantem i członkiem misji Banku Światowego, jest konsultantem i ekspertem organizacji międzynarodowych.

Nagroda W. Lipskiego

WARSZAWA 8 października dr Michał Pilipczuk z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Dr Pilipczuk jest jednym z najlepszych w świecie specjalistów złożoności parametryzowanej, niezwykle ważnego działu algorytmiki. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2013 roku na Uniwersytecie w Bergen. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Informatyki UW. Badacz opublikował dotychczas ponad 50 artykułów naukowych. Jest również współautorem książki Parameterized Algorithms . Nagroda im. Witolda Lipskiego przyznawana jest przez Fundację Rozwoju Informatyki we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym i Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM).

Green Building Awards

BIAŁYSTOK Laboratorium Architektury Energooszczędnej przy Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej zostało nagrodzone w konkursie Green Building Awards Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council PLGBC). PSBE już po raz czwarty ogłosiło konkurs na najlepszy projekt, zrealizowany budynek czy też adaptację, które spełniają krajowe i światowe wymagania środowiskowe. Ideą konkursu jest promocja nowoczesnego, ekologicznego budownictwa. Prace zgłoszone do konkursu oceniane są zarówno pod względem walorów architektonicznych, estetycznych, jak i walorów związanych z budownictwem zrównoważonym. Budynek laboratoryjno-badawczy Wydziału Architektury PB przy ul. Oskara Sosnowskiego został oddany do użytkowania w drugiej połowie sierpnia 2015 r. Obecnie jest wyposażany oraz przechodzi testy i regulacje poszczególnych urządzeń. Będzie służyć celom laboratoryjno-badawczym związanym z energooszczędnością bazującą na energii słonecznej, geotermalnej oraz, w mniejszym stopniu, wiatrowej. Autorem koncepcji architektonicznej budynku jest dr inż. arch. Adam Turecki, prodziekan ds. Promocji i Współpracy Wydziału Architektury PB. Projekt wykonawczy budynku stworzyło biuro architektoniczne ARCH+ pod kierunkiem architekta Andrzeja Rydzewskiego. Obiekt jest częścią ogólnouczelnianego projektu „Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, który otrzymał wsparcie finansowe w ramach RPO Województwa Podlaskiego.

BEETHOVEN za 10,5 mln zł

KRAKÓW Zakończył się pierwszy bilateralny konkurs Narodowego Centrum Nauki zorganizowany we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG). Spośród 96 złożonych wniosków polsko-niemiecki panel ekspertów wyłonił 17 najlepszych projektów. Łącznie w konkursie BEETHOVEN przyznano prawie 10,5 mln zł. W każdym projekcie prace zespołu polskiego poprowadzi kierownik ze strony polskiej, natomiast prace zespołu niemieckiego – kierownik ze strony niemieckiej. Czas trwania projektu mógł być zaplanowany na minimum rok, a maksimum 3 lata. Minimalna wartość polskiej części prac to 150 tys. złotych, nie została natomiast określona górna granica finansowania dla jednego projektu. Najwyższe granty wyniosły ponad 1 mln zł i trafiły na Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prof. Janusz Czebreszuk) oraz do Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN (dr hab. Oskar Kowalewski), najniższy – 181 tys. zł. Ten ostatni trafił do Instytutu Badań Literackich PAN. Największymi beneficjentami konkursu były: Uniwersytet Warszawski (5 grantów o łącznej wartości prawie 3,5 mln zł) i UAM (4 granty o wartości 2,25 mln zł). Badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskali 2 granty, a po jednym badacze z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacji Naukowej Instytut Badań Strukturalnych.

Studencki Festiwal Piosenki

KRAKÓW W dniach 15–17 października w Małopolskim Ogrodzie Sztuki odbył się 51. Studencki Festiwal Piosenki. W przesłuchaniach konkursowych wystąpiło 47 zespołów i solistów. Jury w składzie: Jan Poprawa (przewodniczący), Ewa Kornecka, Olga Szwajgier, Jerzy Satanowski przyznało I nagrodę ex aequo (5,5 tys. zł) Adriannie Kućmierz oraz Izabeli Szafrańskiej i Pawłowi Sokołowskiemu. II nagrodę (3 tys. zł) zdobyła Kamila Dauksz, a III (2 tys. zł) – Anna Kamińska. Wyróżnienia w wysokości 1 tys. zł otrzymali: Łukasz Jędrys, Marta Kostur i Joanna Mulik. Wyróżnienie honorowe przyznano: Beacie Bocek, Marcie Fitowskiej, Annie Kaltbach, Idze Kozackiej, Kai Kurczuk i Danucie Szymańskiej. Nagrodę specjalną im. Wojciecha Bellona (1 tys. zł) otrzymał Grzegorz Paczkowski. Jury przyznało wyróżnienia honorowe dla muzyków: Artura Grudzińskiego, Adriana Konarskiego i Aleksandra Miśkiewicza.

Nowa inwestycja dla szpitala

BYDGOSZCZ 15 października dr Andrzej Duda, prezydent RP, otworzył nową inwestycję zrealizowaną przez Collegium Medicum UMK dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Obiekt został wybudowany na potrzeby Kliniki Psychiatrii, Kliniki Geriatrii, Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Zakładu Medycyny Paliatywnej. Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn. „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”, finansowanego ze środków budżetu państwa. Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi ponad 326 mln zł. Nakłady poniesione na realizację nowego obiektu to prawie 94 mln zł, w tym wkład własny uczelni w wysokości 1,8 mln zł. Nowo wybudowany obiekt szpitalny przewidziany jest na 236 łóżek dla pacjentów, łączna powierzchnia użytkowa wynosi 9 762,08 m2, a kubatura 68 102,61 m3. Kompleks składa się z czterech połączonych segmentów. Dwa skrajne segmenty „A” i „D” są trzykondygnacyjne, natomiast dwa segmenty środkowe „B” i „C” – dwukondygnacyjne.

Doktorat h.c. – prof. T. Bojarski

WILNO/WROCŁAW 16 października prof. Marek Bojarski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie (Lietuvos edukologijos universitetas – LEU). W przemówieniu prof. Bojarski przypominał dotychczasową współpracę między Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym, a Uniwersytetem Wrocławskim, którą zapoczątkowała umowa bilateralna podpisana w 1968 r. Obie uczelnie prowadzą wymianę pracowników naukowych, doktorantów i studentów, jak również organizują wspólnie seminaria i konferencje naukowe, w tym Międzynarodowy Kongres Lituanistów. Prof. Marek Bojarski specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie o wykroczeniach. Tytuły doktora honoris causa nadały mu wcześniej: Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Rosja; Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina; Uniwersytet Michała Römera w Wilnie, Litwa. Trzykrotnie uhonorowano go tytułem profesora honorowego: Uniwersytetu św. Marcina de Porres w Limie (2005), Uniwersytetu Katolickiego Santa Maria w Arequipie (2013) oraz Centrum Studiów Wyższych w Pachuca de Soto w stanie Hidalgo (2015).

ANGELUS także dla tłumacza

WROCŁAW 17 października we wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol wręczono Literacką Nagrodę Europy Środkowej ANGELUS. Laureatem został ukraiński pisarz Serhij Żadan, autor Mezopotamii (Wydawnictwo Czarne), a nagrodę dla tłumaczy zdobyli Michał Petryk i Adam Pomorski. Nagroda nazwana imieniem śląskiego mistyka i pisarza Angelusa Silesiusa jest fundowana przez miasto Wrocław od 2006 r. żyjącym pisarzom pochodzącym z 21 krajów Europy Środkowej (Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry), którzy podejmują w swoich dziełach tematy najistotniejsze dla współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur. Laureat otrzymuje statuetkę ANGELUS autorstwa Ewy Rossano oraz czek na kwotę 150 tys. zł. Od 2009 r. specjalną nagrodą w wysokości 20 tys. zł honorowani są tłumacze zwycięskich książek. Funduje ją Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu im. Angelusa Silesiusa. Nagrodą wyróżniany jest tłumacz książki, która zdobyła w danym roku ANGELUSA (w przypadku gdy zwycięzcą będzie polski autor, jury wskaże najlepszego tłumacza). W zwyczaju PWSZ jest zapraszanie wyróżnionych tłumaczy na spotkanie ze studentami kierunków humanistycznych prowadzonymi przez uczelnię, które dają młodzieży możliwość poznania kulisów pracy tłumacza.

Wał

KRAKÓW Ma kubaturę ponad 28 tys. m3, wysokość ponad 4 metry, a długość 200 metrów. W Czernichowie pod Krakowem, na terenach zalewowych Wisły, powstało unikalne laboratorium pomiarowe – naszpikowany czujnikami, jeden z najnowocześniejszych w Europie eksperymentalny wał przeciwpowodziowy. Obiekt powstał w ramach Projektu Informatycznego Systemu Monitoringu Obwałowań Przeciwpowodziowych (ISMOP), który ma wspierać działania państwa i samorządów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ludności. Liderem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. ISMOP ma na celu zbieranie danych dotyczących procesów zachodzących w wale, optymalizację ich przesyłu, interpretację i analizę z wykorzystaniem numerycznych symulacji. Innowacją jest wykorzystanie szeregu czujników monitorujących zmiany w obrębie korpusu oraz porównanie ich z wynikami symulacji numerycznych. Zaproponowane podejście umożliwi przewidywanie stanu wału i zagrożeń wynikających z nasiąkania gruntu. W wale, przypominającym kształtem stadion sportowy, będzie można przeprowadzać symulację warunków panujących podczas powodzi. Monitoring wewnątrz wału obejmie m.in. pomiar ciśnienia porowego, temperatury oraz ciśnienia gruntu.

Konsorcjum naukowo-przemysłowe, w którego skład wchodzą m.in. 2 wydziały AGH (Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) postawiło sobie za cele przede wszystkim zbieranie danych pomiarowych w trybie ciągłym, interpretację i analizę pomiarów z wykorzystaniem symulacji komputerowych, a także dostarczanie zwizualizowanych wyników dla właściwych organów administracji. Wszystko po to, by dowiedzieć się, w jaki sposób najlepiej budować, chronić i monitorować wały przeciwpowodziowe.

Nagroda Giedroycia

Fot. Stefan Ciechan

LUBLIN 23 października, podczas inauguracji roku akademickiego, na UMCS wręczono już po raz piętnasty Nagrodę im. Jerzego Giedroycia. Jej laureatem został w tym roku prof. Andrzej Stanisław Kowalczyk z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim , t. 1-2 (Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2014). Po raz drugi przyznano również wyróżnienie, które trafiło do prof. Bohdana Cywińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autora książki Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej (Wydawnictwo Trio, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2013). Uroczystość poprzedziło otwarcie dwóch wystaw w Bibliotece Głównej UMCS: poświęconej Jerzemu Giedroyciowi oraz prof. Tomaszowi Goworkowi.

Nagroda Orła Jana Karskiego

Fot. Anna Wojnar

KRAKÓW 22 października Nagrodę Orła Jana Karskiego otrzymał prof. Julian Kornhauser z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uhonorowano go za „literackie zmagania o mądrzejsza Polskę”. – Poezja Juliana Kornhausera była dla pokolenia ludzi urodzonych po II wojnie światowej jak powietrze – powiedział prof. Wojciech Nowak, rektor UJ, otwierając uroczystość. J. Kornhauser jest poetą, prozaikiem, krytykiem literackim, znawcą i tłumaczem literatury serbochorwackiej. Pozostaje jednym z najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia poetyckiej Nowej Fali. Jako członek grupy „Teraz” był – obok Adama Zagajewskiego – autorem Świata nie przedstawionego , manifestu ideowo-artystycznego pokolenia ‘68. Od poezji żądał konkretu ujmowanego tematu, swoistego „mówienia wprost” o otaczającej rzeczywistości, reagowania na bieżące problemy społeczne zamiast ucieczki w światy odrealnione. W swoich utworach opisywał opresyjną rzeczywistość społeczno-polityczną. Prof. Kornhauser był w latach 1993-2002 dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ, kierował Katedrą Filologii Chorwackiej, Serbskiej i Słoweńskiej w IFS UJ. Na uroczystości wręczenia nagrody była obecna córka laureata, Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama RP oraz dr Jakub Kornhauser, syn laureata, który recytował wybrane wspólnie z ojcem wiersze: Dlaczego nas , Śmierć–Żydówka , Dzieci , UmiarOrigami .

Nagrodę Orła Jana Karskiego, przyznawaną od 2000 roku, ustanowił w swoim własnym imieniu jej patron. Motto nagrody „Tym, którzy godnie nad Polską potrafią się zafrasować” posiada także dodane później rozwinięcie: „Dla tych, którzy nie będąc Polakami, dobrze Polsce życzą”. Pierwszymi jej laureatami byli ks. Józef Tischner i Jacek Kuroń. Wśród nagrodzonych znajduje się czterech noblistów: Elie Wiesel, Szimon Peres, Lech Wałęsa i Michaił Gorbaczow. Nagrodę przyznaje Towarzystwo Jana Karskiego. Ma ona charakter honorowy i nie wiąże się z nią gratyfikacja finansowa. Pierwszym z dwóch tegorocznych laureatów Nagrody Orła Jana Karskiego był (pośmiertnie) Borys Niemcow.

Doktorat h.c. – prof. J. Martinez

Fot. Anna Wojnar

KRAKÓW 23 października prof. Jean Martinez otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybitny francuski chemik został uhonorowany w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie badań nad poszukiwaniem nowych związków biologicznie aktywnych, w tym za znalezienie kilku preparatów o potencjalnym zastosowaniu w terapii otyłości oraz w diagnostyce medycznej, a także za ciągle rozwijaną współpracę z Wydziałem Farmaceutycznym UJ CM. Zaowocowała ona 20 wspólnymi publikacjami w renomowanych czasopismach medycznych. Część tych badań jest przedmiotem dwóch patentów międzynarodowych. Prof. Martinez przyznał, że samo przebywanie w murach najstarszej polskiej uczelni jest dla niego ogromnym zaszczytem i honorem, a przyznany mu tytuł traktuje jako osobiste wyróżnienie.

Wileński wydział z nowym kierunkiem

WILNO/BIAŁYSTOK 450 studentów rozpoczęło nowy rok akademicki na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Wśród nich jest 36 studentów nowego kierunku – europeistyki I stopnia. W tym roku mury wydziału po raz pierwszy opuszczą absolwenci z tytułem magistra ekonomii. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie był pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Działa od października 2007 r. Głównym celem powołania placówki było podniesienie wskaźnika wyższego wykształcenia polskiej mniejszości na Litwie. Z końcem minionego roku akademickiego wydział ukończył szósty rocznik absolwentów. Przez pierwsze lata działalności wydział kształcił na dwóch kierunkach licencjackich: ekonomii i informatyce. Rok temu wzbogacił ofertę o ekonomiczne studia II stopnia. Kolejnym krokiem w rozwoju jednostki było uruchomienie od tego roku europeistyki. To była przede wszystkim odpowiedź na zainteresowanie takim kształceniem polskiej młodzieży z Wileńszczyzny. UwB we współpracy z Centrum Pracy i Badań Socjalnych przy rządzie Litwy oraz Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” przeprowadził wśród uczniów polskich szkół na Litwie ankietę, z której wynikało, że europeistykę w języku polskim chciałoby studiować kilkadziesiąt osób. Władze wydziału liczą, że takie wykształcenie polskiej młodzieży przyczyni się do podniesienia prestiżu polskiej mniejszości na Litwie oraz pomoże w jej integracji ze społecznością litewską.

Nowy dyrektor NCBJ

ŚWIERK Największy instytut badawczy w Polsce ma nowego dyrektora. Po dziewięciu latach kierowania Instytutem Problemów Jądrowych oraz powstałym we wrześniu 2011 r. Narodowym Centrum Badań Jądrowych ze stanowiska odchodzi prof. Grzegorz Wrochna. Jego miejsce zajmie dotychczasowy sekretarz NCBJ ds. naukowych, dr hab. inż. Krzysztof Kurek. Nowy dyrektor objął funkcję 25 października . Jego kadencja na tym stanowisku potrwa 4 lata. Dr hab. inż. K. Kurek jest absolwentem fizyki technicznej na Politechnice Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują: fizykę cząstek i oddziaływań elementarnych, kwantowe teorie pola, w szczególności chromodynamikę kwantową, budowę nukleonu, a także zastosowanie sieci neuronowych w fizyce wysokich energii. Dr hab. inż. K. Kurek pracował przy eksperymentach fizyki wysokich energii, prowadzonych z użyciem wiązki mionów w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek CERN w Genewie: New Muon Collaboration, Spin Muon Collaboration i Common Muon Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy (COMPASS). Od 2013 roku jest członkiem polskiego zespołu w eksperymencie LHCb przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Jest autorem bądź współautorem ponad 250 publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. W NCBJ był kierownikiem Studium Doktoranckiego oraz sekretarzem naukowym.

Prof. Wrochna pozostaje w NCBJ, powrócił na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Fizyki Wielkich Energii. Będzie również pełnił funkcję pełnomocnika dyrektora NCBJ do spraw współpracy międzynarodowej.

Wybory w krakowskim Oddziale PAN

KRAKÓW 26 października Zgromadzenie Ogólne członków Oddziału PAN w Krakowie na stanowisko prezesa oddziału wybrało prof. Andrzeja Jajszczyka z Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pierwszego dyrektora NCN. Jednocześnie nowym wiceprezesem wybrano prof. Ryszarda Nycza z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Badań Literackich PAN, przewodniczącego Rady NPRH, a członkiem Prezydium – prof. Wiesława Pawlika z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład Prezydium Oddziału wchodzą także wybrani wcześniej: prof. Barbara Bilińska z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jako wiceprezes i prof. Jerzy Lis z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej jako członek Prezydium. Oddział PAN w Krakowie jest największym z ośmiu oddziałów istniejących w Polsce i liczy 54 członków PAN. Działa w nim 30 komisji tematycznych. Wydawanych jest 13 tytułów czasopism naukowych (7 roczników, 1 półrocznik, 3 kwartalniki, dwumiesięcznik oraz zeszyty naukowe). W obszarze działania Oddziału PAN w Krakowie funkcjonuje 11 instytutów naukowych PAN, a także, prowadzone wspólnie z Polską Akademią Umiejętności, Archiwum Nauki oraz Biblioteka Naukowa. Na terenie Krakowa mają swoją afiliację dwa Komitety Narodowe przy wydziałach II i V PAN, a także 13 Komitetów Naukowych PAN.

Wybory w krakowskim Oddziale PAN były konieczne po przejściu na stanowisko wiceprezesa PAN prof. Edwarda Nęcki z UJ i rezygnacji z funkcji prezesa oddziału prof. Ryszarda Tadeusiewicza z AGH w wyniku negatywnego wyniku głosowania wotum zaufania wiosną tego roku.

Honory dla prof. Paszczyńskiego

Fot. Robert Frączek

LUBLIN 28 października nadano tytuł honorowego profesora UMCS prof. Andrzejowi Paszczyńskiemu, wybitnemu specjaliście i badaczowi w zakresie nanotechnologii, mechanizmów degradacji związków antropogenicznych oraz biomineralizacji gleby, absolwentowi UMCS. Prof. Paszczyński wykłada w School of Food Science na University of Idaho i Washington State University. Jego dorobek obejmuje 90 prac oryginalnych, 12 artykułów przeglądowych i rozdziałów w książkach oraz 96 prezentacji konferencyjnych. Uczony realizował ponad 30 grantów badawczych. Posiada 2 patenty amerykańskie i 1 europejski. Cały czas współpracuje z UMCS, m.in. realizując The Young Visiting Scholars Intership Program mat UI for UMCS Students, z którego skorzystało 66 studentów UMCS. 14 wróciło potem do UI na studia doktoranckie.

Nagroda Zgorzelskiego

 

LUBLIN 29 października na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II po raz 14. wręczono nagrody w ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską obronioną w 2014 r. W kategorii językoznawstwo zwyciężyła Barbara Łukaszewska (na fot. obok), autorka edycji Siedmiu psalmów pokutnych z rękopisu nr 183 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Promotorem pracy był prof. Wiesław Wydra z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagrodę w kategorii literaturoznawstwo otrzymała Karolina Górniak (na fot. poniżej), autorka pracy Dwudziestowieczna poezja polska w kontekście anglo-amerykańskiego modernizmu. „Słoje zadrzewne” Tymoteusza Karpowicza i „The Pisan Cantos” Ezry Pounda . Jej promotorem była prof. Jolanta Dudek z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w serii wydawniczej Młoda Polonistyka, a ich autorzy otrzymali nagrody pieniężne. Gospodarzem ceremonii wręczenia nagród był Instytut Filologii Polskiej KUL, a konkurs organizuje Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich. Patron nagrody, profesor Czesław Zgorzelski (1908-1996), był jednym z najwybitniejszych historyków literatury polskiej, znakomitym znawcą literatury oświecenia i romantyzmu, edytorem dzieł Adama Mickiewicza, wieloletnim wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Program inwestycyjny UW

WARSZAWA We wrześniu władze Uniwersytetu Warszawskiego złożyły w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dokument Uniwersytet Warszawski 2016-2025 , zawierający projekt wieloletniego programu inwestycyjnego dla uczelni. Podczas inauguracji roku akademickiego na UW premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że program ten zostanie sfinansowany. 3 listopada , na ostatnim posiedzeniu rządu kierowanego przez E. Kopacz, podjęto decyzję o finansowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego Uniwersytet Warszawski 2016-2025. Ma on kosztować 970 mln zł, zaś wkład budżetu państwa ma wynieść 945 mln zł. Wieloletni program inwestycyjny UW przewiduje stworzenie infrastruktury dla transdyscyplinarnych centrów badawczych, dokonanie zmian wspierających umiędzynarodowienie uczelni, m.in poprzez budowę i modernizację domów studenckich wraz z bazą sportową i kulturalną; adaptację i rozbudowę infrastruktury dla nowoczesnego, elastycznie odpowiadającego na potrzeby społeczeństwa i gospodarki programu uczenia się przez całe życie; rozbudowę infrastruktury wspierającej innowacyjność i przedsiębiorczość akademicką; stworzenie eksperymentalnego centrum innowacji w kształceniu oraz wzmocnienie już istniejących i stworzenie nowych programów podnoszenia jakości życia publicznego.

Prix Jean-Paul II Europe Chrétienne

Fot. Jerzy Sawicz

KRAKÓW 3 listopada w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich prof. Jacek Popiel, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. polityki kadrowej i finansowej, otrzymał Prix Jean-Paul II Europe Chrétienne – nagrodę przyznawaną przez Stowarzyszenie Katolików Świeckich Europe Chrétienne (Chrześcijańska Europa) za rozwijanie i promowanie myśli i idei Jana Pawła II. Prof. Popiel jest znawcą spuścizny teatralnej papieża, badaczem Teatru Rapsodycznego, z którym związany był młody Karol Wojtyła. Odbierając nagrodę powiedział, że nie da się zrozumieć osobowości Jana Pawła II bez sięgania do jego twórczości literackiej. Wyznał także, że źródła jego zainteresowań spuścizną literacką Wojtyły tkwią w czasach, kiedy był uczniem wadowickiego liceum, w którym uczyli go profesorowie przyszłego papieża. Nagroda Stowarzyszenia Chrześcijańska Europa to figura króla Francji św. Ludwika oraz czek na 4 tys. euro. Jest wręczana co dwa lata. W poprzednich latach wyróżniono nią ks. dr. Stanisława Szczepańca i ks. prof. Jana Machniaka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Prof. Bujnicki doradcą KE

WARSZAWA Prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza został jednym z doradców naukowych Komisji Europejskiej. Bujnicki znalazł się w tzw. High Level Group – gronie siedmiu wybitnych naukowców powołanych w ramach Scientific Advice Mechanism KE. Oprócz polskiego badacza tworzą ją: prof. Pearl Dykstra z Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, prof. Elvira Fortunato z Universidade Nova w Lizbonie, Rolf-Dieter Heuer, dyrektor generalny CERN, Julia Slingo z Met Office w Exeter, Cédric Villani, dyrektor Institut Henri Poincaré w Paryżu oraz Henrik C. Wegener, rektor Duńskiego Uniwersytetu Technicznego. Prof. Bujnicki jest najmłodszym członkiem zespołu. Prace tego zespołu będą wspierane ekspertyzami sześciu europejskich organizacji naukowych, których konsorcjum wygrało konkurs w ramach programu HORYZONT 2020. Nowy mechanizm doradztwa naukowego SAM ma zapewnić KE ekspertyzy na najwyższym poziomie. Prof. Bujnicki ma już doświadczenie w działalności eksperckiej i doradczej, był bowiem przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej, jest członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN.

RICH 2020

WARSZAWA Projekt RICH 2020 (Research Infrastructures Consortium for Horizon 2020), będący siecią punktów kontaktowych Infrastruktury Badawczej, ogłosił na swojej stronie http://www.rich2020.eu/tas_calls informację o projektach zapewniających naukowcom bezpłatny dostęp (Transnational Access) do najlepszych europejskich laboratoriów, obserwatoriów, kolekcji naukowych itp. Lista obejmuje 41 projektów (tzw. Integrating Activities) z różnych obszarów badawczych i zawiera bezpośredni link do stron internetowych poszczególnych projektów, poprzez które składa się wnioski o finansowanie badań (a także kosztów podróży i pobytu na okres od 1 tygodnia do 3 miesięcy). Wszystkie konieczne koszty pokrywane są z budżetu każdego projektu. Warunkiem skorzystania z tych możliwości jest wyjazd do kraju innego niż kraj pobytu.

Wnioski oceniane są przez ekspertów w procedurze konkursowej pod kątem jakości naukowej oraz zgodności proponowanych badań ze specyfiką infrastruktury. Konkursy ogłaszane są bądź okresowo, bądź nabór wniosków jest stały. Do udziału w konkursach zachęca się szczególnie młodych pracowników nauki, także doktorantów.

W przypadku infrastruktury informatycznej (e-infrastructures) projekty pokrywają koszty dostępu do superkomputerów, sieci gridowych, repozytoriów, baz i banków danych itp. Przewiduje się, że z bezpłatnego dostępu do infrastruktur badawczych w czasie trwania Horyzontu 2020 skorzysta około 40 tys. naukowców. Liczba projektów oferujących Transnational Access znacznie wzrośnie pod koniec 2016 r., po kolejnym konkursie na projekty Integrating Activities.

Doktorat h.c. – prof. S. Asmussen

WROCŁAW 13 listopada , podczas uroczystości z okazji 70-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorat honoris causa UWr otrzymał prof. Søren Asmussen z Uniwersytetu Aarhus w Danii. Jest on wybitnym matematykiem probabilistą. Zajmuje się zastosowaniami rachunku prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych, m.in. procesami gałązkowymi, teorią ryzyka (rozumianą jako dział matematyki aktuarialnej, czyli ubezpieczeniowej), teorią kolejek, metodami macierzowo-analitycznymi, symulacjami Monte Carlo. Ma też prace ze statystyki matematycznej, matematyki finansowej i teorii niezawodności. Jest autorem czterech monografii i ponad 130 publikacji naukowych. Podczas uroczystości laureat przedstawiał liczne zastosowania uprawianej przez siebie dyscypliny naukowej, które obejmują m.in. skomplikowane procesy w fizyce jądrowej czy obliczenia związane z rozwojem populacji (w tym ludzi). Pozwala ona obliczyć nawet prawdopodobieństwo wyginięcia ludzkości. Współpraca prof. Asmussena z UWr trwa już od lat 90., a jego dokonania miały wpływ na tematykę badawczą uczonych z Instytutu Matematycznego UWr. Dziadek prof. Asmussena, Jakob Nielsen, także był matematykiem, a po I wojnie światowej krótko pracował we Wrocławiu (ówczesnym Breslau).

Nagrody księżnej Jadwigi

Fot. Jerzy Katarzyński

WROCŁAW . W tym roku nagrody Księżnej Jadwigi Śląskiej zostały przyznane Martinowi Schulzowi, przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego oraz prof. Irenie Lipowicz (na fot.), byłej ambasador RP w Austrii i byłej rzecznik praw obywatelskich. M. Schulz ze względu na obowiązki służbowe nie mógł przybyć na uroczystość. Prof. Lipowicz kieruje Katedrą Praw Administracyjnego i samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oprócz działalności akademickiej od wielu lat jest zaangażowana w działalność publiczną. Była posłanką na Sejm RP, ambasadorem RP w Austrii, pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych ds. pojednania polsko-niemieckiego, członkiem kolegium NIK i rzecznikiem praw obywatelskich. W 2009 r. otrzymała tytuł doktora h.c. Uniwersytetu Osnabrück (Austria). Podczas uroczystości powiedziała, że ta nagroda jest dla niej zobowiązaniem i pięknym symbolem w kontekście pojednania polsko-niemieckiego. – Nadaje ona sens wysiłkom na rzecz rzeczywistego i głębokiego pojednania między naszymi narodami. Święta Jadwiga Śląska jest wzorem na każde czasy – mówiła laureatka. Wspominała także swoją matkę, Marię Oparę-Lipowicz, która po wojnie studiowała historię na Uniwersytecie Wrocławskim.

Nagroda prof. Dudka

Fot. J. Katarzyński

WROCŁAW 13 listopada z okazji 70-lecia polskiego szkolnictwa wyższego w Auli Leopoldyńskiej we Wrocławiu odbyło się otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Wzięli w nim udział rektorzy obecni na X plenarnym posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, rektorzy wrocławskich uczelni poprzednich kadencji oraz rektorzy uczelni lwowskich. Złote Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” otrzymało pięciu obecnych rektorów: prof. Marek Bojarski (rektor Uniwersytetu Wrocławskiego), prof. Krystian Kiełb (rektor Akademii Muzycznej), prof. Roman Kołacz (rektor Uniwersytetu Przyrodniczego), prof. Juliusz Migasiewicz (rektor Akademii Wychowania Fizycznego) i prof. inż. Tadeusz Więckowski (rektor Politechniki Wrocławskiej).

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola przyznało doroczną Nagrodę im. Prof. Józefa Dudka za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego dwóm członkom Straży Akademickiej: prof. Ryszardowi Badurze i prof. Zdzisławowi Samsonowiczowi (obaj na fot.). Otrzymali oni także okolicznościowy dyplom i statuetkę „Wrocławianka”. Straż Akademicka to formacja powołana w 1945 r. dla ochrony tworzącego się Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu spośród osób zamierzających podjąć studia na polskiej uczelni. Został zlikwidowana wraz z utworzeniem uczelni.

Z okazji jubileuszu 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu „Wrocławiankę” wręczono także rektorom lwowskich szkół wyższych przybyłym na uroczystości. Upominkami w postaci jubileuszowej grafiki kolegium uhonorowało rektorów poprzednich kadencji. Nagrody za szczególne działania w środowisku studenckim przyznano Akademickiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Jedliniok” oraz Zespołowi Tańca Ludowego AWF Wrocław „Kalina”.

Otwarte posiedzenie KRUWiO było okazją do wręczenia doktorantom wrocławskich stypendiów w ramach kolejnej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego ustanowionego przez prezydenta Wrocławia i Radę Miejską. Ogłoszono także nazwiska ośmiu nowych członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

Doktoraty h.c. – Kurzydłowski, Neugebauer

WROCŁAW 16 listopada , podczas obchodów Święta Politechniki Wrocławskiej w 70-lecie jej powstania, profesorowie Reimund Neugebauer i Krzysztof Kurzydłowski otrzymali tytuły doktorów honoris causa uczelni. Prof. Neugebauer jest prezydentem Stowarzyszenia Instytutów Naukowo-Badawczych Fraunhofer Gesellschaft, największego europejskiego konsorcjum badawczego. – Jest autorytetem naukowym w dziedzinie inżynierii produkcji i nowoczesnych technologiach mechanicznych – mówił w laudacji prof. Tadeusz Więckowski, rektor PWr. Niemiecki uczony współpracuje z Politechniką Wrocławską od ponad 20 lat, najpierw jako przedstawiciel Technicznego Uniwersytetu w Dreźnie, a następnie w Chemnitz. Przyczynił się do powstania przy PWr Centrum Badawczego, działającego w obszarze technologii laserowych we współpracy z Center for Advanced Manufacturing Technologies i Instytutu FhG. – Profesor Neugebauer był wielkim rzecznikiem podpisania w roku 2012 umowy dwustronnej pomiędzy FhG i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, mającej na celu realizację wspólnych projektów badawczych zespołów z Niemiec i Polski, w tym ze szczególnym uwzględnieniem Politechniki Wrocławskiej – mówił rektor PWr.

Prof. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski jest dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Władze PWr nadały mu najwyższą godność akademicką w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w zakresie inżynierii materiałowej, szczególnie w obszarze problemów degradacji materiałów w przemyśle lotniczym i energetyce. Prof. Kurzydłowski wykłada na Politechnice Warszawskiej, której był prorektorem. Przez wiele lat pełnił ważne funkcje w Komitecie Badań Naukowych. – Współpraca profesora z naszą uczelnią dotyczy inżynierii materiałowej oraz zagadnień związanych z budową i eksploatacją reaktorów termojądrowych – mówił w laudacji prof. Więckowski. – To dzięki jego zaangażowaniu Wydział Mechaniczno-Energetyczny PWr został włączony w program budowy stellaratora W7-X w Instytucie Maxa Plancka w Greifswaldzie – mówił rektor.

Dzień wcześniej tytuł honorowego profesora Politechniki Wrocławskiej otrzymał prof. Lothar Kroll, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu w Chemnitz i szef Fraunhofer Plastic Center w Oberlausitz.

Opracował Piotr Kieraciński

Współpraca: Białystok – Katarzyna Dziedzik, Dorota Sawicka, Kraków – Bartosz Dembiński, Lublin – Katarzyna Bojko, Magdalena Kozak-Siemińska, Świerk – Robert Papliński, Warszawa – Wiesław Studencki, Wrocław – Andrzej Charytoniuk, Michał Ciepielski, Bogumił Dudczenko, Kamila Jasińska, Teofil Moskal, Lucyna Wasylina

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki oraz serwis PAP „Nauka w Polsce”.