×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Od 20 lat wspiera studentów

W dniach 6-8 listopada w Warszawie obchodzona była 20. rocznica powstania oficjalnej reprezentacji studentów w Polsce – Parlamentu Studentów RP. W ramach jubileuszu odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Studentów w Sejmie RP, a na Stadionie Narodowym – pierwsze Targi Studenckie StudentEXPO. W ich trakcie około 60 przedstawicieli mediów akademickich z całej Polski spotkało się na „Forum Mediów Akademickich”, by rozmawiać o możliwości współpracy. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Jubileuszowi towarzyszyło też wręczenie Nagród Pro Juvenes (czytaj obok). 7 listopada Rada Studentów obradowała w salach Sejmu RP. Elementem towarzyszącym jubileuszowi PSRP była też szkoła liderów dla młodzieży z Polski i Ukrainy „Ku demokracji”.

Parlament Studentów RP powstał w 1995 roku. Zrzesza przedstawicieli samorządów studenckich z całej Polski i jest oficjalnym reprezentantem środowiska studenckiego w  kraju. Reprezentuje je także na arenie międzynarodowej. Funkcjonuje na mocy ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, a do jego sukcesów należy m.in. wprowadzenie kredytów studenckich i przywrócenie bezpłatnych studiów na drugim kierunku. W ciągu 20 lat od założenia PSRP istotnie rozwinął się i rozszerzył swą działalność. Obecnie do organizacji należy blisko 1,5 miliona studentów.

Parlament odgrywa znaczącą rolę we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży, m.in. opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących studentów. Przedstawiciele PSRP zasiadają w różnych organach działających w obszarze szkolnictwa wyższego (Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisjach Sejmu i Senatu RP, ciałach roboczych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), dbając o to, by stanowisko studentów było brane pod uwagę w debacie społecznej.

Parlament organizuje szkolenia i warsztaty, podnoszące kwalifikacje studentów. Wspiera projekty studenckie, patronuje wydarzeniom kulturalnym oraz inicjuje działania na rzecz środowiska studenckiego. Oprócz tego inspiruje międzynarodową wymianę studentów i aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim.

Przy Parlamencie Studentów RP działa Rzecznik Praw Studenta, który interweniuje w imieniu poszkodowanych studentów, gdy dojdzie do złamania ich praw oraz podejmuje działania prewencyjne uświadamiające studentów o ich prawach i obowiązkach.

Jak powstał Parlament?

Impulsem do powstania organizacji była ustawa o szkolnictwie wyższym z 1990 r., która wyraziła potrzebę utworzenia ogólnopolskiej reprezentacji studentów. Pierwszą próbę skonsolidowania środowiska podjęło Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Studenckich (OPSS), które podążyło śladem rodzącej się w Polsce demokracji. Ośrodkami, które stanęły na czele ruchu mającego na celu pobudzenie organizacji, były Kraków, Warszawa i Śląsk. 8 maja 1995 r., podczas zjazdu OPSS, delegaci uchwalili nowy statut oraz wybrali władze, na których czele stanął Robert Pawłowski (Uniwersytet Warszawski). W ten sposób XXII Zjazd OPSS przerodził się w I Zjazd Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże część dotychczasowych władz OPSS nie akceptowało tej zmiany. Doszło do rozłamu, w wyniku którego równolegle funkcjonowały dwie organizacje reprezentujące studentów. Zaś resort nauki wykorzystał niekorzystne położenie organizacji jako pretekst do ignorowania postulatów wysuwanych przez podzielone środowisko.

Sytuacja ta w  sposób szczególny ukazuje, że tylko studenci mówiący jednym głosem mają szansę walczyć o swoje prawa. Zrozumieli to również liderzy środowiska studenckiego, którzy na zjeździe w Krakowie w listopadzie 1995 r. (zwanym „Zjednoczeniowym”) postanowili działać pod jednym sztandarem. Od tej pory Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jest jedynym, oficjalnym reprezentantem samorządów studenckich w Polsce. Okres budowy organizacji zakończył IV Zjazd PSRP w Ryni, na którym przegłosowano poprawki do statutu organizacji.

(OS, P)