×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nowi ministrowie

16 listopada w Pałacu Prezydenckim zaprzysiężona została nowa Rada Ministrów. Tekę ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a równocześnie stanowisko wicepremiera Rządu RP objął dr Jarosław Gowin .

Dr Gowin (ur. w 1961 r.) jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia uzupełniał w Cambridge, gdzie spotkał prof. Zbigniewa Pełczyńskiego. W latach 80. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz „Solidarności”. Doktorat (Kościół w czasach wolności 1989–1999 ), przygotowany pod kierunkiem prof. Wojciecha Roszkowskiego, obronił w Instytucie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Związany był naukowo z Instytutem Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Był jednym z założycieli i wieloletnim rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

Min. Gowin był senatorem RP IV kadencji. Od 2007 r. jest posłem na Sejm RP. Podczas swojej pracy parlamentarnej pełnił m.in. funkcje przewodniczącego Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej, przewodniczącego nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP oraz członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pełnił funkcję ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. Zainicjował i zrealizował proces deregulacji wielu zawodów, otwierając do nich dostęp absolwentom szkół wyższych. Min. Gowin był wcześniej redaktorem naczelnym miesięcznika „Znak”. Zasiadał w Zarządzie Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak”.

Funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego objął prof. Aleksander Bobko . Min. Bobko ukończył studia informatyczne na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) i Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował także na Uniwersytecie we Fryburgu Badeńskim. Na PAT został potem asystentem u ks. prof. Józefa Tischnera, który był też promotorem jego doktoratu (Aksjologiczne podstawy teorii poznania u Heinricha Rickerta ); był też asystentem na informatyce na AGH. Prof. A. Bobko od 1989 r. związany jest z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Rzeszowie, a następnie z Uniwersytetem Rzeszowskim, gdzie pełnił funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego, prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, a ostatnio – rektora.

Zainteresowania naukowe nowego wiceministra to: filozofia niemiecka, etyka, filozofia polityczna, myśl J. Tischnera. Jest autorem ok. 50 publikacji, w tym 6 książek, artykułów publikowanych w USA (3) i Niemczech (6, w tym książka), tłumaczeń i opracowań tłumaczeń dzieł I. Kanta.

Dr Piotr Dardziński to nowy podsekretarz stanu odpowiedzialny w ministerstwie za politykę innowacyjności oraz współpracę nauki z biznesem. Min. Dardziński ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Bundeswhery w Hamburgu. Doktoryzował się na UJ. Był stypendystą Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. Od 1998 wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadził zajęcia m.in. z polityki gospodarczej, doktryn ekonomicznych i polskiej myśli ekonomicznej. Był asystentem w Zakładzie Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ. Od 2005 r. jest adiunktem w Katedrze Filozofii Polityki.

Był związany z Fundacją „Instytutu Tertio Millenio”. Od 2006 był dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. W listopadzie 2011 r. został szefem Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina. W latach 2013-2015 wiceprezes Fundacji Lepsza Polska. Współpracował z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Był redaktorem naczelnym dodatku „Azymut” do tygodnika „Gość Niedzielny”, poświęconego istotnym problemem społecznym, ekonomicznym i religijnym współczesnego społeczeństwa. Autor wielu publikacji książkowych i artykułów związanych z tematyką m.in. doktryn politycznych i ekonomicznych, przedsiębiorczości.

(mnisw, red)