Zapach Politechniki we flakonie kół naukowych

Opracowano na podstawie tekstu Joanny Rak, przewodniczącej RKN PW.

Zdobywanie wiedzy w praktyce poprzez rozwijanie swoich pasji, a także rozwiązywanie realnych problemów i przekazywanie umiejętności młodszym kolegom stanowią podstawowe kierunki działalności członków Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej.

Dodatkowa aktywność, wykraczająca poza program nauczania, jest idealnym sposobem na zaspokojenie ciekawości świata i indywidualnych pragnień studentów. Wspomagającą motywacją są osiągane przez młodzież pierwsze sukcesy międzynarodowe. Aby stworzyć własne koło naukowe wystarczy zaledwie kilku pasjonatów, którzy sami dokonują wyboru przedmiotu działalności, opiekuna koła, a nawet jednostki organizacyjnej, przy której zamierzają działać. W Politechnice Warszawskiej studenci i doktoranci tworzą obecnie blisko 200 kół naukowych, obejmujących takie dziedziny, jak inżynieria biomedyczna czy zaawansowane techniki komputerowe, aż po tworzenie pełnej gamy pojazdów i statków zarówno powietrznych, jak i wodnych.

Konkursy

Wszystkie koła naukowe uczelni zrzesza Rada Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej, która jako organ Samorządu Studentów reprezentuje zbiorowe interesy kół naukowych. W ramach działalności Rada Kół Naukowych dysponuje funduszem w wysokości 100 tys. złotych, który służy finansowaniu nowych przedsięwzięć naukowych. W organizowanym przez studentów konkursie „Pula na Projekty Naukowe” wybierane są najlepsze pomysły spośród wszystkich zgłoszonych propozycji. Dofinansowanie koła umożliwia rozpoczęcie realizacji konkretnego pomysłu i jest pewnego rodzaju kredytem zaufania, który tworzy podwaliny każdego większego projektu. Studenci potwierdzają, że gdyby nie wkład własny uczelni, nie mogliby otrzymać wsparcia od sponsorów.

Na początku bieżącego roku RKN zorganizowała dwa konkursy, w ramach których zostało dofinansowanych 17 inicjatyw. Duże poparcie delegatów uzyskały m.in. takie projekty jak: budowa modułowego urządzenia do nieinwazyjnej neuroprotetyki (Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej), który ma na celu rozwinięcie innowacyjnej i nowatorskiej metody przywracania częściowej sprawności mięśni szkieletowych; projekt osadzania nanowarstw w celu modyfikacji funkcjonalności ekranów urządzeń mobilnych (Koło Naukowe Mikroelektroniki i Nanoelektroniki) czy też stworzenie elektronicznego systemu diagnostycznego do pojazdu o minimalnym zużyciu paliwa (Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów), przetestowanego podczas majowych zawodów Shell Eco-marathon. Warto w tym miejscu podkreślić, że udział w sukcesach kół mają również dziewczyny.

Projekty

Wśród rozlicznych „męskich” projektów realizowanych na przestrzeni ostatnich lat warto wymienić pachnące przedsięwzięcie Koła Naukowego Biotechnologów HERBION. „Entropia” – bo tak nazwano pierwsze w Polsce perfumy przygotowane specjalnie dla uczelni – łączyła w sobie najbardziej charakterystyczne elementy Politechniki Warszawskiej. Niepowtarzalną kompozycję tworzyły nuty starych murów, kurzu, zakonserwowanego drewna audytoriów, a także zapach odczynników chemicznych, stal maszyn i fontanna na dziedzińcu wewnętrznym Kampusu. Tak złożony efekt udało się uzyskać dzięki zastosowaniu szerokiego spektrum składników: od słodkawych żywic odpowiedzialnych za nuty techniczno-syntetyczne, drewnianych nut charakterystycznych dla Iso E Super, roślinnego agaru i miękkich piżm, po zaostrzający całą kompozycję naturalny olejek z czarnego pieprzu, który nadał perfumom wiekowy, dostojny charakter. Koło zajmowało się nie tylko pracą w laboratorium, lecz także zaprojektowało flakon, opakowanie oraz podjęło się uzyskania wszystkich niezbędnych badań produktów kosmetycznych. Równolegle w projekt zaangażowane były dwie osoby spoza koła oraz zawodowy perfumiarz, który służył studentom pomocą. Prace trwały ponad rok i udało się uzyskać jedyny w swoim rodzaju, wyrafinowany zapach. Jego oficjalna premiera odbyła się 15 listopada 2009 roku podczas Święta Politechniki Warszawskiej.

Imprezy

Przykładem imprezy, która rokrocznie prezentuje dorobek kół naukowych są Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „KONIK”. W roku 2015 odbyły się w dniach 28-29 października. Tym samym w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej już nie tylko studenci, lecz także uczniowie okolicznych szkół oraz mieszkańcy Warszawy mogli na własne oczy zobaczyć, jak członkowie kół wcielają w życie swoje autorskie projekty naukowe. Ich interdyscyplinarność sprawia, że część kół decyduje się na realizację projektów międzywydziałowych, międzyuczelnianych, a nawet międzyinstytucjonalnych. Znakomitym przykładem takiej współpracy jest projekt Koła Naukowego Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej „Biomech” Politechniki Warszawskiej, które, współdziałając z Kołem Naukowym przy Klinice Chirurgii Twarzowo-Szczękowo-Czaszkowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tworzy urządzenie do pomiaru odwodzenia żuchwy.

Koła naukowe Politechniki Warszawskiej włączają się w również w inicjatywy organizowane dla społeczności spoza uczelni, np. prowadzą pokazy, wykłady, warsztaty. Dzięki współpracy z Samorządem Studenckim od 2014 r. „Koła Naukowe Uczą na Litwie”. W ramach tego programu co roku we wrześniu odbywa się cykl zajęć w polskiej szkole w Suderwie.

Opracowano na podstawie tekstu Joanny Rak, przewodniczącej RKN PW.
 
(artykuł sponsorowany)