×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagrody Ministra Nauki

12 października odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Ministra Nauki za rok 2015. Otrzymało je 65 naukowców i pedagogów akademickich.

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne otrzymali: prof. Michał Horodecki, Uniwersytet Gdański (badania podstawowe); prof. inż. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska (badania na rzecz rozwoju społeczeństwa) oraz zespół z Instytutu Technologii Elektronowej w składzie: mgr inż. Jan Bar, dr inż. Piotr Grabiec, dr Jan Kulawik, inż. Andrzej Panas, mgr inż. Maciej Węgrzecki (badania na rzecz rozwoju gospodarki).

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe trafiły do: prof. Mikołaja Bojańczyka, Uniwersytet Warszawski; prof. Agnieszki Chacińskiej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i prof. Michała K. Cyrańskiwgo, Uniwersytet Warszawski.

Za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej minister nauki nagrodziła: prof. med. Annę Członkowską, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; prof. Marka Krawczyka, Warszawski Uniwersytet Medyczny; prof. Izabelę Makałowską, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. Tadeusza Żuchowskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nagrody za całokształt dorobku nagrody otrzymali: prof. inż. Andrzej Bobrowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; prof. Józef Drabowicz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; prof. Włodzimierz Grajek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; prof. Janina Jóźwiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; prof. Mirosław Kofta, UW; prof. inż. Stefan J. Kowalski, Politechnika Poznańska; prof. Władysław T. Miodunka, Uniwersytet Jagielloński; prof. Maria Romanowska, SGH; prof. Zofia Szweykowska-Kulińska, UAM i prof. Włodzimierz Tyburski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nagrody za osiągnięcia naukowe I stopnia wręczono doktorom habilitowanym: Piotrowi Sułkowskiemu, UW; Patrycji Ciosek, Politechnika Warszawska; Marcie E. Płońskiej-Brzezińskiej, Uniwersytet w Białymstoku; Markowi Sierżędze, UJ; Tomaszowi Szumlakowi, AGH; Marcie Wójcickiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Nagrody za osiągnięcia naukowe II stopnia uzyskali doktorzy: Anna Bilon, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu; Justyna Dominikowska, Uniwersytet Łódzki; Krzysztof Goryński, UMK; Olgierd Stankiewicz, PP.

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne dostali: prof. Marta Kankofer, prof. Zbigniew Grądzki, dr inż. Jacek Wawrzykowski, dr hab. Marek Szczubiał, dr Witold Kędzierski, dr Marta Wójcik, mgr Ewa Sobieraj-Chudek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; prof. inż. Jan Awrejcewicz, Politechnika Łódzka; dr Renata Gozdecka i mgr Anna Mazur, UMCS; prof. inż. Urszula Litwin, dr inż. arch. Przemysław Baster i dr inż. Jarosław Taszakowski, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa i dr Robert Małoszowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; dr hab. Marcin Kostur, Uniwersytet Śląski w Katowicach; dr Anna Gądek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie; dr hab. inż. Janusz Mikuła, dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, dr inż. Stanisław Kuciel, dr inż. Piotr Kucybała, dr inż. Janusz Pobędza, dr inż. Wacław Ptak, mgr inż. Artur Guzowski i mgr inż. Michał Łach, Politechnika Krakowska. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne otrzymali: dr Beata Detyna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; dr hab. Joanna Błaszczak, Uniwersytet Wrocławski; prof. Zdzisław Tadeusz Gajewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; dr hab. inż. Maria Kaszyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; prof. inż. Tadeusz Łagoda, Politechnika Opolska oraz prof. Zbigniew Strzelecki, SGH.

(mnisw)