×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Politechnika Warszawska

Inżynierski potencjał

Tradycja wyższej cywilnej uczelni technicznej w Warszawie sięga roku 1826, kiedy z inicjatywy Stanisława Staszica utworzono w Warszawie Szkołę Przygotowawczą do studiów technicznych. Po Powstaniu Listopadowym została ona zamknięta. Pod koniec XIX wieku utworzono Instytut Politechniczny im. cara Mikołaja II. Jesienią 1898 roku rozpoczęto zajęcia w języku rosyjskim na wydziałach: Mechanicznym, Chemicznym i Inżynieryjno-Budowlanym. W następnym roku zainicjowano budowę pierwszych gmachów dla uczelni. W 1915 r. językiem wykładowym został polski i pojawiła się obecna nazwa uczelni. Studia prowadzone były na wydziałach: Architektury, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Chemicznym oraz Inżynierii Budowlanej i Rolnej. Pierwszym rektorem Politechniki Warszawskiej został prof. Zygmunt Straszewicz. Od tamtej pory uczelnia działa nieprzerwanie, nie wyłączając okresu II wojny światowej, gdy działała pod szyldem Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej. Kilka lat po wojnie w strukturę PW włączono Szkołę Inżynierską im. H. Wawelberga i S. Rotwarda. Od 1967 r. działa wydział zamiejscowy PW w Płocku.

Obecnie strukturę Politechniki Warszawskiej tworzy 19 wydziałów i Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. W ostatniej kategoryzacji 2 wydziały PW otrzymały kategorię A+, 8 kategorię A, a 10 jednostek – kat. B. Jednostki PW mają 34 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i 28 praw do habilitowania.

Na 36 kierunkach kształci się ponad 37 tys. osób. 26,6 tys. to studenci studiów stacjonarnych, 7,7 tys. – niestacjonarnych. Na studiach doktoranckich jest ponad 1,2 tys. osób, a 1,5 tys. to słuchacze studiów podyplomowych. Ponad 1,8 tys. studentów kształci się na kursach obcojęzycznych.

Kadrę politechniki tworzy prawie 4,6 tys. pracowników. 2 185 z nich to nauczyciele akademiccy. 271 legitymuje się tytułem naukowym profesora, a 402 posiada stopień doktora habilitowanego. Ponad tysiąc wykładowców to doktorzy. Kadra administracyjna, techniczna i obsługi liczy 2,4 tys. osób. Pracownicy naukowi PW realizują w bieżącym roku akademickim 536 krajowych projektów badawczych. W latach 2011-14 badacze z Politechniki Warszawskiej uzyskali 222 granty Narodowego Centrum Nauki o łącznej wartości 93.5 mln zł.

Uczelnia posiada 40 budynków w Warszawie i Płocku. W 13 domach studenckich oferuje 4,9 tys. miejsc w Warszawie i 550 w Płocku.

Zbiory Biblioteki Głównej PW liczą 1 mln 131 tys. woluminów, które uzupełnia 4864 obiekty w Bibliotece Cyfrowej PW. (Więcej o Politechnice Warszawskiej na str. 18-21 i 25-36)

 

 

 

 

 

 

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej. Widok od strony placu Politechniki.

(rat)