×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Akredytacja AACSB dla UMK

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał prestiżową akredytację biznesową AACSB. UMK jest pierwszą uczelnią publiczną w Polsce z tą akredytacją. Certyfikat potwierdzający uzyskanie akredytacji AACSB International wręczył toruńskiemu WNEiZ Timothy S. Mescon, wiceprezes i dyrektor na Europę, Środkowy Wschód i Afrykę AACSB International, podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016.

Akredytację AACSB jako pierwsza w Polsce uzyskała Akademia Leona Koźmińskiego, a ubiega się o nią Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

AACSB International – The Association to Advance Collegiate School of Business (Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wyższych Szkół Biznesu), która w przyszłym roku obchodzić będzie setne urodziny, to najdłużej działająca na świecie organizacja akredytująca szkoły wyższe, realizujące programy nauczania z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Jej głównym celem jest poprawa jakości edukacji w obszarze nauk ekonomicznych. Obecnie zrzesza ona ponad 1400 członków z 89 krajów, w tym instytucje edukacyjne, firmy i organizacje non-profit.

Symbol „AACSB Accredited” stanowi rozpoznawalny na całym świecie znak jakości, oznaczający, że dana instytucja edukacyjna spełnia najwyższe normy w zakresie kształcenia biznesowego. Potwierdza on jej przywiązanie do ciągłego samodoskonalenia i rozwoju. Z kolei pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, które otrzymały akredytację AACSB, mają pewność, że przyjęci do pracy kandydaci są świetnie przygotowani i będą sprawnie i skutecznie wykonywać powierzone im zadania.

Obecnie akredytację AACSB posiada mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie: łącznie 740 instytucji z 50 krajów, w tym należące do Ligi Bluszczowej (Ivy League) Dartmouth College, Columbia University, Harvard University czy Yale University, a także MIT (Massachusetts Institute of Technology) oraz 5 najlepszych (zgodnie z rankingiem „Financial Times” 2014) europejskich szkół biznesowych, czyli: London Business School, HEC School of Management (Paryż), Instituto de Empresa Business School, ESADE Business School oraz INSEAD.

Proces akredytacyjny

Uzyskanie akredytacji AACSB International wymagało przejścia przez długotrwałą (trwającą zwykle 6-7 lat), siedmioetapową procedurę akredytacyjną.

WNEiZ rozpoczął starania o akredytację w 2009 roku. Pierwsze cztery etapy procedury (uzyskanie członkostwa w AACSB International, spełnienie wstępnych warunków, wyznaczenie i wizyta mentora oraz ocena planu dostosowania się do standardów AACSB) zakończyły się w kwietniu 2012 roku. W lutym 2015 roku sfinalizowano fazę piątą, polegającą na wdrożeniu planu dostosowania się do standardów oraz przygotowaniu raportu samooceny. Wizyta komisji oceniającej z ramienia AACSB miała miejsce w maju 2015 roku. Jej członkowie rozmawiali z pracownikami wydziału, studentami i interesariuszami zewnętrznymi (absolwentami i Radą Doradczą Przedstawicieli Biznesu). Pozytywna decyzja Komitetu ds. Wstępnej Akredytacji (Initial Accreditation Committee) zapadła 5 sierpnia 2015 roku i została ratyfikowana przez Zarząd AACSB 12 sierpnia 2015 roku.

Standardy AACSB

Uzyskanie przez WNEiZ akredytacji AACSB wiązało się ze spełnieniem 21 standardów (w 2013 r. ich liczbę zmniejszono do 15). Dotyczyły one różnych aspektów zarządzania strategicznego jednostką edukacyjną, uczestników procesu akredytacyjnego, czyli charakterystyki zasobów ludzkich, jakimi dysponuje wydział (pracownicy i studenci) oraz kwestii związanych z zapewnieniem odpowiedniej jakości kształcenia studentów.

Dorota Górecka