GENUINO – pierwszy inteligentny system przeciwplagiatowy

Ochrona oryginalności prac dyplomowych pozostawia wiele do życzenia, dlatego zjawisko plagiatowania staje się coraz poważniejszym problemem.

Plaga plagiatów

Plaga plagiatów (nomen omen) prac dyplomowych może dotyczyć każdej uczelni. Do niedawna brakowało jednolitych, spójnych zasad i procedur, dzięki którym kontrola weryfikacji autentyczności mogłaby objąć wszystkie wyższe uczelnie w Polsce i wszystkie prace dyplomowe. Brakowało też jednej ogólnopolskiej bazy prac dyplomowych. Dopiero wejście w życie ustawy nakładającej na wszystkie uczelnie obowiązek sprawdzania prac dyplomowych poprzez systemy antyplagiatowe usankcjonowało podjęcie kroków, mających na celu ochronę autentyczności prac.

Przełomowy raport NIK

Raport NIK obnażył luki w systemie zabezpieczeń uczelnianych i unaocznił pilną potrzebę wprowadzenia rozwiązań precyzyjniejszych.

Raport NIK czarno na białym stwierdził, że „stosowane rozwiązania nie zapewniają skutecznego zapobiegania i wykrywania naruszeń praw autorskich”. Wykorzystywane oprogramowanie antyplagiatowe okazało się stosunkowo łatwe do obejścia przez plagiatorów. Mikro-spacje, tzw. białe znaki, inwersja, synonimy czy manewry semantyczne sprawiały, że zabezpieczenia ślepły, a rażące „powinowactwa” w pracach dyplomowych uchodziły uwadze. W efekcie, mimo zabezpieczeń „szczęśliwie” przeforsowano i obroniono w Polsce mnóstwo prac, które były plagiatami. Sytuacja zatem dojrzała do stanu, w której na pole walki z plagiatem należało wprowadzić doskonalsze regulacje prawne i organizacyjne. Dla tych potrzeb stworzono zintegrowaną bazę – Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych (ORPD), co wiąże się z koniecznością sięgnięcia po najbardziej zaawansowane rozwiązania informatyczne, zupełnie nowej generacji.

GENUINO – Sztuczna inteligencja wkracza do akcji!

Nowe czasy wymagają nowych rozwiązań – rewolucyjnych, inteligentnych systemów, zdolnych nie tylko do wykrywaniu zapożyczeń dosłownych, ale także rozumienia sensu merytorycznego prac.

Twórcy systemu przeciwplagiatowego GENUINO wyszli z prostego założenia. Ponieważ plagiator to człowiek, istota rozumna, zatem równorzędnym dla niego przeciwnikiem musi być również inteligencja, wrażliwa na niuanse, potrafiąca przeniknąć rozmaite „zasłony dymne”, ogarniająca pracę całościowo i wielopłaszczyznowo. Potrzebny jest po prostu system inteligentny – Artificial Inteligence, potrafiący z powodzeniem mierzyć się z homo sapiens. Dlatego wyposażono GENUINO w atrybut dotychczas nieosiągalny – umiejętność rozumienia i analizowania nie tylko słów, ale i całego merytorycznego przesłania pracy dyplomowej, możliwą dzięki specjalnym algorytmom genetycznym. GENUINO sprawdza, czy autor pracy wnosi oryginalne i własne przemyślenia, czy też ubiera w inne słowa cudze rozwiązania i dokonuje wtórnych kompilacji. GENUINO wykrywa plagiat nie tylko w tekście, w zapożyczeniach słownych, znaczeniowych itp., ale również w idei, myśli i w mechanizmie dochodzenia do rozwiązań. Tego jeszcze na rynku nie było!

Innowacja potrzebna każdemu

GENUINO to doskonałe narzędzie dla decydentów uczelni, kadry dydaktycznej oraz studentów. To wyznacznik nowej jakości w ochronie autentyczności i „znak firmowy” uczelni XXI wieku.

Na GENUINO zyskują wszyscy uczestnicy życia akademickiego. Rektorzy, prorektorzy, kanclerze – przyjmując GENUINO podniosą prestiż własnych jednostek edukacyjnych na poziom światowych standardów. Promotorzy i recenzenci zawsze zajęci, dzielący czas między własną pracę badawczą a dydaktykę, zyskają niezwykle skuteczne, oszczędzające czas i łatwe w obsłudze narzędzie, generujące przejrzyste i wielopłaszczyznowe raporty. Ciężko pracujący studenci będą mieli pewność, że nikt nie zdoła bezkarnie „pożyczyć” owoców ich pracy, a pozytywna weryfikacja ich prac przez GENUINO będzie dla nich swoistym certyfikatem autentyczności.

GENUINO to skuteczna ochrona wartości intelektualnych, a nie jedynie dokumentów będących nośnikiem tych wartości. To poważny krok w przyszłość, w której autentyczność pracy i poszanowanie praw autorskich jest wartością bezwzględną – niezależnie od dyscypliny naukowej, jaką się uprawia i niezależnie od metodologii, na bazie której powstają prace dyplomowe.
GENUINO to zatem strażnik wartości każdej placówki edukacyjnej.

www.GENUINO.pl

Kontakt:
tel.: +48 12 307 27 57
email: biuro@GENUINO.pl
GENUINO System Antyplagiatowy
ul. Henryka Pachońskiego 9
31-223 Kraków
 

(artykuł sponsorowany)