×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, NCBR

Wykorzystać potencjał absolwentów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w grudniu 2011 roku ogłosiło konkurs na realizację tzw. projektów innowacyjnych testujących. Jego celem było opracowanie innowacyjnych rozwiązań dostępu do gromadzonej na uczelni wiedzy, kreowania modeli kształcenia przez całe życie oraz prowadzenia monitoringu losów absolwentów. Do konkursu przystąpiły 162 uczelnie, a 20 otrzymało dofinansowanie proponowanych projektów. Jednym z nich był innowacyjny model kształcenia „ideAGORA – absolwenci kapitałem społecznym uczelni”, opracowany przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą we współpracy z fińską firmą Capful Ltd.

Głównym celem ideAGORA jest zbudowanie aktywnej społeczności absolwentów, działającej na rzecz uczelni. Model składa się z ośmiu elementów: innowacyjnych programów kształcenia studentów, absolwentów i kadry naukowo-dydaktycznej, programu cyklu szkoleń dla absolwentów w ramach kształcenia ustawicznego, platformy internetowej ideAGORA, „Kwartalnika ideAGORA”, gazety internetowej, Klubu Absolwenta, podręcznika Jak wdrażać model deAGORA , cz. I – teoria i cz. II – praktyka oraz skryptu Jak współpracować z absolwentami , cz. I – teoria, cz. II – praktyka.

Jak twierdzi Mariusz Szabłowski, kanclerz Collegium Mazovia i pomysłodawca modelu, „opracowane narzędzia, jak i cała koncepcja modelu ideAGORA opiera się na logice budowy sieci społecznej – wykształceniu liderów zmian, których zadaniem będzie kształtowanie postaw i umiejętności przyszłych absolwentów, potrafiących osiągać własne korzyści poprzez dzielenie się z innymi członkami społeczności. Właśnie te osobiste korzyści, wynikające z aktywności na rzecz społeczności zgromadzonej wokół uczelni, będą kołem zamachowym ideAGORY. Wdrożenie modelu jest niczym innym jak wprawieniem w ruch tego koła zamachowego. Nie wolno przy tym zapomnieć o zasadach mechaniki – im większe koło zamachowe, tym trudniej je rozpędzić. Model ideAGORA nie zakłada, że to metaforyczne koło zamachowe będzie rozpędzane szybko i z wielką mocą. Nawet niewielka siła oddziałująca długotrwale, systematycznie i w jednym kierunku może dać zadziwiające efekty. Ta filozofia stoi u podstaw modelu. Zaangażowanie społeczne absolwentów dałoby natychmiast widoczne rezultaty, ale wymagałoby ogromnych wysiłków ze strony uczelni. Kształcenie studentów jako przyszłych zaangażowanych absolwentów jest bardziej efektywne – niestety, na rezultaty trzeba poczekać. Przyjęta w modelu proporcja nakładów na zmianę postaw obecnych i przyszłych absolwentów jest próbą poszukiwania złotego środka, a przy tym pozwala przy pomocy najbardziej aktywnych absolwentów zbudować ideAGORĘ już dziś,
w mniejszej niż docelowa skali, ale realną, funkcjonującą i przynoszącą sieciowe korzyści jej uczestnikom”.

Innowacyjny model kształcenia ideAGORA po etapie testowania został pozytywnie oceniony przez NCBiR i zakwalifikowany do wdrażania na innych uczelniach. Uzyskał też pozytywną ocenę Business Centre Club oraz Krajowej Izby Gospodarczej w zakresie kształtowania efektywnej kooperacji pomiędzy nauką a biznesem. W chwili obecnej model jest upowszechniany w szerokim środowisku akademickim. Dotychczas gotowość wdrożenia modelu ideAGORA zadeklarowało 10 uczelni, m.in.: Politechnika Opolska, Uniwersytet SWPS w Warszawie, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Collegium Da Vinci w Poznaniu. Model ideAGORA będzie zainteresowanym uczelniom udostępniony do wdrożenia nieodpłatnie, gdyż powstał w ramach projektu finansowanego z EFS w ramach PO Kapitał Ludzki.

(UP)