×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Akademicki Wrocław

Wrocławskie uczelnie publiczne

Politechnika Wrocławska

jest największą uczelnią miasta. Na 34 kierunkach studiów kształci ponad 34 tys. studentów, w tym 29,3 tys. na studiach stacjonarnych i 4,8 tys. na niestacjonarnych. 32% studentów PWr to kobiety. Uczelnia oferuje 30 obcojęzycznych programów kształcenia. Na PWr studiuje 1032 doktorantów.

Strukturę PWr tworzy 16 wydziałów we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. Uczelnia zatrudnia ponad 4 tys. pracowników, w tym 2 tys. nauczycieli akademickich. W tej ostatniej grupie jest 115 profesorów tytularnych, 169 profesorów PWr i ponad tysiąc adiunktów (w tym 91 z habilitacją). Wykładowcy PWr realizują obecnie ponad tysiąc projektów naukowych, w tym 66 grantów NCBR i 227 NCN. W ciągu ostatniego roku badacze z PWr opublikowali 5044 prace naukowe, w tym 856 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej.
Uczelnia posiada 102 działki o powierzchni ponad 78 ha. Stoją na nich 222 obiekty, 18 z nich figuruje w rejestrze zabytków.

 

Uniwersytet Wrocławski

kształci dziś 31 557 studentów. Zatrudnia 3354 pracowników, w tym 1865 nauczycieli akademickich. W tej grupie jest 233 profesorów tytularnych, 224 adiunktów z habilitacją i 865 adiunktów w doktoratami. UWr zatrudnia niecałe 1,5 tys. pracowników administracji i obsługi.
Strukturę uczelni tworzy 10 wydziałów: Filologiczny, Nauk Biologicznych, Biotechnologii, Chemii, Fizyki i Astronomii, Prawa, Administracji i Ekonomii, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Nauk Społecznych oraz Matematyki i Informatyki. Na UWr prowadzone są także studia międzywydziałowe w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych oraz Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska.
UWr dysponuje ponad 50 budynkami. Do uniwersytetu należy m.in. drugi najstarszy w Polsce Ogród Botaniczny we Wrocławiu, Stacja Polarna na Spitsbergenie, Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie, Karkonoska Stacja Meteorologiczna na Szrenicy i Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii we Wrocławiu.

 

Uniwersytet Ekonomiczny

jest trzecią pod względem wielkości uczelnią wrocławską. Na 4 wydziałach, 11 kierunkach i 60 specjalnościach kształci ok. 14,5 tys. studentów. Oferuje też 3 programy anglojęzyczne. W ciągu 69 lat mury UEW opuściło ponad 75 tys. absolwentów. W ocenie parametrycznej wszystkie cztery wydziały UEWr (Nauk Ekonomicznych; Inżynieryjno-Ekonomiczny; Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz Ekonomii, Zarządzania i Turystyki) uzyskały kategorię A.
UE we Wrocławiu zatrudnia 1.207 pracowników, w tym 608 nauczycieli akademickich. 59 to profesorowie tytularni, a 74 profesorowie nadzwyczajni UE we Wrocławiu. W 2014 r. pracownicy UE opublikowali 42 książki autorskie (w tym 4 prace habilitacyjne) i byli redaktorami 31. Napisali 581 rozdziałów w książkach oraz 978 artykułów w czasopismach.

 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

kształci 5,8 tys. studentów, w tym ponad 600 zagranicznych. Strukturę uczelni tworzy 5 wydziałów: Lekarski, Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Lekarsko-Stomatologiczny, Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej oraz Nauk o Zdrowiu. UMW zatrudnia 1983 osób w tym 1147 nauczycieli akademickich. 254 w tej grupie to samodzielni pracownicy naukowi. W 2014 roku na UMW realizowano 506 projektów naukowych o łącznej wartości ponad 45 mln zł. W 2014 r. pracownicy uczelni opublikowali 1828 prac. Prowadzone na Uniwersytecie Medycznym badania przynoszą wymierne rezultaty: 16 zgłoszonych wynalazków, 8 uzyskanych patentów plus 1 uzyskany patent międzynarodowy – to bilans poprzedniego roku. W roku akademickim 2014/2015 pracownicy UMW otrzymali 3 granty w ramach Programu Horyzont 2020. Uniwersytet Medyczny kontynuował realizację międzynarodowych grantów w ramach 7. Programu Ramowego m.in. Międzynarodowe wieloośrodkowe, niekomercyjne badanie kliniczne leczenia pierwszego nawrotu ostrej białaczki limfoblastycznej. Uczelnia prowadzi nadzór nad działalnością kliniczną dwóch szpitali: Akademicką Polikliniką Stomatologiczną oraz Ośrodkiem Alzheimerowskim w Ścinawie.

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

na 27 kierunkach studiów kształci 10,6 tys. studentów, 228 doktorantów i 1,3 tys. słuchaczy studiów podyplomowych. Uczelnia zatrudnia 1,7 tysiąca pracowników, w tym ponad 247 profesorów i doktorów habilitowanych. Badacze z UPWr opublikowali w 2014 r. 1208 prac naukowych, w tym 412 wyróżnionych przez JRC.
Strukturę uczelni tworzy 5 wydziałów: Medycyny Weterynaryjnej, Biologii i Hodowli Zwierząt, Przyrodniczo-Technologiczny, Nauk o Żywności, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Oprócz tego są w niej: Arboretum – Ośrodek Badań Dendrologicznych, Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych, Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec i Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Radomierzu. Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych jest jednostka wspólną UPWr, PWr, UWr i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

(opr. BD, ACh,LW,JN,PK)