×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W perspektywie roku 2020

Prof. Marek Ratajczak, sekretarz stanu w MNiSW, o budżecie nauki i szkolnictwa wyższego na rok 2016

Prof. Marek Ratajczak, sekretarz stanu w MNiSW, o budżecie nauki i szkolnictwa wyższego na rok 2016

Przede wszystkim należy podkreślić, że nastąpi wyraźny wzrost nakładów ze środków krajowych na naukę. Uwzględniając środki będące w dyspozycji także innych resortów, będzie to wzrost aż o 15% w stosunku do nakładów planowanych w roku 2015. Ten wzrost jest istotny także z punktu widzenia tego, co nastąpi po roku 2020, kiedy to wyraźnie ograniczone będzie finansowanie ze środków europejskich. Wzrost środków w ramach budżetu, będącego bezpośrednio w dyspozycji ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pozwala na zwiększenie środków dla obu agencji wykonawczych, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. W wypadku NCN będzie to wzrost budżetu o ponad 10%. Po raz pierwszy w historii budżet NCN przekroczy miliard złotych. Wzrost budżetu w dyspozycji ministra nauki i szkolnictwa wyższego pozwoli także na zwiększenie nakładów w ramach dotacji statutowej. W ramach szeroko rozumianej dotacji statutowej musimy uwzględnić środki na działania służące zapewnieniu właściwego wykorzystania infrastruktury zbudowanej ze środków europejskich w ramach poprzedniej perspektywy finansowej.

Jeśli chodzi o budżet szkolnictwa wyższego, to będziemy mieć do dyspozycji większe niż w roku 2015 środki na inwestycje inne niż realizowane w ramach programów wieloletnich. To bardzo ważne, bo pozwoli na zwiększenie finansowania prac związanych z inwestycjami, które wynikają z wymogów przeciwpożarowych czy z zabytkowego charakteru części obiektów. W tym miejscu warto przypomnieć, że od początku poprzedniej perspektywy finansowej na inwestycje w nauce i szkolnictwie wyższym przeznaczono ponad 30 miliardów złotych. Należy też podkreślić, że w budżecie na rok 2016 uwzględniono środki na pokrycie kosztów przechodzących, wynikających z realizowanego w latach 2013-2015 programu zwiększania wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych.

W roku 2016 przewidujemy, zarówno w nauce, jak i szkolnictwie wyższym, mniejsze niż w roku 2015 nakłady ze środków europejskich. Związane jest to z definitywnym zamykaniem poprzedniej perspektywy finansowej, a zarazem etapem wstępnym znacznej części projektów przewidzianych do realizacji w ramach obecnej perspektywy finansowej. Jeśli, w wypadku nauki, w kolejnych latach zwiększanemu tempu wzrostu środków krajowych i pełnemu rozwinięciu się programów realizowanych ze środków europejskich towarzyszyć będzie wyraźny wzrost aktywności sektora prywatnego w ramach sfery B+R, to nadal możliwe jest, by w 2020 r. na naukę w Polsce przeznaczono ok. 2% PKB.

Notował Piotr Kieraciński