×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

Praktyki i studia dualne

Gospodarzem XXIII zgromadzenia plenarnego KRePSZ w dniach 24-26 września była Podhalańska Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa (czytaj obok). Rektorzy dyskutowali o praktykach studenckich i studiach dualnych. Prof. Zbigniew Walczyk, rektor PWSZ w Elblągu, mówił o „Programie praktyk zawodowych w wyższych szkołach zawodowych”, który otrzymał finansowanie w wysokości 136 mln zł z europejskiego PO WER w trybie pozakonkursowym. Projekt obejmie oprócz PWSZ-etów także zawodowe uczelnie niepubliczne, które kształcą przynajmniej 40% studentów na studiach stacjonarnych. Program ma charakter pilotażowy i ma umożliwić odbycie 7 tys. studentom studiów o profilach zawodowych 6-miesięcznych płatnych praktyk zawodowych w latach 2016-2018. Dodatkowo tysiąc studentów otrzyma szanse odbycia miesięcznych praktyk zagranicznych. Zakłada się, że 20% praktykantów przygotuje prace dyplomowe na tematy zlecone przez swoich pracodawców. Każdy praktykant otrzyma miesięcznie 3 tys. zł, z czego 2,4 tys. będzie stanowiło jego stypendium, a pozostała kwota będzie przeznaczona na dojazdy i wyżywienie. Na jednego studenta wyjeżdżającego na praktyki zagraniczne przypadnie 9,5 tys. zł, w tym 4,5 tys. stanowić ma wynagrodzenie praktykanta, a 5 tys. to środki na dojazd, wyżywienie i mieszkanie. Wynagrodzenia będą też otrzymywać opiekunowie praktyk, tak z uczelni, jak z przedsiębiorstw, które przyjmą studentów. Przewidywane są też szkolenia i audyty.

W dwóch publicznych uczelniach zawodowych prowadzone jest kształcenie dualne, polegające na tym, że student pół czasu spędza na uczelni, drugą zaś połowę – pracując w firmie.

– W 2011 r. 30 studentów PWSZ w Lesznie rozpoczęło studia w trybie dualnym. Obecnie mamy 31 umów z firmami. Studenci co drugi tydzień są w uczelni, a co drugi – w firmie. Powoduje to konieczność odpowiedniej organizacji zajęć dydaktycznych dla tych studentów. W praktyce w semestrze student pracuje 320 godzin. Do tego dochodzi obowiązkowy miesiąc pracy w okresie wakacji – mówił prof. Maciej Pietrzak, rektor PWSZ w Lesznie. W 2015 r. pierwszych 26 absolwentów uzyskało dyplomy inżynierskie po odbyciu tego typu kształcenia. Wszyscy zostali zatrudnieni w firmach, w których odbywali praktyki. Obecnie w tym trybie studiuje ponad 60 osób.

Prof. Donat Mierzejewski, rektor PWSZ w Pile, przedstawiał system studiów dualnych w swojej uczelni. – Mamy 20 umów z firmami. Obecnie w tym systemie kształci się 60 osób, a 20 innych już otrzymało dyplomy – mówił. Współpracą z uczelnią zainteresowane są nie tylko firmy produkcyjne. Wyraził je np. ZUS.

Prof. Jan Hajda, rektor PWSZ w Kaliszu, przedstawił program współpracy z przedsiębiorstwami, który polega na fundowaniu przez nie stypendiów dla wybranych studentów w zamian za odbywanie staży zawodowych. Tego rodzaju programy mają różne nazwy, np. „Staż – twoja przyszłość”. Polegają na tym, ze student 3 dni w tygodniu jest w uczelni, a 2 w przedsiębiorstwie. Ostatni, VII semestr studiów inżynierskich to już tylko praktyka w firmie i pisanie pracy dyplomowej, zwykle na zamówienie przedsiębiorstwa.

Podczas dyskusji o ocenie parametrycznej, której w 2017 r. zamierza poddać się kilka publicznych uczelni zawodowych, stwierdzono, że nawet kategoria C jest przydatna, bo umożliwia staranie się o granty.

Obrady kończyli profesorowie Danuta Strahl i Zbigniew Marciniak. Prof. Strahl mówiła o zasadach akredytacji, w tym opisie doświadczenia zawodowego wykładowcy, co jest ważne dla PWSZ-etów, prowadzących kierunki praktyczne. Zachęcała do składnia skarg na niewłaściwe zachowania członków zespołów oceniających. – Jest w Komisji członek „uśpiony” w wyniku skarg uczelni, który już nie bierze udziału w jej decyzjach – powiedziała. Prof. Marciniak, wiceprzewodniczący RGNiSW, mówił, ze trzeba dać władzom resortu i państwa powód do zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe. Jednym z ważnych argumentów może być konsolidacja.

Podczas XXIII ZP KREPSZ wybrano nowe władze konferencji na kadencję 2015-2019. Przewodniczącym został prof. Witold Stankowski, historyk i politolog z UJ, rektor PWSZ w Oświęcimiu. Jego zastępcami zostali dr hab. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ w Raciborzu i rektor tej uczelni oraz prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie. W skład Prezydium KRePSZ weszli także: dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka, rektor PWSZ we Włocławku (w charakterze skarbnika KRePSZ), prof. Maciej Pietrzak, rektor PWSZ w Lesznie, prof. Zbigniew Walczyk, rektor PWSZ w Elblągu i dr hab. inż. Mariusz Cygnar, rektor PWSZ w Nowy Sączu.

(P)