×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Nowatorski system kształcenia lekarzy

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego po dwóch latach starań otrzymała jako pierwsza uczelnia niepubliczna zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego. Ponieważ w Krakowie medycyna jest wykładana od dawna na Uniwersytecie Jagiellońskim, KAFM zaproponowała nowatorski system kształcenia lekarzy, odmienny od tego, który oferuje UJ. Przedstawia go prof. Maria Kapiszewska, prorektor ds. nauki i nauczania KAFM .

W 2012 roku wprowadzono nowe standardy kształcenia dla tzw. kierunków regulowanych, m.in. dla kierunku lekarskiego. Lista obowiązujących przedmiotów i treści kształcenia zastąpiona została opisem oczekiwanych efektów kształcenia. Stworzyło to szansę na odejście od powszechnie w Polsce stosowanej struktury studiów lekarskich i podjęcie próby jej zbliżenia do aktualnych trendów w edukacji medycznej. Drugą okolicznością sprzyjającą innowacjom programowym był fakt budowania programu studiów od podstaw, bez konieczności rozmontowywania programu już istniejącego.

W tej sytuacji, w oparciu o doświadczenia ośrodków zagranicznych oraz publikacje naukowe dotyczące tego zagadnienia, KAFM przedstawiła koncepcję programu zintegrowanego, składającego się z modułów łączących treści wchodzące w zakres różnych dyscyplin.

W oparciu o zasadę integracji zaplanowano moduły wstępne „Biologia rozwoju prenatalnego”, „Fizykochemiczne podstawy życia”, „Składniki żywej materii”, w których wzajemnie uzupełniają się treści podstawowych nauk przyrodniczych (biologii, embriologii, chemii, biochemii, biofizyki i genetyki). Większość modułów kształcenia zbudowano wokół narządów lub systemów, które stanowią ich oś tematyczną, przy czym dotyczy to zarówno przedmiotów podstawowych, jak i przedmiotów klinicznych. Nauczenie anatomii, histologii i fizjologii w trakcie pierwszych 3 semestrów studiów ma być realizowane w formie modułów: „Układ nerwowo-mięśniowy”, „Układ krążenia i oddechowy”, „Układ pokarmowy” itp., co ma studentom ułatwić zrozumienie relacji pomiędzy strukturą a funkcją organów. Na dalszych latach stworzono moduły: „Kardiologia”, „Pulmonologia”, „Gastroenterologia” itp., które łączą perspektywę prezentowaną dotychczas oddzielnie w ramach chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, radiologii i diagnostyki laboratoryjnej z myślą, iż pomoże to studentom przyswoić całościowy, wielowymiarowy sposób lekarskiego myślenia.

Program studiów lekarskich przyjęty w KAFM kładzie także nacisk na kształtowanie właściwych postaw studentów, m.in. poprzez moduły takie jak: „Jak być lekarzem? Psychospołeczne uwarunkowania zachowań”, „Śmierć w aspekcie biologicznym społecznym i kulturowym”, które uzupełnione są odpowiednią ofertą przedmiotów fakultatywnych („Medycyna w sztuce,” „Medycyna w katolickiej nauce społecznej”, „Społeczne konstruowanie ciała i cielesności”).

Charakterystyczną cechą naszego programu jest też wczesna ekspozycja studentów na kontakt z chorym człowiekiem. Moduł „Spotkanie z chorym człowiekiem” zaplanowany jest już na pierwszym roku studiów.

Podobnie jak inne polskie uczelnie kładziemy nacisk na przygotowanie studentów do pierwszego kontaktu z pacjentem poprzez wykorzystanie różnego rodzaju modeli i symulatorów. Zajęcia o charakterze praktycznym w oddziałach szpitalnych czy praktyki wakacyjne, obejmujące doskonalenie zawodowe, zgodne są ze standardami kształcenia na kierunku lekarskim. Metody dydaktyczne i sposoby oceny postępów studentów zostały dobrane pod kątem realizacji nakreślonych efektów kształcenia.

Planujemy, że studia lekarskie rozpoczną się w KAFM w roku akademickim 2016-2017. Będą to tylko studia stacjonarne, a wysokość czesnego będzie porównywalna z tą, jaka obowiązuje na uczelniach publicznych.

Maria Kapiszewska