×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

65 lat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Współczynnik sukcesu

Nauczanie medycyny i farmacji w Lublinie, wiąże się z powstaniem w 1944 r. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Istniejące w UMCS niemal od chwili jego utworzenia wydziały: Lekarski (1944) i Farmaceutyczny (1945), w wyniku wydzielenia w 1950 roku z uniwersytetu, uzyskały autonomię i zostały przekształcone w Akademię Lekarską, która po trzech miesiącach funkcjonowania przyjęła nazwę Akademii Medycznej, a od 2008 r. nosi miano Uniwersytetu Medycznego. Zatem samodzielna uczelnia medyczna w Lublinie – dziś pod nazwą Uniwersytet Medyczny w Lublinie – działa już 65 lat.

W lubelskim UM wykładali i prowadzili badania naukowe wybitni przedstawiciele lekarskiej profesji, m.in. prof. Ludwik Hirszfeld – immunolog, odkrywca zasad dziedziczenia grup krwi, a także prof. Tadeusz Krwawicz – twórca kriooftalmologii.

W latach 70. powołano w uczelni Wydział Pielęgniarski (1972) oraz Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego (1975). W 1995 r. został utworzony Oddział Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego. W 2001 r. wydzielono z Wydziału Lekarskiego Oddział Anglojęzyczny Wydziału Lekarskiego, natomiast w r. 2004 powstał II Wydział Lekarski. Obecnie strukturę lubelskiego UM tworzą 4 wydziały: Lekarski I z Oddziałem Stomatologicznym, Lekarski II z Oddziałem Anglojęzycznym, Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej oraz Nauk o Zdrowiu.

Do chwili obecnej uczelnia wykształciła 40 tys. absolwentów, 17 tys. lekarzy medycyny, 3,3 tys. lekarzy stomatologii, 7 tys. magistrów farmacji, 425 magistrów analityki medycznej oraz 13,5 tys. absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, m.in. magistrów pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, zdrowia publicznego, a także 600 absolwentów studiów anglojęzycznych.

Obecnie na 4 wydziałach i 15 kierunkach kształci się 7 tys. studentów, w tej liczbie jest 1,1 tys. studentów zagranicznych, pochodzących z 53 krajów świata. Z nowym rokiem akademickim ruszą kolejne 3 kierunki: biomedycyna, higiena stomatologiczna i elektrokardiologia na poziomie magisterskim.

Również w tym roku przypada 20-lecie kształcenia anglojęzycznego na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Pod względem umiędzynarodowienia lubelski Uniwersytet Medyczny uplasował się w tegorocznym ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” na 7. miejscu.

Uniwersytet Medyczny, łącznie z trzema szpitalami klinicznymi, zapewnia pracę 8 tys. osób, co czyni go największym pracodawcą w Lublinie. Nauczycieli akademickich jest w tej grupie ponad 1,2 tys., w tym 118 profesorów tytularnych i 140 doktorów habilitowanych.

Uczelnia w ostatnich latach znacznie rozbudowała bazę lokalową. W latach 2001-2004 powstały dwa nowoczesne budynki dydaktyczne: Collegium Universum i Collegium Maius. W 2011 r. oddano do użytku gmach Collegium Pharmaceuticum. Gruntownej modernizacji poddano budynki Collegium Maximum, Collegium Medicum, Collegium Pathologicum. Wyremontowano postmodernistyczny gmach rektoratu. Wkrótce zostanie oddany do użytku nowoczesny Ośrodek Medycyny Doświadczalnej oraz ruszy budowa Zintegrowanego Centrum Symulacji Medycznej. Szpitale kliniczne wzbogaciły się o nowoczesną aparaturę diagnostyczno-terapeutyczną, m.in. wysokiej klasy PET-CT i magnetyczny rezonans jądrowy. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, największa lecznica w makroregionie, zyskał nowoczesny trakt operacyjny.

Uczelnia szczyci się wieloma osiągnięciami w takich dziedzinach naukowych i klinicznych, jak: biochemia, biologia molekularna, chemia nieorganiczna, genetyka, farmakologia oraz chirurgia, hematoonkologia, kardiologia, neurochirurgia, okulistyka, ortopedia, radiologia, farmakognozja i wielu innych.

Badacze z lubelskiego UM w ciągu 3 ostatnich lat zrealizowali 197 projektów oraz opublikowali 5 tys. prac naukowych. W latach 2011-14 uczeni z UM uzyskali 22 granty NAN o wartości prawie 9,5 mln zł. Najwięcej, bo 8 projektów o wartości 5,7 mln zł, w 2014 r. Najaktywniejszy w latach 2013-14 okazał się Wydział Farmaceutyczny, który uzyskał 6 grantów o wartości 3,1 mln zł, osiągając współczynnik sukcesu na poziomie 24 proc., a zatem znacznie przekraczając średnią krajową w tym zakresie.

Do sukcesów naukowych najświeższej daty można zaliczyć uczestnictwo kardiologów i neurologów z UM w dwóch projektach finansowanych w ramach „Horyzontu 2020”. Oba dotyczą robotyki medycznej: pierwszy koncentruje się na opracowaniu specyfikacji europejskiego systemu robotycznego pozwalającego na przeprowadzenie pełnej nieinwazyjnej diagnostyki medycznej na odległość, zaś drugi – dzięki skonstruowanemu robotowi – ma wesprzeć pacjentów z zaburzeniami poznawczymi i wczesną chorobą Alzheimera. Do naukowego konsorcjum pracującego nad robotami należą również politechniki: Lubelska, Śląska i Wrocławska, naukowcy z Niemiec i Włoch, a także dwie firmy technologiczne, w tym lubelska firma Accrea.

Dziewięciu profesorów lubelskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymało godność doktora honoris causa nadaną przez uczelnie krajowe i zagraniczne. Lubelski UM należy do elitarnego, międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Medycznych z siedzibą w Nowym Jorku.

WM